anh văn thương mại (100 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
sample business letters (1 -100)

Sample Business Letters (1 -100)

Free
English
3
rating
115.129
Lượt downloads
10
User rating
tiếp theo 101- 200 mẫu thư thương mại tiếng anh được sắ...

Tiếp theo 101- 200 mẫu thư thương mại tiếng Anh được sắp xếp theo thứ tự chữ cái.

Free
English
4
rating
12.021
Lượt downloads
9
User rating
những câu tiếng anh dùng trong kinh doanh

Những câu tiếng anh dùng trong kinh doanh

Free
English
6
rating
24.290
Lượt downloads
10
User rating
the ama handbook of business letters

The AMA Handbook of Business Letters

Free
English
4
rating
81.850
Lượt downloads
9
User rating
hướng dẫn đọc và dịch báo chí anh - việt

Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt

Free
English
7
rating
14.320
Lượt downloads
9
User rating
cách dùng từ ngữ và thuật ngữ kinh tế thương mại việt a...

Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ kinh tế thương mại Việt Anh

Free
English
7
rating
11.113
Lượt downloads
9
User rating
tiếng anh chuyên ngành - ngành may.

Tiếng Anh chuyên ngành - Ngành may.

Free
English
2
rating
53.996
Lượt downloads
8
User rating
từ điển tiếng anh kinh tế

Từ điển tiếng Anh kinh tế

Free
English
5
rating
17.785
Lượt downloads
8
User rating
tài liệu ôn thi môn anh văn

Tài liệu ôn thi môn Anh văn

Free
English
8
rating
40.359
Lượt downloads
8
User rating
sample business letters (1-100)

Sample Business Letters (1-100)

Free
English
10
rating
133.160
Lượt downloads
9
User rating
sample business letters (101-200)

Sample Business Letters (101-200)

Free
English
2
rating
17.377
Lượt downloads
8
User rating
2500 keywords to get you hired

2500 keywords to get you hired

Free
English
5
rating
58.135
Lượt downloads
8
User rating
bài tập tiếng anh chuyên ngành điện tử viễn thông...

Bài tập tiếng anh chuyên ngành điện tử viễn thông

Free
English
3
rating
16.444
Lượt downloads
10
User rating
the one minute manager

The One Minute Manager

Free
English
5
rating
135.365
Lượt downloads
8
User rating
professional english marketing

Professional English Marketing

Free
English
7
rating
119.415
Lượt downloads
9
User rating
test your professional english - management

Test your Professional English - Management

Free
English
8
rating
83.087
Lượt downloads
8
User rating
thông tin khóa học tiếng anh thương mại quốc tế dành ch...

Thông tin khóa học Tiếng Anh Thương mại Quốc tế dành cho Nhà Quản lý

Free
English
5
rating
92.414
Lượt downloads
8
User rating
lesson 1: meet the team bài 1: giới thiệu nhân viên...

Lesson 1: Meet the team Bài 1: Giới thiệu nhân viên

Free
English
8
rating
124.824
Lượt downloads
8
User rating
tips and tricks gleaned from uga’s foundations of leade...

Tips and tricks gleaned from UGA’s Foundations of Leadership and Management Program

Free
English
8
rating
56.158
Lượt downloads
8
User rating
principles of public speaking

Principles of Public Speaking

Free
English
9
rating
21.302
Lượt downloads
10
User rating
tham luận về vấn đề giảng dạy tiếng anh chuyên ngành tạ...

THAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI KHOA KINH DOANH TẠI KHOA KINH TẾ

Free
English
4
rating
13.884
Lượt downloads
9
User rating
tiếng anh thời toàn cầu hóa

Tiếng Anh thời toàn cầu hóa

Free
English
6
rating
64.894
Lượt downloads
10
User rating
tiếng anh: điểm mạnh hay điều bắt buộc của sinh viên...

Tiếng Anh: Điểm mạnh hay điều bắt buộc của sinh viên

Free
English
7
rating
125.071
Lượt downloads
9
User rating
lesson 10: talking business (continued) bài 10: bàn chu...

Lesson 10: Talking business (continued) Bài 10: Bàn chuy ệ n kinh ...

Free
English
8
rating
43.668
Lượt downloads
8
User rating
lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử...

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Free
English
9
rating
107.575
Lượt downloads
10
User rating
đề cương môn học

Đề cương môn học

Free
English
5
rating
94.223
Lượt downloads
8
User rating
tiếng anh kinh doanh

Tiếng anh kinh doanh

Free
English
9
rating
94.711
Lượt downloads
10
User rating
công lý mới cho thương hiệu

CÔNG LÝ MỚI CHO THƯƠNG HIỆU

Free
English
2
rating
127.912
Lượt downloads
8
User rating
từ vựng chuyên ngành tài chính

Từ vựng chuyên ngành tài chính

Free
English
8
rating
58.241
Lượt downloads
8
User rating
new grammar practice

New Grammar Practice

Free
English
10
rating
93.446
Lượt downloads
9
User rating
cambridge certificate in advanced english

Cambridge Certificate In Advanced English

Free
English
6
rating
83.453
Lượt downloads
10
User rating
dictionary of aviation

Dictionary of Aviation

Free
English
4
rating
67.784
Lượt downloads
9
User rating
test_your_professional_english_-_management

Test_Your_Professional_English_-_Management

Free
English
10
rating
130.307
Lượt downloads
9
User rating
test your professional english marketing

Test Your Professional English Marketing

Free
English
2
rating
32.824
Lượt downloads
8
User rating
longman pronunciation dictionary - longman press

Longman Pronunciation Dictionary - Longman Press

Free
English
3
rating
74.118
Lượt downloads
10
User rating
penguin - test your vocabulary 4

Penguin - Test Your Vocabulary 4

Free
English
4
rating
61.803
Lượt downloads
9
User rating
mcenery - swearing in english

McEnery - Swearing in English

Free
English
5
rating
24.290
Lượt downloads
8
User rating
peters - the cambridge guide to english usage

Peters - The Cambridge Guide to English Usage

Free
English
6
rating
118.395
Lượt downloads
10
User rating
thorne - dictionary of contemporary slang 3e

Thorne - Dictionary of Contemporary Slang 3e

Free
English
8
rating
27.398
Lượt downloads
8
User rating
gre practice general test

GRE Practice General Test

Free
English
9
rating
85.963
Lượt downloads
10
User rating
problem solving 4

Problem solving 4

Free
English
10
rating
107.736
Lượt downloads
9
User rating
problem solving 1

Problem solving 1

Free
English
2
rating
17.012
Lượt downloads
8
User rating
test your professional english - business general

Test Your Professional English - Business General

Free
English
9
rating
123.591
Lượt downloads
10
User rating
test your professional english - management

Test Your Professional English - Management

Free
English
10
rating
12.021
Lượt downloads
9
User rating
test your professional english - marketing

Test Your Professional English - Marketing

Free
English
3
rating
103.837
Lượt downloads
10
User rating
cách dùng từ trong thuật ngữ thương mại

CÁCH DÙNG TỪ NGỮ & THUẬT NGỮ KINH TẾ THƯƠNG MẠI VIỆT - ANH

Free
English
10
rating
108.698
Lượt downloads
9
User rating
business vocabulary in use

BUSINESS VOCABULARY IN USE

Free
English
2
rating
43.668
Lượt downloads
8
User rating
check your english vocabulary

Check Your English Vocabulary for Business and Administration

Free
English
9
rating
74.409
Lượt downloads
10
User rating
brook-hart - business benchmark advanced - student's bo...

Brook-Hart - Business Benchmark Advanced - Student's Book [ESL English] (Cambridge, 2007)(Unit15-20)

Free
English
6
rating
26.144
Lượt downloads
10
User rating
brook-hart - business benchmark advanced - student's bo...

Brook-Hart - Business Benchmark Advanced - Student's Book [ESL English] (Cambridge, 2007)(AnswerKey)

Free
English
7
rating
121.927
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp