chứng chỉ a, b, c (42 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
mệnh lệnh cách

Mệnh lệnh cách

Free
English
8
rating
99.392
Lượt downloads
8
User rating
nguyên mẫu không có to

Nguyên mẫu không có To

Free
English
9
rating
7.021
Lượt downloads
10
User rating
nói thêm về what và which

Nói thêm về What và Which

Free
English
10
rating
144.689
Lượt downloads
9
User rating
past tenses

Past tenses

Free
English
2
rating
70.212
Lượt downloads
8
User rating
phó từ

Phó từ

Free
English
3
rating
144.617
Lượt downloads
10
User rating
phó từ dưới hình thức so sánh và cực cấp

Phó từ dưới hình thức so sánh và cực cấp

Free
English
4
rating
130.307
Lượt downloads
9
User rating
tổng quan về danh từ

Tổng quan về danh từ

Free
English
6
rating
145.403
Lượt downloads
10
User rating
sở hữu cách

Sở hữu cách

Free
English
7
rating
139.339
Lượt downloads
9
User rating
số nhiều của chữ viết tắt

Số nhiều của chữ viết tắt

Free
English
8
rating
125.667
Lượt downloads
8
User rating
số nhiều của danh từ kép

Số nhiều của danh từ kép

Free
English
9
rating
131.919
Lượt downloads
10
User rating
so sánh

So sánh

Free
English
10
rating
47.404
Lượt downloads
9
User rating
tính từ chỉ phẩm chất

Tính từ chỉ phẩm chất

Free
English
2
rating
116.446
Lượt downloads
8
User rating
so do i- neither do i

So do I- Neither do I

Free
English
5
rating
85.963
Lượt downloads
8
User rating
reading comprehension success in 20 minutes a day

READING COMPREHENSION SUCCESS IN 20 MINUTES A DAY

Free
English
6
rating
16.180
Lượt downloads
10
User rating
600 sentences of certificate a

600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

Free
English
9
rating
125.667
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh

Free
English
2
rating
40.680
Lượt downloads
8
User rating
a grammar for reading and writing

A Grammar for Reading and Writing

Free
English
3
rating
99.728
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: action verbs...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Action Verbs

Free
English
4
rating
64.260
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: covering let...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Covering Letters

Free
English
5
rating
145.349
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: critical rea...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Critical Reading

Free
English
6
rating
96.980
Lượt downloads
10
User rating
english 4 studies

English 4 Studies

Free
English
7
rating
49.546
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: meetings...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Meetings

Free
English
8
rating
82.450
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: memorandum...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Memorandum

Free
English
9
rating
137.558
Lượt downloads
10
User rating
model business letters

Model Business Letters

Free
English
10
rating
88.478
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: clauses...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: clauses

Free
English
2
rating
42.145
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: diagrams...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: diagrams

Free
English
3
rating
82.025
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: fragments...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: fragments

Free
English
4
rating
24.600
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: run-ons...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: run-ons

Free
English
5
rating
39.741
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh

Free
English
6
rating
144.617
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: sentence...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: sentence

Free
English
7
rating
106.094
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: spelling...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: spelling

Free
English
8
rating
12.481
Lượt downloads
8
User rating
writing in english - a practical handbook for scientifi...

Writing in English - A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers

Free
English
3
rating
83.087
Lượt downloads
10
User rating
trắc nghiệm tiếng anh

Trắc nghiệm tiếng anh

Free
English
4
rating
26.144
Lượt downloads
9
User rating
a grammar for reading and writing

A Grammar for Reading and Writing

Free
English
6
rating
52.832
Lượt downloads
10
User rating
your writing coach

Your Writing Coach

Free
English
8
rating
38.884
Lượt downloads
8
User rating
english study

English study

Free
English
4
rating
58.135
Lượt downloads
9
User rating
stages of writing

Stages of writing

Free
English
9
rating
5.574
Lượt downloads
10
User rating
trắc nghiệm tổng hợp trình độ c

Trắc nghiệm tổng hợp trình độ C

Free
English
8
rating
9.447
Lượt downloads
8
User rating
50 reading

50 Reading

Free
English
7
rating
99.289
Lượt downloads
9
User rating
tài liệu luyện thi toefl 1/ 2001

Tài liệu luyện thi TOEFL 1/ 2001

Free
English
10
rating
74.734
Lượt downloads
9
User rating
tài liệu luyện thi toefl 8/ 2000

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEFL 8/ 2000

Free
English
8
rating
70.184
Lượt downloads
8
User rating
toefl essay writing tips

TOEFL Essay Writing Tips

Free
English
9
rating
26.144
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp