chuyên mục khác (4.662 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
bài giảng:ôn tập kinh tế vi mô

Bài giảng:Ôn tập kinh tế vi mô

Free
English
10
rating
30.848
Lượt downloads
9
User rating
mô hình tăng trưởng kinh tế nhật bản

TIỂU LUẬN: Mô hình tăng trưởng kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Những điểm tương đồng và khác biệt

Free
English
3
rating
7.028
Lượt downloads
10
User rating
ôn tập tài chính tiền tệ

ÔN TẬP TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Free
English
6
rating
23.751
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận phát triển kinh tế thái lan

TIỂU LUẬN:PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - LÝ THYẾT VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở THÁI LAN

Free
English
8
rating
4.169
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận quan hệ bội chi ngân sách

TIỂU LUẬN: MỐI QUAN HỆ GIỮA BỘI CHI NGÂN SÁCH VÀ LẠM PHÁT NHÌN TỪ LÝ THUYẾT VÀ TIỄN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2004-2008

Free
English
10
rating
24.138
Lượt downloads
9
User rating
tập đoàn kinh tế thị trường việt nam - hàn quốc...

TIỂU LUẬN: TẬP ĐOÀN KINH TẾ TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM- HÀN QUỐC

Free
English
3
rating
17.556
Lượt downloads
10
User rating
chương 5 :thị trường cạnh tranh hoàn toàn và thị trường...

CHƯƠNG 5 :THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN VÀ THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

Free
English
9
rating
27.526
Lượt downloads
10
User rating
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Free
English
2
rating
28.761
Lượt downloads
8
User rating
lao động và phát triển kinh tế

Lao động và phát triển kinh tế

Free
English
5
rating
31.776
Lượt downloads
8
User rating
luật dân sự và tố tụng dân sự

LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ

Free
English
7
rating
15.700
Lượt downloads
9
User rating
tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên

Free
English
4
rating
670
Lượt downloads
9
User rating
trắc nghiệm kinh tế quốc tế

Trắc nghiệm kinh tế quốc tế

Free
English
8
rating
29.700
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: phân tích mối quan hệ c-v-p (chi phí - khối l...

Luận văn: Phân tích mối quan hệ C-V-P (Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận) tại công ty TNHH Tin Học Á Đông Vi Na

Free
English
8
rating
1.826
Lượt downloads
8
User rating
luận văn:thực trạng lạm phát ở việt nam

LUẬN VĂN:Thực trạng lạm phát ở Việt Nam

Free
English
8
rating
148
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: chính sách tiền tệ ở việt nam hiện nay...

LUẬN VĂN: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay

Free
English
9
rating
30.597
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: áp dụng nghiệp vụ thị trường mở trong thực h...

LUẬN VĂN: Áp dụng nghiệp vụ thị trường mở trong thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam

nghiệp vụ
Free
English
10
rating
11.991
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: chính sách lãi suất của việt nam trong thập ...

LUẬN VĂN: Chính sách lãi suất của Việt Nam trong thập kỷ qua, những hạn chế và giải pháp

Free
English
2
rating
6.022
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: ngoại hối và đổi mới chính sách ngoại hối ở ...

LUẬN VĂN: Ngoại hối và đổi mới chính sách ngoại hối ở Việt Nam hiện nay

Free
English
3
rating
1.031
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:lạm phát và vấn đề chống lạm phát ở việt nam ...

LUẬN VĂN:Lạm phát và vấn đề chống lạm phát ở việt nam

Free
English
4
rating
21.992
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: thực trạng của việc ngân hàng trung ương sử ...

LUẬN VĂN: Thực trạng của việc ngân hàng trung ương sử dụng các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ trong thời gian vừa qua và một số giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả hơn các công cụ này ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Free
English
5
rating
11.609
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: lạm phát ở việt nam và những giải pháp cơ bả...

LUẬN VĂN: Lạm phát ở Việt Nam và những giải pháp cơ bản để kiềm chế lạm phát ở Việt Nam

Free
English
6
rating
13.233
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: chính sách tỷ giá của trung quốc và tác động...

LUẬN VĂN: Chính sách tỷ giá của Trung Quốc và tác động của nó đến thương mại Trung Quốc và thương mại thế giới

tỷ giá
Free
English
7
rating
11.876
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: lạm phát ở việt nam thập kỉ 90

LUẬN VĂN: Lạm phát ở Việt Nam thập kỉ 90

Free
English
8
rating
26.602
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: thực trạng sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trư...

LUẬN VĂN: Thực trạng sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam

nghiệp vụ
Free
English
9
rating
20.711
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:lạm phát nguyên nhân và giải pháp

LUẬN VĂN:Lạm phát nguyên nhân và giải pháp

Free
English
10
rating
3.594
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: nhận thức vai trò, tầm quan trọng của lạm ph...

LUẬN VĂN: Nhận thức vai trò, tầm quan trọng của lạm phát trong những mối liên kết của nền kinh tế hiện đại

Free
English
2
rating
16.584
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng k...

LUẬN VĂN: Ảnh hưởng của lạm phát đối với tăng trưởng kinh tế trong công cuộc đổi mới kinh tế của Việt Nam. Một số giải pháp kiểm soát lạm phát để đảm bảo tăng trưởng trong thời gian sắp tới

Free
English
3
rating
12.285
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh...

LUẬN VĂN: Chính sách tiền tệ và vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô của Ngân hàng trung ương

Free
English
4
rating
11.329
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:lạm phát và hậu quả của lạm phát trong đời sốn...

LUẬN VĂN:Lạm phát và hậu quả của lạm phát trong đời sống xã hội

Free
English
5
rating
31.150
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: chính sách tiền tệ - chính sách lãi suất và ...

LUẬN VĂN: Chính sách tiền tệ - chính sách lãi suất và nghiệp vụ thị trường mở trong hệ thống chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay

nghiệp vụ
Free
English
6
rating
8.067
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăn...

LUẬN VĂN: Lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

Free
English
7
rating
27.140
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:lạm phát và thực trạng làm phát ở việt nam hiệ...

LUẬN VĂN:Lạm phát và thực trạng làm phát ở việt nam hiện nay

Free
English
8
rating
30.711
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: phân tích nội dung các công cụ, thực trạng đ...

LUẬN VĂN: Phân tích nội dung các công cụ, thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong thời gian qua

Free
English
9
rating
1.253
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ ở ...

LUẬN VĂN:Việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ ở việt nam

Free
English
10
rating
17.304
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ ...

LUẬN VĂN: Ngân hàng trung ương với chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Free
English
2
rating
29.864
Lượt downloads
8
User rating
luận văn:lạm phát ở việt nam,thực trạng và các giải phá...

LUẬN VĂN:Lạm phát ở Việt Nam,thực trạng và các giải pháp

Free
English
3
rating
9.516
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: bội chi ngân sách nhà nước và thực trạng bội...

LUẬN VĂN: Bội chi ngân sách nhà nước và thực trạng bội chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Free
English
4
rating
10.436
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: lạm phát và các giải pháp chống lạm phát ở n...

LUẬN VĂN: Lạm phát và các giải pháp chống lạm phát ở nước ta hiện nay

Free
English
5
rating
19.340
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: phương pháp nghiên cứu khoa học và phương ph...

LUẬN VĂN: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Free
English
6
rating
12.687
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: thực trạng quản lý thương hiệu của các doanh...

LUẬN VĂN: Thực trạng quản lý thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực hàng tiêu dùng

Free
English
7
rating
31.383
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:thực trạng phát triển của làng gốm bát tràng ...

LUẬN VĂN:Thực trạng phát triển của làng gốm bát tràng

Free
English
8
rating
25.270
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: thực trạng về chiến lược sản phẩm (dịch vụ )...

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM (DỊCH VỤ ) CỦA CÔNG TY

Free
English
2
rating
7.933
Lượt downloads
8
User rating
luận văn:nâng cao khả năng thắng thầu của nhà thầu tron...

LUẬN VĂN:Nâng cao khả năng thắng thầu của nhà thầu trong nước trong đấu

Free
English
3
rating
26.549
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: thực trạng các điều kiện để phát triển du lị...

LUẬN VĂN: Thực trạng các điều kiện để phát triển du lịch ở Vườn quốc gia Phong nha-Kẻ bàng

Free
English
4
rating
29.701
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: thực trạng lập và thực hiện kế hoạch trong c...

LUẬN VĂN: Thực trạng lập và thực hiện kế hoạch trong các doanh nghiệp nhà nước. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập và thực hiện kế hoạch trong doanh nghiệp

Free
English
5
rating
22.423
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặ...

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam

Free
English
6
rating
26.837
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình c...

LUẬN VĂN: Giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình Cô ong ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước ở Việt Nam

Free
English
7
rating
20.221
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:quản lý tiền dự trữ của ngân hàng việt nam ...

LUẬN VĂN:Quản lý tiền dự trữ của ngân hàng việt nam

Free
English
8
rating
10.250
Lượt downloads
8
User rating
giải mã nguyên nhân chính gây biếng ăn ở trẻ...

Giải mã nguyên nhân chính gây biếng ăn ở trẻ

Free
English
10
rating
24.946
Lượt downloads
9
User rating
con bị dị tật vì nghề của bố

Con bị dị tật vì nghề của bố

Free
English
3
rating
10.153
Lượt downloads
10
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp