chứng chỉ a, b, c (42 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
mệnh lệnh cách

Mệnh lệnh cách

Luan van
Free
English
8
rating
99.499
Lượt downloads
8
User rating
nguyên mẫu không có to

Nguyên mẫu không có To

Luan van
Free
English
9
rating
7.141
Lượt downloads
10
User rating
nói thêm về what và which

Nói thêm về What và Which

Luan van
Free
English
10
rating
144.834
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
2
rating
70.369
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
3
rating
144.758
Lượt downloads
10
User rating
phó từ dưới hình thức so sánh và cực cấp

Phó từ dưới hình thức so sánh và cực cấp

Luan van
Free
English
4
rating
130.420
Lượt downloads
9
User rating
tổng quan về danh từ

Tổng quan về danh từ

Luan van
Free
English
6
rating
145.544
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
7
rating
139.449
Lượt downloads
9
User rating
số nhiều của chữ viết tắt

Số nhiều của chữ viết tắt

Luan van
Free
English
8
rating
125.782
Lượt downloads
8
User rating
số nhiều của danh từ kép

Số nhiều của danh từ kép

Luan van
Free
English
9
rating
132.055
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
10
rating
47.514
Lượt downloads
9
User rating
tính từ chỉ phẩm chất

Tính từ chỉ phẩm chất

Luan van
Free
English
2
rating
116.546
Lượt downloads
8
User rating
so do i- neither do i

So do I- Neither do I

Luan van
Free
English
5
rating
86.136
Lượt downloads
8
User rating
reading comprehension success in 20 minutes a day

READING COMPREHENSION SUCCESS IN 20 MINUTES A DAY

Luan van
Free
English
6
rating
16.273
Lượt downloads
10
User rating
600 sentences of certificate a

600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

Luan van
Free
English
9
rating
125.771
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh

Luan van
Free
English
2
rating
40.680
Lượt downloads
8
User rating
a grammar for reading and writing

A Grammar for Reading and Writing

Luan van
Free
English
3
rating
99.728
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: action verbs...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Action Verbs

Luan van
Free
English
4
rating
64.353
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: covering let...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Covering Letters

Luan van
Free
English
5
rating
145.442
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: critical rea...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Critical Reading

Luan van
Free
English
6
rating
97.070
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
7
rating
49.657
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: meetings...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Meetings

Luan van
Free
English
8
rating
82.544
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: memorandum...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Memorandum

Luan van
Free
English
9
rating
137.650
Lượt downloads
10
User rating
model business letters

Model Business Letters

Luan van
Free
English
10
rating
88.579
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: clauses...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: clauses

Luan van
Free
English
2
rating
42.254
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: diagrams...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: diagrams

Luan van
Free
English
3
rating
82.118
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: fragments...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: fragments

Luan van
Free
English
4
rating
24.684
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: run-ons...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: run-ons

Luan van
Free
English
5
rating
39.831
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh

Luan van
Free
English
6
rating
144.753
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: sentence...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: sentence

Luan van
Free
English
7
rating
106.204
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: spelling...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: spelling

Luan van
Free
English
8
rating
12.617
Lượt downloads
8
User rating
writing in english - a practical handbook for scientifi...

Writing in English - A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers

Luan van
Free
English
3
rating
83.181
Lượt downloads
10
User rating
trắc nghiệm tiếng anh

Trắc nghiệm tiếng anh

Luan van
Free
English
4
rating
26.232
Lượt downloads
9
User rating
a grammar for reading and writing

A Grammar for Reading and Writing

Luan van
Free
English
6
rating
52.945
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
8
rating
38.964
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
4
rating
58.226
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
9
rating
5.656
Lượt downloads
10
User rating
trắc nghiệm tổng hợp trình độ c

Trắc nghiệm tổng hợp trình độ C

Luan van
Free
English
8
rating
9.537
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
7
rating
99.394
Lượt downloads
9
User rating
tài liệu luyện thi toefl 1/ 2001

Tài liệu luyện thi TOEFL 1/ 2001

Luan van
Free
English
10
rating
74.825
Lượt downloads
9
User rating
tài liệu luyện thi toefl 8/ 2000

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEFL 8/ 2000

Luan van
Free
English
8
rating
70.278
Lượt downloads
8
User rating
toefl essay writing tips

TOEFL Essay Writing Tips

Luan van
Free
English
9
rating
26.231
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp