chứng chỉ a, b, c (42 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
mệnh lệnh cách

Mệnh lệnh cách

Luan van
Free
English
8
rating
99.434
Lượt downloads
8
User rating
nguyên mẫu không có to

Nguyên mẫu không có To

Luan van
Free
English
9
rating
7.064
Lượt downloads
10
User rating
nói thêm về what và which

Nói thêm về What và Which

Luan van
Free
English
10
rating
144.733
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
2
rating
70.266
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
3
rating
144.654
Lượt downloads
10
User rating
phó từ dưới hình thức so sánh và cực cấp

Phó từ dưới hình thức so sánh và cực cấp

Luan van
Free
English
4
rating
130.355
Lượt downloads
9
User rating
tổng quan về danh từ

Tổng quan về danh từ

Luan van
Free
English
6
rating
145.454
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
7
rating
139.380
Lượt downloads
9
User rating
số nhiều của chữ viết tắt

Số nhiều của chữ viết tắt

Luan van
Free
English
8
rating
125.714
Lượt downloads
8
User rating
số nhiều của danh từ kép

Số nhiều của danh từ kép

Luan van
Free
English
9
rating
131.980
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
10
rating
47.442
Lượt downloads
9
User rating
tính từ chỉ phẩm chất

Tính từ chỉ phẩm chất

Luan van
Free
English
2
rating
116.481
Lượt downloads
8
User rating
so do i- neither do i

So do I- Neither do I

Luan van
Free
English
5
rating
86.032
Lượt downloads
8
User rating
reading comprehension success in 20 minutes a day

READING COMPREHENSION SUCCESS IN 20 MINUTES A DAY

Luan van
Free
English
6
rating
16.210
Lượt downloads
10
User rating
600 sentences of certificate a

600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

Luan van
Free
English
9
rating
125.704
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh

Luan van
Free
English
2
rating
40.680
Lượt downloads
8
User rating
a grammar for reading and writing

A Grammar for Reading and Writing

Luan van
Free
English
3
rating
99.728
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: action verbs...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Action Verbs

Luan van
Free
English
4
rating
64.295
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: covering let...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Covering Letters

Luan van
Free
English
5
rating
145.392
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: critical rea...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Critical Reading

Luan van
Free
English
6
rating
97.016
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
7
rating
49.591
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: meetings...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Meetings

Luan van
Free
English
8
rating
82.486
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: memorandum...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: Memorandum

Luan van
Free
English
9
rating
137.592
Lượt downloads
10
User rating
model business letters

Model Business Letters

Luan van
Free
English
10
rating
88.514
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: clauses...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: clauses

Luan van
Free
English
2
rating
42.188
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: diagrams...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: diagrams

Luan van
Free
English
3
rating
82.057
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: fragments...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: fragments

Luan van
Free
English
4
rating
24.629
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: run-ons...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: run-ons

Luan van
Free
English
5
rating
39.775
Lượt downloads
8
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh

Luan van
Free
English
6
rating
144.660
Lượt downloads
10
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: sentence...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: sentence

Luan van
Free
English
7
rating
106.118
Lượt downloads
9
User rating
presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng anh: spelling...

Presentation cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh: spelling

Luan van
Free
English
8
rating
12.523
Lượt downloads
8
User rating
writing in english - a practical handbook for scientifi...

Writing in English - A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers

Luan van
Free
English
3
rating
83.131
Lượt downloads
10
User rating
trắc nghiệm tiếng anh

Trắc nghiệm tiếng anh

Luan van
Free
English
4
rating
26.170
Lượt downloads
9
User rating
a grammar for reading and writing

A Grammar for Reading and Writing

Luan van
Free
English
6
rating
52.874
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
8
rating
38.912
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
4
rating
58.161
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
9
rating
5.599
Lượt downloads
10
User rating
trắc nghiệm tổng hợp trình độ c

Trắc nghiệm tổng hợp trình độ C

Luan van
Free
English
8
rating
9.478
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
7
rating
99.329
Lượt downloads
9
User rating
tài liệu luyện thi toefl 1/ 2001

Tài liệu luyện thi TOEFL 1/ 2001

Luan van
Free
English
10
rating
74.766
Lượt downloads
9
User rating
tài liệu luyện thi toefl 8/ 2000

TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEFL 8/ 2000

Luan van
Free
English
8
rating
70.215
Lượt downloads
8
User rating
toefl essay writing tips

TOEFL Essay Writing Tips

Luan van
Free
English
9
rating
26.175
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp