chuyên mục khác (4.800 kết quả) - trang 9

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
tài chính quốc tế

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Luan van
Free
English
4
rating
12.173
Lượt downloads
9
User rating
kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Luan van
Free
English
5
rating
9.030
Lượt downloads
8
User rating
mô hình cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá...

MÔ HÌNH CUNG CẦU NGOẠI TỆ VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ

Luan van
Free
English
8
rating
6.521
Lượt downloads
8
User rating
nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Luan van
Free
English
3
rating
29.536
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
8
rating
24.354
Lượt downloads
8
User rating
chương 1: mô hình toán kinh tế

Chương 1: Mô hình toán kinh tế

Luan van
Free
English
2
rating
30.607
Lượt downloads
8
User rating
kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng

Luan van
Free
English
3
rating
25.775
Lượt downloads
10
User rating
thiên thần nhỏ của tôi

Thiên thần nhỏ của tôi

Luan van
Free
English
3
rating
8.132
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
9
rating
11.198
Lượt downloads
10
User rating
đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyế...

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Luan van
Free
English
7
rating
20.498
Lượt downloads
9
User rating
chương iv: lý thuyết sản xuất và chi phí

Chương IV: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ

Luan van
Free
English
4
rating
27.031
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: enzymatic and electron paramagnetic r...

Báo cáo khoa học: Enzymatic and electron paramagnetic resonance studies of anabolic pyruvate synthesis by pyruvate: ferredoxin oxidoreductase from Hydrogenobacter thermophilus

Luan van
Free
English
8
rating
12.986
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: x-ray crystallographic and nmr studie...

Báo cáo khoa học: X-ray crystallographic and NMR studies of pantothenate synthetase provide insights into the mechanism of homotropic inhibition by pantoate

Luan van
Free
English
9
rating
17.753
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: the dipeptidyl peptidase iv family in...

Báo cáo khoa học: The dipeptidyl peptidase IV family in cancer and cell biology

Luan van
Free
English
10
rating
31.595
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: crystal structure of the halotolerant...

Báo cáo khoa học: Crystal structure of the halotolerant c-glutamyltranspeptidase from Bacillus subtilis in complex with glutamate reveals a unique architecture of the solvent-exposed catalytic pocket

Luan van
Free
English
2
rating
9.980
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: 9-deazaguanine derivatives connected ...

Báo cáo khoa học: 9-Deazaguanine derivatives connected by a linker to difluoromethylene phosphonic acid are slow-binding picomolar inhibitors of trimeric purine nucleoside phosphorylase

Luan van
Free
English
7
rating
29.031
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: đầu tư trực tiếp nước ngoài của singapo vào v...

Luận văn: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapo vào Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Luan van
Free
English
6
rating
809
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: một số giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư tr...

Luận văn: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tại Việt Nam

Luan van
Free
English
7
rating
21.947
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghi...

Luận văn: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp, khu chế xuất Thực trạng và giải pháp

Luan van
Free
English
8
rating
30.491
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài từ cá...

Luận văn: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước ASEAN đối với Việt Nam

Luan van
Free
English
9
rating
20.628
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: định hướng chiến lược đầu tư phát triển ngành...

Luận văn: Định hướng chiến lược đầu tư phát triển ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2010

Luan van
Free
English
10
rating
31.147
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: đầu tư phát triển ngành công nghiệp điện tử h...

Luận văn: Đầu tư phát triển ngành công nghiệp điện tử Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

Luan van
Free
English
2
rating
10.366
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò tích...

Luận văn: Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò tích cực của FDI vào Việt Nam trong thời gian tới

Luan van
Free
English
4
rating
6.213
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dự...

Luận văn: Quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dựng ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại Việt Nam

Luan van
Free
English
5
rating
6.823
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: thực trạng đầu tư phát triển vào các kcn ở vi...

Luận văn: Thực Trạng Đầu Tư Phát Triển Vào Các KCN ở Việt Nam

Luan van
Free
English
6
rating
15.749
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công...

Luận văn: Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô

Luan van
Free
English
7
rating
25.345
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: tình hình đầu tư phát triển của công ty cổ ph...

Luận văn: Tình hình đầu tư phát triển của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hạ Long: thực trạng và giải pháp

Luan van
Free
English
8
rating
4.571
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại ...

Luận văn: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đa Ngành Hà Nội

Luan van
Free
English
9
rating
7.560
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: giải pháp tăng cường nguồn cung lao động việt...

Luận văn: Giải pháp tăng cường nguồn cung lao động Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

Luan van
Free
English
10
rating
23.681
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động việt na...

Luận văn: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động Việt Nam sau gia nhập WTO - Từ thực tế công ty cổ phần dịch vụ hợp tác quốc tế

Luan van
Free
English
2
rating
14.294
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức cô...

Luận văn: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG

Luan van
Free
English
4
rating
19.910
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
7
rating
8.954
Lượt downloads
9
User rating
những điều cần biết khi nuôi cá bảy màu

Những điều cần biết khi nuôi cá Bảy Màu

Luan van
Free
English
5
rating
20.884
Lượt downloads
8
User rating
hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá đĩa

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá đĩa

Luan van
Free
English
6
rating
2.584
Lượt downloads
10
User rating
kỹ thuật nuôi cá dĩa

Kỹ thuật nuôi cá Dĩa

Luan van
Free
English
7
rating
19.560
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật nuôi cá koi

Kỹ thuật nuôi cá Koi

Luan van
Free
English
8
rating
15.253
Lượt downloads
8
User rating
kỹ thuật nuôi cá rồng

Kỹ thuật nuôi cá Rồng

Luan van
Free
English
9
rating
25.527
Lượt downloads
10
User rating
kỹ thuật sinh sản cá koi

Kỹ thuật sinh sản cá Koi

Luan van
Free
English
10
rating
4.341
Lượt downloads
9
User rating
lễ hội, công tác quản lý lễ hội

Lễ hội, công tác quản lý lễ hội

Luan van
Free
English
5
rating
18.153
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: câu hỏi trong dạy tác phẩm văn chương...

Báo cáo khoa học: Câu hỏi trong dạy tác phẩm văn chương và những cách nhìn hiện đại

Luan van
Free
English
6
rating
25.578
Lượt downloads
10
User rating
điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản vùng biển vì một q...

Điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản vùng biển vì một quốc gia mạnh về biển

Luan van
Free
English
7
rating
17.391
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: bước khởi đầu hiện đại hóa nghiên cứu...

Báo cáo khoa học: Bước khởi đầu hiện đại hóa nghiên cứu văn học

Luan van
Free
English
8
rating
20.039
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: về khuynh hướng phê bình hiện sinh ở ...

Báo cáo khoa học: Về khuynh hướng phê bình hiện sinh ở đô thị miền Nam 1954- 1975

Luan van
Free
English
9
rating
26.882
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong vă...

Báo cáo khoa học: Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong văn học Mỹ Latinh

Luan van
Free
English
10
rating
26.225
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: sự đổi mới quan niệm nghệ thuật về co...

Báo cáo khoa học: Sự đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người trongs truyện ngắn Nguyễn Khải sau năm 1975

Luan van
Free
English
2
rating
5.108
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: new members of the brachyurins family...

Báo cáo khoa học: New members of the brachyurins family in lobster include a trypsin-like enzyme with amino acid substitutions in the substrate-binding pocket

Luan van
Free
English
4
rating
15.708
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: small-molecule modulators of zymogen ...

Báo cáo khoa học: Small-molecule modulators of zymogen activation in the fibrinolytic and coagulation systems

Luan van
Free
English
5
rating
24.300
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: proteoglycans in health and disease: ...

Báo cáo khoa học: Proteoglycans in health and disease: novel roles for proteoglycans in malignancy and their pharmacological targeting

Luan van
Free
English
6
rating
5.424
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: control of transferrin expression by ...

Báo cáo khoa học: Control of transferrin expression by b-amyloid through the CP2 transcription factor

Luan van
Free
English
7
rating
5.171
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: carbohydrate binding sites in candida...

Báo cáo khoa học: Carbohydrate binding sites in Candida albicans exo-b-1,3-glucanase and the role of the Phe-Phe ‘clamp’ at the active site entrance

Luan van
Free
English
10
rating
8.702
Lượt downloads
9
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp