chuyên mục khác (4.662 kết quả) - trang 9

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
tài chính quốc tế

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Free
English
4
rating
12.083
Lượt downloads
9
User rating
kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

nghiệp vụ
Free
English
5
rating
8.985
Lượt downloads
8
User rating
mô hình cung cầu ngoại tệ và cơ chế xác định tỷ giá...

MÔ HÌNH CUNG CẦU NGOẠI TỆ VÀ CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ

tỷ giá
Free
English
8
rating
6.467
Lượt downloads
8
User rating
nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

nghiệp vụ
Free
English
3
rating
29.480
Lượt downloads
10
User rating
kinh tế vĩ mô

KINH TẾ VĨ MÔ

Free
English
8
rating
24.280
Lượt downloads
8
User rating
chương 1: mô hình toán kinh tế

Chương 1: Mô hình toán kinh tế

Free
English
2
rating
30.547
Lượt downloads
8
User rating
kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng

Free
English
3
rating
25.708
Lượt downloads
10
User rating
thiên thần nhỏ của tôi

Thiên thần nhỏ của tôi

Free
English
3
rating
8.091
Lượt downloads
10
User rating
công nghệ đúc

Công nghệ đúc

Free
English
9
rating
11.151
Lượt downloads
10
User rating
đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyế...

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Free
English
7
rating
20.420
Lượt downloads
9
User rating
chương iv: lý thuyết sản xuất và chi phí

Chương IV: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ

Free
English
4
rating
27.002
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: enzymatic and electron paramagnetic r...

Báo cáo khoa học: Enzymatic and electron paramagnetic resonance studies of anabolic pyruvate synthesis by pyruvate: ferredoxin oxidoreductase from Hydrogenobacter thermophilus

Free
English
8
rating
12.933
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: x-ray crystallographic and nmr studie...

Báo cáo khoa học: X-ray crystallographic and NMR studies of pantothenate synthetase provide insights into the mechanism of homotropic inhibition by pantoate

Free
English
9
rating
17.699
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: the dipeptidyl peptidase iv family in...

Báo cáo khoa học: The dipeptidyl peptidase IV family in cancer and cell biology

Free
English
10
rating
31.548
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: crystal structure of the halotolerant...

Báo cáo khoa học: Crystal structure of the halotolerant c-glutamyltranspeptidase from Bacillus subtilis in complex with glutamate reveals a unique architecture of the solvent-exposed catalytic pocket

Free
English
2
rating
9.925
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: 9-deazaguanine derivatives connected ...

Báo cáo khoa học: 9-Deazaguanine derivatives connected by a linker to difluoromethylene phosphonic acid are slow-binding picomolar inhibitors of trimeric purine nucleoside phosphorylase

Free
English
7
rating
28.934
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: đầu tư trực tiếp nước ngoài của singapo vào v...

Luận văn: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapo vào Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Free
English
6
rating
771
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: một số giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư tr...

Luận văn: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tại Việt Nam

Free
English
7
rating
21.882
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghi...

Luận văn: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp, khu chế xuất Thực trạng và giải pháp

Free
English
8
rating
30.432
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài từ cá...

Luận văn: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước ASEAN đối với Việt Nam

Free
English
9
rating
20.582
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: định hướng chiến lược đầu tư phát triển ngành...

Luận văn: Định hướng chiến lược đầu tư phát triển ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2010

Free
English
10
rating
31.091
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: đầu tư phát triển ngành công nghiệp điện tử h...

Luận văn: Đầu tư phát triển ngành công nghiệp điện tử Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

Free
English
2
rating
10.311
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò tích...

Luận văn: Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò tích cực của FDI vào Việt Nam trong thời gian tới

Free
English
4
rating
6.161
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dự...

Luận văn: Quản lý tiến độ thực hiên dự án đầu tư xây dựng ở các doanh nghiệp đầu tư xây dựng tại Việt Nam

Free
English
5
rating
6.778
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: thực trạng đầu tư phát triển vào các kcn ở vi...

Luận văn: Thực Trạng Đầu Tư Phát Triển Vào Các KCN ở Việt Nam

Free
English
6
rating
15.695
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại công...

Luận văn: Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô

Free
English
7
rating
25.291
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: tình hình đầu tư phát triển của công ty cổ ph...

Luận văn: Tình hình đầu tư phát triển của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hạ Long: thực trạng và giải pháp

Free
English
8
rating
4.521
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại ...

Luận văn: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đa Ngành Hà Nội

Free
English
9
rating
7.515
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: giải pháp tăng cường nguồn cung lao động việt...

Luận văn: Giải pháp tăng cường nguồn cung lao động Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

Free
English
10
rating
23.630
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động việt na...

Luận văn: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động Việt Nam sau gia nhập WTO - Từ thực tế công ty cổ phần dịch vụ hợp tác quốc tế

Free
English
2
rating
14.240
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức cô...

Luận văn: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG

Free
English
4
rating
19.870
Lượt downloads
9
User rating
kinh tế vĩ mô

Kinh tế vĩ mô

Free
English
7
rating
8.895
Lượt downloads
9
User rating
những điều cần biết khi nuôi cá bảy màu

Những điều cần biết khi nuôi cá Bảy Màu

Free
English
5
rating
20.824
Lượt downloads
8
User rating
hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá đĩa

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá đĩa

Free
English
6
rating
2.536
Lượt downloads
10
User rating
kỹ thuật nuôi cá dĩa

Kỹ thuật nuôi cá Dĩa

Free
English
7
rating
19.507
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật nuôi cá koi

Kỹ thuật nuôi cá Koi

Free
English
8
rating
15.201
Lượt downloads
8
User rating
kỹ thuật nuôi cá rồng

Kỹ thuật nuôi cá Rồng

Free
English
9
rating
25.478
Lượt downloads
10
User rating
kỹ thuật sinh sản cá koi

Kỹ thuật sinh sản cá Koi

Free
English
10
rating
4.312
Lượt downloads
9
User rating
lễ hội, công tác quản lý lễ hội

Lễ hội, công tác quản lý lễ hội

Free
English
5
rating
18.117
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: câu hỏi trong dạy tác phẩm văn chương...

Báo cáo khoa học: Câu hỏi trong dạy tác phẩm văn chương và những cách nhìn hiện đại

Free
English
6
rating
25.535
Lượt downloads
10
User rating
điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản vùng biển vì một q...

Điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản vùng biển vì một quốc gia mạnh về biển

Free
English
7
rating
17.337
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: bước khởi đầu hiện đại hóa nghiên cứu...

Báo cáo khoa học: Bước khởi đầu hiện đại hóa nghiên cứu văn học

Free
English
8
rating
19.998
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: về khuynh hướng phê bình hiện sinh ở ...

Báo cáo khoa học: Về khuynh hướng phê bình hiện sinh ở đô thị miền Nam 1954- 1975

Free
English
9
rating
26.820
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong vă...

Báo cáo khoa học: Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong văn học Mỹ Latinh

Free
English
10
rating
26.182
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: sự đổi mới quan niệm nghệ thuật về co...

Báo cáo khoa học: Sự đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người trongs truyện ngắn Nguyễn Khải sau năm 1975

Free
English
2
rating
5.075
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: new members of the brachyurins family...

Báo cáo khoa học: New members of the brachyurins family in lobster include a trypsin-like enzyme with amino acid substitutions in the substrate-binding pocket

Free
English
4
rating
15.658
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: small-molecule modulators of zymogen ...

Báo cáo khoa học: Small-molecule modulators of zymogen activation in the fibrinolytic and coagulation systems

Free
English
5
rating
24.195
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: proteoglycans in health and disease: ...

Báo cáo khoa học: Proteoglycans in health and disease: novel roles for proteoglycans in malignancy and their pharmacological targeting

Free
English
6
rating
5.388
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: control of transferrin expression by ...

Báo cáo khoa học: Control of transferrin expression by b-amyloid through the CP2 transcription factor

Free
English
7
rating
5.117
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: carbohydrate binding sites in candida...

Báo cáo khoa học: Carbohydrate binding sites in Candida albicans exo-b-1,3-glucanase and the role of the Phe-Phe ‘clamp’ at the active site entrance

candida albicans
Free
English
10
rating
8.653
Lượt downloads
9
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp