bảo hiểm (59 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
bài giảng kinh tế bảo hiểm

Bài giảng kinh tế bảo hiểm

Free
English
4
rating
13.033
Lượt downloads
9
User rating
mẫu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm

MẪU DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM

Free
English
10
rating
44.060
Lượt downloads
9
User rating
đẩy mạnh ứng dụng phần mềm trong bảo hiểm...

Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm trong bảo hiểm

Free
English
3
rating
109.827
Lượt downloads
10
User rating
các cam kết wto ảnh hưởng thế nào đến bảo hiểm?...

Các cam kết WTO ảnh hưởng thế nào đến bảo hiểm?

Free
English
4
rating
31.578
Lượt downloads
9
User rating
vận tải bảo hiểm ngoại thương

Vận Tải bảo hiểm Ngoại Thương

Free
English
5
rating
125.667
Lượt downloads
8
User rating
bảo hiểm y tế

Bảo Hiểm Y Tế

Free
English
3
rating
101.706
Lượt downloads
10
User rating
một số phương thức tiết kiệm không chính thức...

Một số phương thức tiết kiệm không chính thức

Free
English
7
rating
124.578
Lượt downloads
9
User rating
nghiên cứu hoạt động của hiệu cầm đồ

Nghiên cứu hoạt động của hiệu cầm đồ

Free
English
8
rating
123.733
Lượt downloads
8
User rating
bảo hiểm y tế tự nguyện-thách thức ở phía trước...

Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện-thách thức ở phía trước

Free
English
9
rating
49.220
Lượt downloads
10
User rating
thông tư của bộ lao động-thương binh xã hội số 03/2007/...

Thông tư của Bộ Lao Động-Thương Binh Xã Hội số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007

Free
English
10
rating
24.550
Lượt downloads
9
User rating
bảo hiểm vi mô

Bảo hiểm vi mô

Free
English
2
rating
118.395
Lượt downloads
8
User rating
luật bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm Xã Hội

Free
English
3
rating
131.919
Lượt downloads
10
User rating
nghị định thực hiện luật bảo hiểm xã hội...

Nghị Định thực hiện Luật Bảo Hiểm Xã Hội

Free
English
4
rating
41.658
Lượt downloads
9
User rating
nhu cầu của phụ nữ nghèo khu vực nông thôn việt nam với...

Nhu cầu của phụ nữ nghèo khu vực nông thôn Việt Nam với các dịch vụ tài chính Quản lý rủi ro

Free
English
5
rating
94.004
Lượt downloads
8
User rating
giảm tình trạng dễ bị tổn thương: một khuôn khổ cho quả...

Giảm tình trạng dễ bị tổn thương: Một khuôn khổ cho quản lý rủi ro

Free
English
6
rating
11.282
Lượt downloads
10
User rating
thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ

Thuật ngữ bảo hiểm nhân thọ

Free
English
10
rating
125.036
Lượt downloads
9
User rating
thị trường bảo hiểm việt nam 2006

Thị trường Bảo Hiểm Việt Nam 2006

Free
English
9
rating
50.265
Lượt downloads
10
User rating
gian lận bảo hiểm

Gian lận bảo hiểm

Free
English
6
rating
69.242
Lượt downloads
10
User rating
lịch sử phát triển ngành bảo hiểm

Lịch sử phát triển ngành bảo hiểm

Free
English
7
rating
67.400
Lượt downloads
9
User rating
tổng quan thị trường bảo hiểm việt nam 6 tháng đầu năm ...

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008

Free
English
8
rating
77.534
Lượt downloads
8
User rating
thị trường bảo hiểm hàng hóa 2007

Thị trường bảo hiểm hàng hóa 2007

Free
English
9
rating
61.670
Lượt downloads
10
User rating
thị trường bảo hiểm kỹ thuật 2007

Thị trường bảo hiểm kỹ thuật 2007

Free
English
10
rating
63.305
Lượt downloads
9
User rating
thống kê bảo hiểm phi nhân thọ 2007

Thống kê bảo hiểm phi nhân thọ 2007

Free
English
2
rating
144.674
Lượt downloads
8
User rating
thống kê bảo hiểm nhân thọ năm 2007

Thống kê bảo hiểm nhân thọ năm 2007

Free
English
3
rating
26.710
Lượt downloads
10
User rating
bảo hiểm: khống chế giếng

Bảo hiểm: Khống chế giếng

Free
English
4
rating
85.602
Lượt downloads
9
User rating
cẩm nang hướng dẫn khách hàng về bảo hiểm y tế...

Cẩm nang hướng dẫn khách hàng về bảo hiểm y tế

Free
English
6
rating
71.219
Lượt downloads
10
User rating
những thức ăn cấm kỵ đối với loài chó

Những thức ăn cấm kỵ đối với loài chó

hứng thú
Free
English
7
rating
63.169
Lượt downloads
9
User rating
thị trường bảo hiểm việt nam 2007

Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2007

Free
English
9
rating
115.129
Lượt downloads
10
User rating
thống kê thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2007...

Thống kê thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2007

Free
English
3
rating
40.018
Lượt downloads
10
User rating
design clauses in engineering contracts - industry stan...

Design Clauses in Engineering Contracts - Industry Standard Wordings in Comparison

Free
English
5
rating
24.730
Lượt downloads
8
User rating
question about broker: broker's roles in insurance mark...

Question about broker: Broker's roles in insurance market

Free
English
6
rating
5.050
Lượt downloads
10
User rating
tra cứu - so sánh các điều khoản bảo hiểm hàng hóa...

Tra cứu - So sánh các điều khoản bảo hiểm hàng hóa

Free
English
7
rating
4.723
Lượt downloads
9
User rating
global market survey 2007:

Global Market Survey 2007:

Free
English
8
rating
3.513
Lượt downloads
8
User rating
deductibles explaination

Deductibles Explaination

Free
English
9
rating
48.568
Lượt downloads
10
User rating
agreement between the united states of america and the...

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON TRADE RELATIONS

Free
English
10
rating
39.741
Lượt downloads
9
User rating
phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 111/2006/nđ-cp n...

Phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọ

Free
English
2
rating
133.710
Lượt downloads
8
User rating
nghị định 111-2006-nd-cp hướng dẫn luật đấu thầu và luậ...

Nghị định 111-2006-ND-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng

Free
English
3
rating
12.809
Lượt downloads
10
User rating
xây dựng phương pháp quản lý rủi ro

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO

Free
English
9
rating
126.300
Lượt downloads
10
User rating
bancassurance - bán các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ...

BANCASSURANCE - BÁN CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

bancassurance
Free
English
8
rating
144.234
Lượt downloads
8
User rating
vai trò của bảo hiểm thế giới đối với sự phát triển của...

Vai trò của bảo hiểm thế giới đối với sự phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng ở địa bàn phía Nam

Free
English
3
rating
88.507
Lượt downloads
10
User rating
the top 10 global insurance companies

THE TOP 10 GLOBAL INSURANCE COMPANIES

Free
English
8
rating
102.332
Lượt downloads
8
User rating
strips. arbitraging the eurodollar cash and futures mar...

Strips. Arbitraging The Eurodollar Cash And Futures Markets(pdf)

Free
English
10
rating
83.002
Lượt downloads
9
User rating
các cam kết wto ảnh hưởng thế nào đến bảo hiểm? ...

Các cam kết WTO ảnh hưởng thế nào đến bảo hiểm?

Free
English
3
rating
101.427
Lượt downloads
10
User rating
nhu cầu của phu nữ ngèo khu vực nông thôn

NHU CẦU CỦA PHỤ NỮ NGHÈO KHU VỰC NÔNG THÔN VIỆT NAM VỚI CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ RỦI RO

Free
English
5
rating
35.142
Lượt downloads
8
User rating
rủi ro & các phương thức xử lý rủi ro

RỦI RO & CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ RỦI RO

Free
English
7
rating
51.839
Lượt downloads
9
User rating
chương trình môn học nguyên lý thực hành bảo hiểm ...

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH BẢO HIỂM

Free
English
8
rating
11.282
Lượt downloads
8
User rating
rủi ro là gì ?

Rủi ro là gì ?

Free
English
9
rating
78.575
Lượt downloads
10
User rating
bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Free
English
10
rating
34.463
Lượt downloads
9
User rating
ứng dụng liên kết ngân hàng-bảo hiểm: xu thế mới! ...

Ứng dụng liên kết ngân hàng-bảo hiểm: Xu thế mới!

Free
English
3
rating
99.973
Lượt downloads
10
User rating
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: cần phải có chế tài phù hợp ...

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Cần phải có chế tài phù hợp

Free
English
4
rating
9.405
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp