cao đẳng - đại học (215 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
phát huy tiềm lực kinh tế

Phát huy tiềm lực kinh tế ,tự nhiên, xã hội và giá trị lịch sử văn hóa phát triển bền vững thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Free
English
5
rating
99.986
Lượt downloads
8
User rating
giáo dục thăng long hà nội quá trình, kinh nghiệm lịch ...

Giáo dục Thăng Long Hà Nội quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển

Free
English
6
rating
17.377
Lượt downloads
10
User rating
phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của thăng lo...

Phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội

Free
English
7
rating
85.963
Lượt downloads
9
User rating
định hướng phát triển không gian thủ đô hà nội...

Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong định hướng phát triển không gian thủ đô Hà Nội

Free
English
8
rating
132.850
Lượt downloads
8
User rating
hoạt động đối ngoại trên đất thăng long - hà nội...

Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long - Hà Nội

Free
English
9
rating
34.812
Lượt downloads
10
User rating
kinh tế hàng hóa của thăng long- hà nội

KInh tế hàng hóa của Thăng Long- Hà Nội đặc trưng và kinh nghiệm phát triển

Free
English
10
rating
64.894
Lượt downloads
9
User rating
những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người thăng lon...

Những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người Thăng Long - Hà Nội

Free
English
2
rating
33.044
Lượt downloads
8
User rating
quản lý và phát triển thăng long- hà nội lịch sử và bài...

Quản lý và phát triển Thăng Long- Hà Nội lịch sử và bài học

Free
English
3
rating
41.658
Lượt downloads
10
User rating
bài học kinh nghiệm về bảo vệ, giải phóng thăng long- h...

Bài học kinh nghiệm trong sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long- Hà Nội

Free
English
4
rating
142.176
Lượt downloads
9
User rating
a scentific medical study of cupping

A scentific medical study of cupping

Free
English
6
rating
70.212
Lượt downloads
10
User rating
nghiên cứu và phát triển và những gợi suy trong điều ki...

Phương pháp luận đánh giá các tổ chức nghiên cứu và phát triển và những gợi suy trong điều kiện của Việt Nam

Free
English
7
rating
70.578
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo tham luận hội nghị khoa học và công nghệ các tỉ...

Báo cáo tham luận hội nghị khoa học và công nghệ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Free
English
8
rating
8.894
Lượt downloads
8
User rating
kinh tế học và triết học của chủ nghĩa xã hội...

Kinh tế học và triết học của chủ nghĩa xã hội

Free
English
2
rating
94.460
Lượt downloads
8
User rating
ambitions revised

Ambitions Revised

Free
English
8
rating
9.405
Lượt downloads
8
User rating
books and babies pregnancy and young parents in schools

Books and Babies Pregnancy and young parents in schools

Free
English
9
rating
60.749
Lượt downloads
10
User rating
bounds of democracy

Bounds of Democracy

Free
English
10
rating
70.212
Lượt downloads
9
User rating
bounds of democracy

Bounds of Democracy

Free
English
2
rating
76.995
Lượt downloads
8
User rating
changing class

Changing Class

Free
English
3
rating
89.703
Lượt downloads
10
User rating
changing modes

Changing Modes

Free
English
4
rating
135.996
Lượt downloads
9
User rating
chasing credentials and mobility

Chasing Credentials and Mobility

Free
English
5
rating
141.142
Lượt downloads
8
User rating
creating knowledge networks

Creating Knowledge Networks

Free
English
6
rating
17.377
Lượt downloads
10
User rating
crossing over

Crossing Over

Free
English
8
rating
126.701
Lượt downloads
8
User rating
curriculum responsiveness in fet colleges

Curriculum Responsiveness in FET Colleges

Free
English
10
rating
95.167
Lượt downloads
9
User rating
debating high skills and joined-up policy

Debating High Skills and Joined-Up Policy

Free
English
3
rating
61.803
Lượt downloads
10
User rating
education in retrospect

Education in Retrospect

Free
English
5
rating
98.521
Lượt downloads
8
User rating
educator supply and demand in the south african public ...

Educator Supply and Demand in the South African Public Education System

Free
English
7
rating
28.316
Lượt downloads
9
User rating
engineers in a developing country

Engineers in a Developing Country

Free
English
9
rating
60.756
Lượt downloads
10
User rating
factors affecting teaching and learning in south africa...

Factors Affecting Teaching and Learning in South African Public Schools

Free
English
10
rating
121.354
Lượt downloads
9
User rating
federalism: an overview

Federalism: An Overview

Free
English
3
rating
125.413
Lượt downloads
10
User rating
finding work

Finding Work

Free
English
5
rating
51.839
Lượt downloads
8
User rating
from school to higher education?

From School to Higher Education?

Free
English
7
rating
123.064
Lượt downloads
9
User rating
global citizenship

Global Citizenship, Cultural Citizenship and World Religions in Religion Education

Free
English
8
rating
22.863
Lượt downloads
8
User rating
the architect and the scaffold

The Architect and the Scaffold

Free
English
2
rating
80.368
Lượt downloads
8
User rating
the business of higher education

The Business of Higher Education

Free
English
4
rating
40.359
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình môn kế toán tài chính

Đề cương giáo trình môn kế toán tài chính - GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy

Free
English
10
rating
52.125
Lượt downloads
9
User rating
giáo án mầm non hoạt động làm quen với chữ viết...

GIÁO ÁN MẦM NON HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI CHỮ VIẾT

Free
English
3
rating
110.743
Lượt downloads
10
User rating
giáo án mầm non hoạt động làm quen với văn học...

GIÁO ÁN MẦM NON HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI VĂN HỌC

Free
English
4
rating
77.172
Lượt downloads
9
User rating
giáo án mầm non hoạt động tạo hình 

GIÁO ÁN MẦM NON HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH 

Free
English
5
rating
125.667
Lượt downloads
8
User rating
giáo án mầm non hoạt động thể dục 

GIÁO ÁN MẦM NON HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC 

Free
English
6
rating
39.184
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình bảo hiểm

Giáo trình bảo hiểm

Free
English
7
rating
25.244
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình chuyên đề tâm lý học nghề nghiệp...

Giáo trình chuyên đề tâm lý học nghề nghiệp

Free
English
8
rating
53.186
Lượt downloads
8
User rating
giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàng...

Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàng

Free
English
9
rating
25.504
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình dinh dưỡng và sự phát triển trẻ thơ...

Giáo trình Dinh dưỡng và sự phát triển trẻ thơ

Free
English
10
rating
103.837
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh tập 1

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh tập 1

Free
English
2
rating
51.064
Lượt downloads
8
User rating
giáo trình kiểm toán

Giáo trình kiểm toán

Free
English
3
rating
48.234
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình kiểm toán

GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN

Free
English
4
rating
42.735
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình kinh tế học vi mô

Giáo trình kinh tế học vi mô

Free
English
5
rating
138.151
Lượt downloads
8
User rating
giáo trình kinh tế quốc tế

Giáo trình kinh tế quốc tế

Free
English
6
rating
134.567
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình logic học đại cương

Giáo trình logic học đại cương

Free
English
7
rating
41.121
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình luật cạnh tranh 

GIÁO TRÌNH LUẬT CẠNH TRANH 

Free
English
8
rating
227
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp