chuyên mục khác (4.800 kết quả) - trang 3

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn:quá trình tuần hoàn và chu chuyển tư bản ...

LUẬN VĂN:Quá trình tuần hoàn và chu chuyển tư bản

Luan van
Free
English
3
rating
3.927
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: kinh tế chính trị mác –lênin đối với vấn đề ...

LUẬN VĂN: Kinh tế chính trị Mác –Lênin đối với vấn đề giải quyết Sở hữu nhà nước

Luan van
Free
English
4
rating
16.199
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt na...

LUẬN VĂN:Vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Luan van
Free
English
5
rating
24.815
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong n...

LUẬN VĂN: Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

Luan van
Free
English
6
rating
1.391
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: phát triển nền kinh tế thị trường định hướng...

LUẬN VĂN: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghiã ở nước ta

Luan van
Free
English
7
rating
24.253
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:cải cách các chính sách kinh tế

LUẬN VĂN:Cải cách các chính sách kinh tế

Luan van
Free
English
8
rating
6.146
Lượt downloads
8
User rating
giải pháp khi bé gặp ác mộng

Giải pháp khi bé gặp ác mộng

Luan van
Free
English
9
rating
27.256
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " nghiên cứu khả năng thủy phân bằng axít loãn...

Báo cáo " Nghiên cứu khả năng thủy phân bằng axít loãng và bước đầu đánh giá hiệu quả sản xuất etanol sinh học từ thân cây ngô "

Luan van
Free
English
9
rating
14.697
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " tạo dòng phân tử cdna của gen mã hóa gibberel...

Báo cáo " Tạo dòng phân tử cDNA của gen mã hóa Gibberellin 20-oxidase từ cây arabidopsis thaliana "

Luan van
Free
English
10
rating
31.657
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " một mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩ...

Báo cáo " Một mô hình kho câu hỏi trắc nghiệm theo chuẩn QTI trong đào tạo điện tử với hệ cơ sở dữ liệu XML nguyên sinh "

Luan van
Free
English
2
rating
3.118
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " phương pháp thăm dò điện đa cực cải tiến "...

Báo cáo " Phương pháp Thăm dò điện đa cực cải tiến "

Luan van
Free
English
3
rating
1.126
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " sự tham gia của cộng đồng lưu vực sông hương,...

Báo cáo " Sự tham gia của cộng đồng lưu vực sông Hương, sông Bồ trong xây dựng và vận hành hồ đập thủy điện ở Thừa Thiên- Huế "

Luan van
Free
English
4
rating
8.270
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm ở một s...

Báo cáo " Nghiên cứu xử lý Asen trong nước ngầm ở một số vùng nông thôn bằng hyđroxit sắt (III) "

Luan van
Free
English
5
rating
13.339
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " đặc điểm hình thái, phân bố của loài lan kim ...

Báo cáo " Đặc điểm hình thái, phân bố của loài lan Kim tuyến Anoectochilus setaceus blume ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc "

Luan van
Free
English
6
rating
31.590
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh chồi in vitro...

Báo cáo " Nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh chồi In Vitro loài Lan kim tuyến Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. "

Luan van
Free
English
7
rating
13.295
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " xác thực hộ chiếu sinh trắc với cơ chế pace v...

Báo cáo " Xác thực hộ chiếu sinh trắc với cơ chế PACE và EAC "

Luan van
Free
English
8
rating
20.313
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " mã hoá đồng cấu và ứng dụng "

Báo cáo " Mã hoá đồng cấu và ứng dụng "

Luan van
Free
English
9
rating
11.989
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " nghiên cứu các mẫu gạch cổ ở tháp chàm mỹ kh...

Báo cáo " Nghiên cứu các mẫu gạch cổ ở Tháp Chàm Mỹ Khánh - Thừa Thiên Huế "

Luan van
Free
English
10
rating
24.787
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " mã sửa lỗi trong hệ thống truyền hình số qua ...

Báo cáo " Mã sửa lỗi trong hệ thống truyền hình số qua vệ tinh thế hệ thứ 2 (DVB-S2) "

Luan van
Free
English
2
rating
21.881
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " nghiên cứu hấp phụ màu/xử lý cod trong nước t...

Báo cáo " Nghiên cứu hấp phụ màu/xử lý COD trong nước thải nhuộm bằng cacbon hoạt hóa chế tạo từ bụi bông "

Luan van
Free
English
3
rating
3.687
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " hộ chiếu điện tử và mô hình đề xuất tại việt ...

Báo cáo " Hộ chiếu điện tử và mô hình đề xuất tại Việt Nam "

Luan van
Free
English
4
rating
11.315
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " nghiên cứu đề xuất các thuật toán xử lý, phân...

Báo cáo " Nghiên cứu đề xuất các thuật toán xử lý, phân tích tài liệu của phương pháp phân cực kích thích đa cực cải tiến "

Luan van
Free
English
5
rating
18.452
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo "một mô hình chia sẻ nội dung cho các hệ thống ...

Báo cáo "Một mô hình chia sẻ nội dung cho các hệ thống đào tạo trực tuyến"

Luan van
Free
English
6
rating
13.650
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo "thuật toán nén dữ liệu tiếng nói trực tuyến"...

Báo cáo "Thuật toán nén dữ liệu tiếng nói trực tuyến"

Luan van
Free
English
7
rating
3.032
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " nghiên cứu sử dụng sncl2 làm xúc tác cho phản...

Báo cáo " Nghiên cứu sử dụng SnCl2 làm xúc tác cho phản ứng trùng ngưng tổng hợp polylactic axit (Phần A: Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tổng hợp) "

Luan van
Free
English
8
rating
24.559
Lượt downloads
8
User rating
các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Luan van
Free
English
10
rating
28.779
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần xuất...

Đề tài: Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam và chi nhánh Hòa Bình

Luan van
Free
English
3
rating
30.988
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận :ứng dụng thương mại điện tử tại công ty chuy...

TIỂU LUẬN :Ứng dụng thương mại điện tử tại công ty chuyển phát nhanh TNT

Luan van
Free
English
8
rating
8.507
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: lịch sử các học thuyết kinh tế

Đề tài: Lịch sử các học thuyết kinh tế

Luan van
Free
English
9
rating
26.645
Lượt downloads
10
User rating
bài toán: xây dựng hệ thống quản lí đọc, mượn trả sách ...

BÀI TOÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÍ ĐỌC, MƯỢN TRẢ SÁCH CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ.

Luan van
Free
English
6
rating
7.875
Lượt downloads
10
User rating
ai là người cuối cùng gánh nợ xấu?

Ai là người cuối cùng gánh nợ xấu?

Luan van
Free
English
6
rating
15.635
Lượt downloads
10
User rating
các ngân hàng đang gặp những khó khăn gì?

Các ngân hàng đang gặp những khó khăn gì?

Luan van
Free
English
7
rating
26.802
Lượt downloads
9
User rating
sở hữu chéo ngân hàng: nhiều đại gia chưa lộ diện...

Sở hữu chéo ngân hàng: Nhiều đại gia chưa lộ diện

Luan van
Free
English
8
rating
29.523
Lượt downloads
8
User rating
thị trường ngoại tệ rơi vào trầm lắng

Thị trường ngoại tệ rơi vào trầm lắng

Luan van
Free
English
9
rating
17.105
Lượt downloads
10
User rating
đề tài: vay nợ nước ngoài và gánh nặng cho tương lai ph...

Đề tài: Vay nợ nước ngoài và gánh nặng cho tương lai phân tích thực tiễn ở Việt Nam

Luan van
Free
English
2
rating
11.411
Lượt downloads
8
User rating
7 lợi ích sức khỏe của bí ngô

7 lợi ích sức khỏe của bí ngô

Luan van
Free
English
2
rating
30.845
Lượt downloads
8
User rating
công dụng trị bệnh ít người biết của lá sen...

Công dụng trị bệnh ít người biết của lá sen

Luan van
Free
English
3
rating
22.666
Lượt downloads
10
User rating
khai baó haỉ quan điêṇ tử

Khai baó Haỉ quan điêṇ tử

Luan van
Free
English
6
rating
15.529
Lượt downloads
10
User rating
ngữ pháp tiếng anh

Ngữ pháp tiếng Anh

Luan van
Free
English
5
rating
15.234
Lượt downloads
8
User rating
đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 1...

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 1

Luan van
Free
English
2
rating
18.343
Lượt downloads
8
User rating
đề tài nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân h...

Đề Tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam _ Chi nhánh Hoàng Mai

Luan van
Free
English
5
rating
5.159
Lượt downloads
8
User rating
bài tập đại số tuyến tính

Bài tập Đại số tuyến tính

Luan van
Free
English
10
rating
16.162
Lượt downloads
9
User rating
163 câu trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ - có đáp án...

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CÓ ĐÁP ÁN

Luan van
Free
English
6
rating
5.334
Lượt downloads
10
User rating
soi sức khỏe ngân hàng hậu sáp nhập

Soi sức khỏe ngân hàng hậu sáp nhập

Luan van
Free
English
8
rating
18.922
Lượt downloads
8
User rating
cạnh tranh ngân hàng: khi dịch vụ ngân hàng điện tử là ...

Cạnh tranh ngân hàng: Khi dịch vụ ngân hàng điện tử là lợi thế

Luan van
Free
English
5
rating
17.301
Lượt downloads
8
User rating
xếp hạng ngân hàng: vừa làm xong đã... nhận lỗi...

Xếp hạng ngân hàng: Vừa làm xong đã... nhận lỗi

Luan van
Free
English
8
rating
14.266
Lượt downloads
8
User rating
xử lý nợ xấu, càng sớm càng tốt

Xử lý nợ xấu, càng sớm càng tốt

Luan van
Free
English
9
rating
24.052
Lượt downloads
10
User rating
163 câu trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Luan van
Free
English
4
rating
9.027
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng: ngôn ngữ lập trình c/c++

Bài giảng: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++

Luan van
Free
English
5
rating
10.760
Lượt downloads
8
User rating
ngôn ngữ lập trình

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Luan van
Free
English
6
rating
26.123
Lượt downloads
10
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp