cao đẳng - đại học (215 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
phát huy tiềm lực kinh tế

Phát huy tiềm lực kinh tế ,tự nhiên, xã hội và giá trị lịch sử văn hóa phát triển bền vững thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Luan van
Free
English
5
rating
100.033
Lượt downloads
8
User rating
giáo dục thăng long hà nội quá trình, kinh nghiệm lịch ...

Giáo dục Thăng Long Hà Nội quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển

Luan van
Free
English
6
rating
17.428
Lượt downloads
10
User rating
phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của thăng lo...

Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội

Luan van
Free
English
7
rating
86.022
Lượt downloads
9
User rating
định hướng phát triển không gian thủ đô hà nội...

Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong định hướng phát triển không gian thủ đô Hà Nội

Luan van
Free
English
8
rating
132.894
Lượt downloads
8
User rating
hoạt động đối ngoại trên đất thăng long - hà nội...

Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long - Hà Nội

Luan van
Free
English
9
rating
34.855
Lượt downloads
10
User rating
kinh tế hàng hóa của thăng long- hà nội

KInh tế hàng hóa của Thăng Long- Hà Nội đặc trưng và kinh nghiệm phát triển

Luan van
Free
English
10
rating
64.949
Lượt downloads
9
User rating
những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người thăng lon...

Những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người Thăng Long - Hà Nội

Luan van
Free
English
2
rating
33.094
Lượt downloads
8
User rating
quản lý và phát triển thăng long- hà nội lịch sử và bài...

Quản lý và phát triển Thăng Long- Hà Nội lịch sử và bài học

Luan van
Free
English
3
rating
41.698
Lượt downloads
10
User rating
bài học kinh nghiệm về bảo vệ, giải phóng thăng long- h...

Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long- Hà Nội

Luan van
Free
English
4
rating
142.219
Lượt downloads
9
User rating
a scentific medical study of cupping

A scentific medical study of cupping

Luan van
Free
English
6
rating
70.260
Lượt downloads
10
User rating
nghiên cứu và phát triển và những gợi suy trong điều ki...

Phương pháp luận đánh giá các tổ chức nghiên cứu và phát triển và những gợi suy trong điều kiện của Việt Nam

Luan van
Free
English
7
rating
70.629
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo tham luận hội nghị khoa học và công nghệ các tỉ...

Báo cáo tham luận hội nghị khoa học và công nghệ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Luan van
Free
English
8
rating
8.935
Lượt downloads
8
User rating
kinh tế học và triết học của chủ nghĩa xã hội...

Kinh tế học và triết học của chủ nghĩa xã hội

Luan van
Free
English
2
rating
94.500
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
8
rating
9.476
Lượt downloads
8
User rating
books and babies pregnancy and young parents in schools

Books and Babies Pregnancy and young parents in schools

Luan van
Free
English
9
rating
60.804
Lượt downloads
10
User rating
bounds of democracy

Bounds of Democracy

Luan van
Free
English
10
rating
70.212
Lượt downloads
9
User rating
bounds of democracy

Bounds of Democracy

Luan van
Free
English
2
rating
77.041
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
3
rating
89.762
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
4
rating
136.040
Lượt downloads
9
User rating
chasing credentials and mobility

Chasing Credentials and Mobility

Luan van
Free
English
5
rating
141.209
Lượt downloads
8
User rating
creating knowledge networks

Creating Knowledge Networks

Luan van
Free
English
6
rating
17.416
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
8
rating
126.755
Lượt downloads
8
User rating
curriculum responsiveness in fet colleges

Curriculum Responsiveness in FET Colleges

Luan van
Free
English
10
rating
95.202
Lượt downloads
9
User rating
debating high skills and joined-up policy

Debating High Skills and Joined-Up Policy

Luan van
Free
English
3
rating
61.841
Lượt downloads
10
User rating
education in retrospect

Education in Retrospect

Luan van
Free
English
5
rating
98.562
Lượt downloads
8
User rating
educator supply and demand in the south african public ...

Educator Supply and Demand in the South African Public Education System

Luan van
Free
English
7
rating
28.361
Lượt downloads
9
User rating
engineers in a developing country

Engineers in a Developing Country

Luan van
Free
English
9
rating
60.807
Lượt downloads
10
User rating
factors affecting teaching and learning in south africa...

Factors Affecting Teaching and Learning in South African Public Schools

Luan van
Free
English
10
rating
121.389
Lượt downloads
9
User rating
federalism: an overview

Federalism: An Overview

Luan van
Free
English
3
rating
125.459
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
5
rating
51.884
Lượt downloads
8
User rating
from school to higher education?

From School to Higher Education?

Luan van
Free
English
7
rating
123.123
Lượt downloads
9
User rating
global citizenship

Global Citizenship, Cultural Citizenship and World Religions in Religion Education

Luan van
Free
English
8
rating
22.927
Lượt downloads
8
User rating
the architect and the scaffold

The Architect and the Scaffold

Luan van
Free
English
2
rating
80.425
Lượt downloads
8
User rating
the business of higher education

The Business of Higher Education

Luan van
Free
English
4
rating
40.408
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình môn kế toán tài chính

Đề cương giáo trình môn kế toán tài chính - GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy

Luan van
Free
English
10
rating
52.177
Lượt downloads
9
User rating
giáo án mầm non hoạt động làm quen với chữ viết...

GIÁO ÁN MẦM NON HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI CHỮ VIẾT

Luan van
Free
English
3
rating
110.786
Lượt downloads
10
User rating
giáo án mầm non hoạt động làm quen với văn học...

GIÁO ÁN MẦM NON HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC

Luan van
Free
English
4
rating
77.222
Lượt downloads
9
User rating
giáo án mầm non hoạt động tạo hình 

GIÁO ÁN MẦM NON HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH 

Luan van
Free
English
5
rating
125.745
Lượt downloads
8
User rating
giáo án mầm non hoạt động thể dục 

GIÁO ÁN MẦM NON HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC 

Luan van
Free
English
6
rating
39.315
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình bảo hiểm

Giáo trình bảo hiểm

Luan van
Free
English
7
rating
25.381
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình chuyên đề tâm lý học nghề nghiệp...

Giáo trình chuyên đề tâm lý học nghề nghiệp

Luan van
Free
English
8
rating
53.272
Lượt downloads
8
User rating
giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàng...

Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàng

Luan van
Free
English
9
rating
25.572
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình dinh dưỡng và sự phát triển trẻ thơ...

Giáo trình Dinh dưỡng và sự phát triển trẻ thơ

Luan van
Free
English
10
rating
103.874
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh tập 1

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh tập 1

Luan van
Free
English
2
rating
51.234
Lượt downloads
8
User rating
giáo trình kiểm toán

Giáo trình kiểm toán

Luan van
Free
English
3
rating
48.234
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình kiểm toán

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN

Luan van
Free
English
4
rating
43.121
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình kinh tế học vi mô

Giáo trình kinh tế học vi mô

Luan van
Free
English
5
rating
138.207
Lượt downloads
8
User rating
giáo trình kinh tế quốc tế

Giáo trình kinh tế quốc tế

Luan van
Free
English
6
rating
134.567
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình logic học đại cương

Giáo trình logic học đại cương

Luan van
Free
English
7
rating
41.355
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình luật cạnh tranh 

GIÁO TRÌNH LUẬT CẠNH TRANH 

Luan van
Free
English
8
rating
227
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp