chuyên mục khác (4.800 kết quả) - trang 4

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
giáo trình lập trình c căn bản

Giáo trình Lập trình C căn bản

Luan van
Free
English
7
rating
2.245
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình môn lập trình hướng đối tượng

Giáo trình môn Lập trình hướng đối tượng

Luan van
Free
English
8
rating
3.737
Lượt downloads
8
User rating
kế toán nguyên vật liệu

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ tại công ty chế biến NSTP- XK Hải Dương

Luan van
Free
English
3
rating
30.363
Lượt downloads
10
User rating
bảo hiểm tiền gửi việt nam (div)

Đề tài:Bài học cho tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) từ vai trò của Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) trong cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ 2007-2010

Luan van
Free
English
8
rating
4.022
Lượt downloads
8
User rating
chính sách nới lỏng tín dụng

Đề tài: Chính sách nới lỏng tín dụng và tác động của nó đến thị trường bất động sản: kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam

Luan van
Free
English
9
rating
30.009
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình cây đậu tương

GIÁO TRÌNH CÂY ĐẬU TƯƠNG

Luan van
Free
English
7
rating
5.184
Lượt downloads
9
User rating
chăn nuôi gia cầm

CHĂN NUÔI GIA CẦM

Luan van
Free
English
9
rating
19.392
Lượt downloads
10
User rating
giáo án:công nghệ dược phẩm

Giáo án:Công nghệ dược phẩm

Luan van
Free
English
10
rating
5.523
Lượt downloads
9
User rating
vai trò và nhu cầu của chất dinh dưỡng

VAI TRÒ VÀ NHU CẦU CỦA CHẤT DINH DƯỠNG

Luan van
Free
English
3
rating
24.797
Lượt downloads
10
User rating
basic skillswindows 7 en-en

Basic SkillsWindows 7 EN-EN

Luan van
Free
English
9
rating
25.717
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận chính sách tài khóa

TIỂU LUẬN: Xung đột chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Luan van
Free
English
10
rating
25.255
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và p...

Đề tài: Báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phù Cừ

Luan van
Free
English
6
rating
27.317
Lượt downloads
10
User rating
lựa chọn màu sắc thương hiệu sao cho hiệu quả...

Lựa chọn màu sắc thương hiệu sao cho hiệu quả

Luan van
Free
English
10
rating
15.702
Lượt downloads
9
User rating
tài liệu truyền thông của bạn có tạo được ấn tượng đúng...

Tài liệu truyền thông của bạn có tạo được ấn tượng đúng cho thương hiệu

Luan van
Free
English
2
rating
15.802
Lượt downloads
8
User rating
quy trình xây dựng thương hiệu địa phương

Quy trình xây dựng thương hiệu địa phương

Luan van
Free
English
3
rating
28.033
Lượt downloads
10
User rating
định vị thương hiệu theo đối thủ cạnh tranh...

Định vị thương hiệu theo đối thủ cạnh tranh

Luan van
Free
English
5
rating
27.960
Lượt downloads
8
User rating
bạn có tối đa hóa được hồ sơ danh mục thương hiệu...

Bạn có tối đa hóa được hồ sơ danh mục thương hiệu

Luan van
Free
English
7
rating
7.818
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " giảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng...

Báo cáo " Giảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng yếu thế ở Hà Nội: Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện "

Luan van
Free
English
8
rating
474
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội...

Báo cáo " Khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội phạm học "

Luan van
Free
English
9
rating
6.569
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " cơ chế minh oan trong tố tụng hình sự "...

Báo cáo " cơ chế minh oan trong tố tụng hình sự "

Luan van
Free
English
10
rating
25.277
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " vai trò và xu hướng phát triển của các ngành ...

Báo cáo " Vai Trò và xu hướng phát triển của các ngành sản xuất truyền thống ở các nước tư bản phát triển "

Luan van
Free
English
2
rating
6.384
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " khả năng cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm tại ...

Báo cáo " Khả năng Cạnh tranh của Dịch vụ bảo hiểm tại Việt nam: thực trạng và giải pháp "

Luan van
Free
English
3
rating
15.453
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội...

Báo cáo " Khái niệm phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tội phạm học "

Luan van
Free
English
4
rating
7.018
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " về sáu giáo trình các môn học thuộc chuyên ng...

Báo cáo " Về sáu giáo trình các môn học thuộc chuyên ngành tư pháp hình sự ở các cơ sở đào tạo luật nước ta "

Luan van
Free
English
5
rating
21.685
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " tiệm cận các quy phạm luật quốc tế "...

Báo cáo " Tiệm cận các quy phạm Luật Quốc tế "

Luan van
Free
English
6
rating
21.405
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " hoàn thiện pháp luật lao động việt nam "...

Báo cáo " Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam "

Luan van
Free
English
7
rating
7.300
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển thị t...

Báo cáo " Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển thị trường khoa học - công nghệ ở Việt Nam "

Luan van
Free
English
9
rating
4.304
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " tác động của hiệp hội bất động sản nhà đất vi...

Báo cáo " Tác động của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện pháp luật kinh doanh Bất động sản ở Việt Nam "

Luan van
Free
English
10
rating
541
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo "về phạm tội chưa đạt và một số hình thức phạm ...

Báo cáo "Về phạm tội chưa đạt và một số hình thức phạm tội khác trong quá trình thực hiện tội phạm "

Luan van
Free
English
2
rating
8.395
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " nghiên cứu so sánh về cơ cấu tổ chức của viện...

Báo cáo " Nghiên cứu so sánh về Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát giữa Việt Nam và Trung Quốc"

Luan van
Free
English
3
rating
24.564
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " một số giải pháp nâng cao vị thế của đội ngũ ...

Báo cáo " Một số giải pháp nâng cao vị thế của đội ngũ thẩm phán trong tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp "

Luan van
Free
English
5
rating
16.139
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo "bàn về tội buôn bán người trong dự thảo luật s...

Báo cáo "Bàn về tội buôn bán người trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 1999 "

Luan van
Free
English
6
rating
31.343
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " đại dương và luật quốc tế hiện đại "...

Báo cáo " Đại dương và Luật quốc tế hiện đại "

Luan van
Free
English
7
rating
3.720
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " bàn về xây dựng hành lang pháp lý cho tổ chứ...

Báo cáo " Bàn về xây dựng hành lang pháp lý cho tổ chức-hoạt động và giảng dạy-nghiên cứu khoa học của các đơn vị giáo dục Đại học Luật công lập "

Luan van
Free
English
8
rating
8.410
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc...

Báo cáo " Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa trong luật hình sự Việt Nam "

Luan van
Free
English
10
rating
18.579
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " phân loại tản quyền, phân cấp, phân quyền "...

Báo cáo " Phân loại tản quyền, phân cấp, phân quyền "

Luan van
Free
English
2
rating
27.190
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " pháp luật về sử dụng khoảng không vũ trụ vì ...

Báo cáo " Pháp luật về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình của các nước trên thế giới "

Luan van
Free
English
3
rating
5.198
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo "các hình thức phân cấp, phân quyền "...

Báo cáo "Các hình thức phân cấp, phân quyền "

Luan van
Free
English
4
rating
31.753
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " tính khách quan của vai trò chính phủ trong q...

Báo cáo " Tính khách quan của vai trò chính phủ trong quy trình lập pháp "

Luan van
Free
English
5
rating
3.598
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo "hiến pháp và sửa đổi hiến pháp: nghiên cứu so ...

Báo cáo "Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp: Nghiên cứu so sánh các tiêu chí và phương pháp "

Luan van
Free
English
7
rating
17.094
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " phân loại nhãn hiệu theo hình thức của nhãn h...

Báo cáo " Phân loại nhãn hiệu theo hình thức của nhãn hiệu "

Luan van
Free
English
8
rating
23.412
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " về các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của...

Báo cáo " Về các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân trong Bộ luật hình sự Liên bang Nga, Trung Quốc và Thụy Điển"

Luan van
Free
English
9
rating
27.652
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " bàn về quỹ bảo hiểm y tế ở việt nam trong gia...

Báo cáo " Bàn về quỹ bảo hiểm y tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"

Luan van
Free
English
10
rating
19.948
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự tr...

Báo cáo " Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự "

Luan van
Free
English
2
rating
14.982
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " khái niệm chứng cứ trong bộ luật tố tụng hìn...

Báo cáo " Khái niệm chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 và hướng sửa đổi, bổ sung"

Luan van
Free
English
3
rating
26.616
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " phân quyền và phân cấp trong quản lý nhà nước...

Báo cáo " Phân quyền và phân cấp trong quản lý nhà nước Một số khía cạnh lý luận - thực tiễn và pháp lý"

Luan van
Free
English
4
rating
23.611
Lượt downloads
9
User rating
bí quyết chống say xe

Bí quyết chống say xe

Luan van
Free
English
5
rating
18.522
Lượt downloads
8
User rating
sâu răng & các yếu tố nguy cơ

Sâu răng & các yếu tố nguy cơ

Luan van
Free
English
6
rating
17.150
Lượt downloads
10
User rating
fmo thematic guide: reproductive health

FMO Thematic Guide: Reproductive Health

Luan van
Free
English
9
rating
12.675
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " nghiên cứu về lối sống: một số vấn đề về khá...

Báo cáo " Nghiên cứu về lối sống: Một số vấn đề về khái niệm và cách tiếp cận "

Luan van
Free
English
3
rating
8.670
Lượt downloads
10
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp