cntt (2.275 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
step by step microsoft excel 2010

Step by step Microsoft Excel 2010

Luan van
Free
English
2
rating
12.900
Lượt downloads
8
User rating
thống kê trong kinh doanh thực hành excel

Thống kê trong kinh doanh thực hành Excel

Luan van
Free
English
7
rating
24.045
Lượt downloads
9
User rating
tin học quản lý

Tin học quản lý

Luan van
Free
English
7
rating
25.487
Lượt downloads
9
User rating
giới thiệu phần mềm access

Chương 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ACCESS & TẠO BẢNG

Luan van
Free
English
8
rating
21.298
Lượt downloads
8
User rating
bài 3: các thao tác trên bảng

Bài 3: CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG

Luan van
Free
English
9
rating
25.539
Lượt downloads
10
User rating
chương 2:tạo bảng

Chương 2:Tạo bảng

Luan van
Free
English
10
rating
29.277
Lượt downloads
9
User rating
bài 5 tạo liên kết giữa các bảng

Bài 5 TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

Luan van
Free
English
2
rating
17.169
Lượt downloads
8
User rating
chương 3: mẫu nhập (form)

Chương 3: MẪU NHẬP (FORM)

Luan van
Free
English
3
rating
24.992
Lượt downloads
10
User rating
chương 3 (tt) : mẫu nhập (form)

Chương 3 (tt) : MẪU NHẬP (FORM)

Luan van
Free
English
4
rating
30.918
Lượt downloads
9
User rating
chương 4: sử dụng vấn tin (query)

Chương 4: SỬ DỤNG VẤN TIN (QUERY)

Luan van
Free
English
5
rating
27.578
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
6
rating
2.239
Lượt downloads
10
User rating
cấu trúc máy tính - chương i: giới thiệu chung...

CẤU TRÚC MÁY TÍNH - Chương I: Giới thiệu chung

Luan van
Free
English
4
rating
2.490
Lượt downloads
9
User rating
cấu trúc máy tính - chương ii: các thành phần cơ bản củ...

CẤU TRÚC MÁY TÍNH - Chương II: Các thành phần cơ bản của máy tính

Luan van
Free
English
5
rating
18.519
Lượt downloads
8
User rating
cấu trúc máy tính chương iii: hoạt động của máy tính...

CẤU TRÚC MÁY TÍNH Chương III: Hoạt động của máy tính

Luan van
Free
English
6
rating
29.503
Lượt downloads
10
User rating
cấu trúc máy tính chương iv: cmos và partition

CẤU TRÚC MÁY TÍNH Chương IV: CMOS và Partition

Luan van
Free
English
7
rating
29.502
Lượt downloads
9
User rating
cấu trúc máy tính - chương v: cài đặt

CẤU TRÚC MÁY TÍNH - Chương V: Cài đặt

Luan van
Free
English
8
rating
22.243
Lượt downloads
8
User rating
cấu trúc máy tính - chương vi: sao lưu và phục hồi hệ t...

CẤU TRÚC MÁY TÍNH - Chương VI: SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HỆ THỐNG VỚI NORTON GHOST

Luan van
Free
English
9
rating
24.290
Lượt downloads
10
User rating
cấu trúc máy tính chương vii: bảo trì và lỗi máy tính...

CẤU TRÚC MÁY TÍNH Chương VII: BẢO TRÌ VÀ LỖI MÁY TÍNH

Luan van
Free
English
10
rating
15.643
Lượt downloads
9
User rating
chương 2 môi trường truyền

Chương 2 Môi trường truyền

Luan van
Free
English
7
rating
29.378
Lượt downloads
9
User rating
chương 2 truyền dẫn số liệu

Chương 2 Truyền dẫn số liệu

Luan van
Free
English
5
rating
12.290
Lượt downloads
8
User rating
mac kung fu, 2nd edition

Mac Kung Fu, 2nd edition

Luan van
Free
English
2
rating
27.801
Lượt downloads
8
User rating
start here! learn html5

Start Here! Learn HTML5

Luan van
Free
English
3
rating
2.057
Lượt downloads
10
User rating
programming interviews exposed secrets to landing your ...

Programming Interviews Exposed Secrets to Landing Your Next Job

Luan van
Free
English
4
rating
7.487
Lượt downloads
9
User rating
35 basic tutorials to get you started with photoshop

35 Basic Tutorials to Get You Started with Photoshop

Luan van
Free
English
6
rating
16.236
Lượt downloads
10
User rating
bài tập thực hành môn oracle

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN ORACLE

Luan van
Free
English
8
rating
27.225
Lượt downloads
8
User rating
các vấn đề cơ bản về cad/cam-cnc-chương 2: hệ thống cad...

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC-CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG CAD KỸ THUẬT

Luan van
Free
English
2
rating
30.935
Lượt downloads
8
User rating
các vấn đề cơ bản về cad/cam-cnc-chương 3: chương 3 hệ ...

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC-CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG CAM

Luan van
Free
English
3
rating
31.016
Lượt downloads
10
User rating
các vấn đề cơ bản về cad/cam-cnc-chương 4: một số hệ th...

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC-CHƯƠNG 4: Một số hệ thống CAD/CAM thông dụng

Luan van
Free
English
4
rating
25.998
Lượt downloads
9
User rating
đề thi môn học: công nghệ cad/cam/cnc-đề số 1...

Đề thi môn học: CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC-Đề số 1

Luan van
Free
English
8
rating
19.971
Lượt downloads
8
User rating
đề thi môn học: công nghệ cad/cam/cnc-đề số 2...

Đề thi môn học: CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC-Đề số 2

Luan van
Free
English
9
rating
23.329
Lượt downloads
10
User rating
đề thi môn học: công nghệ cad/cam

Đề thi môn học: CÔNG NGHỆ CAD/CAM

Luan van
Free
English
10
rating
27.958
Lượt downloads
9
User rating
đề thi môn học: công nghệ cad/cam

Đề thi môn học: CÔNG NGHỆ CAD/CAM

Luan van
Free
English
2
rating
15.538
Lượt downloads
8
User rating
giới thiệu về phần mềm photoshop

GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM PHOTOSHOP

Luan van
Free
English
7
rating
22.584
Lượt downloads
9
User rating
đồ án : tìm hiểu php framework codeigniter

Đồ Án : Tìm Hiểu PHP Framework CodeIgniter

Luan van
Free
English
2
rating
24.568
Lượt downloads
8
User rating
chuyên đề 7: tin học

Chuyên đề 7: Tin Học

Luan van
Free
English
6
rating
3.407
Lượt downloads
10
User rating
một tài liệu ngắn gọn giới thiệu về latex2e...

Một tài liệu ngắn gọn giới thiệu về LATEX2e

Luan van
Free
English
4
rating
24.412
Lượt downloads
9
User rating
chuyên đề corba

CHUYÊN ĐỀ CORBA

Luan van
Free
English
9
rating
18.393
Lượt downloads
10
User rating
modul microsoft word 2003

Modul Microsoft Word 2003

Luan van
Free
English
5
rating
11.886
Lượt downloads
8
User rating
microsoft office 2003 in 10 simple steps or less

Microsoft Office 2003 in 10 Simple Steps or Less

Luan van
Free
English
6
rating
13.394
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
7
rating
25.913
Lượt downloads
9
User rating
microsoft office word 2007

Microsoft Office Word 2007

Luan van
Free
English
8
rating
5.069
Lượt downloads
8
User rating
manual prático microsoft word 2007

Manual Prático Microsoft Word 2007

Luan van
Free
English
9
rating
14.646
Lượt downloads
10
User rating
modul pelatihan komputer microsof word 2003

Modul Pelatihan Komputer Microsof Word 2003

Luan van
Free
English
10
rating
11.595
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
2
rating
13.509
Lượt downloads
8
User rating
microsoft word 2007

Microsoft Word 2007

Luan van
Free
English
3
rating
3.807
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
9
rating
7.195
Lượt downloads
10
User rating
web development with internet information server 4.0

Web Development with Internet Information Server 4.0

Luan van
Free
English
10
rating
19.324
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình:tin học đại cương

Giáo trình:Tin học đại cương

Luan van
Free
English
6
rating
25.629
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình cơ sở dữ liệu

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Luan van
Free
English
7
rating
19.500
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình thiết kế web

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB

Luan van
Free
English
8
rating
21.105
Lượt downloads
8
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp