chuyên mục khác (4.662 kết quả) - trang 5

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
báo cáo "bàn thêm về cấu trúc ngữ nghĩa tiếng anh và ti...

Báo cáo "Bàn thêm về cấu trúc ngữ nghĩa tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc độ Ngữ pháp Tri nhận "

Free
English
4
rating
1.121
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " chủ tịch hồ chí minh với vấn đề tự do báo ch...

Báo cáo " Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề tự do báo chí (1919-1956) "

Free
English
5
rating
28.689
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " cơ chế tác động của báo chí"

Báo cáo " Cơ chế tác động của báo chí"

Free
English
6
rating
28.919
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " các tiêu chí đánh giá đề cương môn học của ch...

Báo cáo " CáC TIÊU CHí ĐáNH GIá Đề CƯƠNG MÔN HọC CủA CHƯƠNG TRìNH ĐàO TạO ĐạI HọC THEO TíN CHỉ ở ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI "

Free
English
7
rating
9.629
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " ngôn ngữ như là phương tiện và đối tượng của ...

Báo cáo " Ngôn ngữ như là phương tiện và đối tượng của nghiên cứu khu vực "

Free
English
8
rating
29.508
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " văn kiện quốc hội toàn tập, tập 1 (1945-1960)...

Báo cáo " Văn kiện Quốc hội toàn tập, tập 1 (1945-1960) Những hoạt động quan trọng của quốc hội qua dấu ấn của tài liệu lưu trữ "

Free
English
9
rating
18.665
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " voi việt nam sang nhật bản năm 1728 tư liệu v...

Báo cáo " Voi Việt Nam sang Nhật Bản năm 1728 Tư liệu và hành trình "

Free
English
10
rating
3.027
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " công ty xuyên quốc gia - chủ thể quan hệ quốc...

Báo cáo " Công ty Xuyên quốc gia - chủ thể quan hệ quốc tế "

Free
English
2
rating
9.327
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " nguyễn ái quốc với việc lựa chọn con đường cá...

Báo cáo " Nguyễn Ái Quốc với việc lựa chọn con đường cách mạng và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam Một số đặc điểm chủ yếu "

Free
English
3
rating
25.400
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " quan điểm hồ chí minh về mặt trận văn hóa thờ...

Báo cáo " Quan điểm Hồ Chí Minh về mặt trận văn hóa thời kì 1945 – 1954"

Free
English
4
rating
14.934
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " nghiên cứu ngôn ngữ trong khu vực học "...

Báo cáo " Nghiên cứu ngôn ngữ trong khu vực học "

Free
English
5
rating
5.265
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo "so sánh vai trò và ảnh hưởng của mỹ trong hợp ...

Báo cáo "So sánh vai trò và ảnh hưởng của Mỹ trong hợp tác khu vực ở Tây Âu và Đông Á "

Free
English
6
rating
9.812
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " kế hoạch hóa ngôn ngữ trong giáo dục ở malais...

Báo cáo " Kế hoạch hóa ngôn ngữ trong giáo dục ở Malaisia "

Free
English
7
rating
7.124
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo "chiều kích lịch sử của trường ca cách mạng tro...

Báo cáo "Chiều kích lịch sử của trường ca cách mạng trong văn học Việt Nam hiện đại "

Free
English
8
rating
18.908
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo "tài liệu địa chính hà nội thời cận đại: sưu tầ...

Báo cáo "Tài liệu địa chính Hà Nội thời cận đại: Sưu tầm và giá trị tư liệu "

Free
English
9
rating
29.760
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo "phương thức chiếu vật mơ hồ hàm ẩn trong phát ...

Báo cáo "Phương thức chiếu vật mơ hồ hàm ẩn trong phát ngôn tiếng Việt "

Free
English
10
rating
16.877
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " người mường ở thanh hóa và mối quan hệ việt –...

Báo cáo " Người Mường ở Thanh Hóa và mối quan hệ Việt – Mường"

Free
English
2
rating
32.270
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo "giáo dục ngoại ngữ ở hàn quốc và một số bài họ...

Báo cáo "Giáo dục ngoại ngữ ở Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam "

Free
English
3
rating
14.631
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " hiểu về quan niệm công tác xã hội"...

Báo cáo " Hiểu về quan niệm công tác xã hội"

Free
English
4
rating
26.782
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " tìm hiểu thêm về vai trò của mặt trận việt m...

Báo cáo " Tìm hiểu thêm về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong Cách mạng tháng Tám "

Free
English
5
rating
25.290
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " một số đặc điểm nhân cách sinh viên học các n...

Báo cáo " Một số đặc điểm nhân cách sinh viên học các ngành học khác nhau (nghiên cứu qua trắc nghiệm - NEO PI-R) "

Free
English
6
rating
30.931
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo "chính trị, khoa học chính trị và đào tạo khoa ...

Báo cáo "Chính trị, khoa học chính trị và đào tạo khoa học chính trị ở Việt Nam : Cơ hội và thách thức "

Free
English
7
rating
22.260
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " chính trị, khoa học chính trị và đào tạo khoa...

Báo cáo " Chính trị, khoa học chính trị và đào tạo khoa học chính trị ở Việt Nam : Cơ hội và thách thức "

Free
English
8
rating
32.411
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo "vài nét về quan hệ của thủ đô hà nội "...

Báo cáo "Vài nét về quan hệ của thủ đô Hà Nội "

Free
English
2
rating
23.591
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo "khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tác động đến k...

Báo cáo "Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tác động đến kinh tế - chính trị quốc tế "

Free
English
3
rating
17.597
Lượt downloads
10
User rating
quản trị chất lượng

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Free
English
6
rating
1.083
Lượt downloads
10
User rating
thức ăn tự nhiên

Thức ăn tự nhiên

Free
English
7
rating
12.105
Lượt downloads
9
User rating
chẩn đoán bệnh thú y

CHẨN ĐOÁN BỆNH THÚ Y

Free
English
7
rating
15.676
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình: hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản...

Giáo trình: HỆ THỐNG VÀ QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Free
English
6
rating
7.603
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình:quản trị chất lượng

Giáo trình:Quản trị chất lượng

Free
English
9
rating
17.898
Lượt downloads
10
User rating
đề tài: hoạt động huy động vốn của nhno&ptnt huyện quốc...

Đề tài: Hoạt động huy động vốn của NHNo&PTNT Huyện Quốc Oai

Free
English
7
rating
18.429
Lượt downloads
9
User rating
tìm hiểu về máy in

TÌM HIỂU VỀ MÁY IN

Free
English
3
rating
31.217
Lượt downloads
10
User rating
một số loài cá có giá trị kinh tế ở việt nam...

MỘT SỐ LOÀI CÁ CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Free
English
2
rating
13.122
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:hướng đi mới cho ngân hàng chính sách xã hội ...

TIỂU LUẬN:HƯỚNG ĐI MỚI CHO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TÍN DỤNG PHẢI DỰA VÀO LÒNG TIN

Free
English
3
rating
13.120
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " quản lý những thay đổi trong tổ chức "...

Báo cáo " Quản lý những thay đổi trong tổ chức "

Free
English
4
rating
1.249
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo " thử xác định đối tượng cho chính sách kích c...

Báo cáo " Thử xác định đối tượng cho chính sách kích cầu ở Việt Nam cách tiếp cận phân tích bảng cân đối liên ngành liên vùng "

Free
English
5
rating
20.932
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh ng...

Báo cáo " Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay "

Free
English
6
rating
26.849
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " mô hình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp ...

Báo cáo " Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp ở Việt nam hiện nay "

Free
English
7
rating
31.688
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo "giảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng ...

Báo cáo "Giảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng yếu thế ở Hà Nội: Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện "

Free
English
8
rating
24.140
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo " hệ thống chính sách an sinh xã hội ở việt nam...

Báo cáo " Hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển "

an sinh xã hội
Free
English
9
rating
6.710
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " thuyết nhu cầu của a. maslow với việc động vi...

Báo cáo " Thuyết nhu cầu của A. Maslow với việc động viên người lao động "

Free
English
10
rating
18.064
Lượt downloads
9
User rating
triết lý về tiền bạc

Triết lý về tiền bạc

Free
English
3
rating
22.382
Lượt downloads
10
User rating
đề tài: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ...

Đề tài: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Apec

Free
English
9
rating
4.864
Lượt downloads
10
User rating
xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số ứng dụng trong ...

Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số Ứng dụng trong các doanh nghiệXây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số Ứng dụng trong các doanh nghiệp Việt Namp Việt

Free
English
2
rating
12.757
Lượt downloads
8
User rating
chất lượng theo cảm nhận: tài sản tiên quyết của thương...

Chất lượng theo cảm nhận: Tài sản tiên quyết của thương hiệu

Free
English
3
rating
6.665
Lượt downloads
10
User rating
phân tích chính sách cổ tức và tác động phân tích chính...

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC ĐỘNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC CỦA NÓ ĐẾN GIÁ TRỊ THỊ TRƢỜNG CỦA CÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN GIÁ TRỊ THỊ TRƢỜNG CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRƯỜNG CH

Free
English
6
rating
4.144
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: thực trạng chính sách cổ tức của các doanh ng...

Luận văn: Thực trạng chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Tp.HCM trong thời gian qua

Free
English
7
rating
18.694
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: nghiên cứu tâm lý học trong đầu tư chứng khoá...

Luận văn: NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NGHIỆP VỤ IR ( QUAN HỆ VỚI NHÀ ĐẦU TƯ) CHO CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

nghiệp vụ
Free
English
8
rating
1.985
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: nghiên cứu khả năng cạnh tranh của gốm mỹ ngh...

Luận văn: Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu

Free
English
9
rating
29.215
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: sử dụng hợp đồng giao sau trong quản trị rủi ...

Luận văn: Sử Dụng Hợp Đồng Giao Sau Trong Quản Trị Rủi Ro Biến Động Giá Cà Phê Xuất Khẩu Tại Việt Nam

Free
English
10
rating
20.274
Lượt downloads
9
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp