cntt (2.275 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
step by step microsoft excel 2010

Step by step Microsoft Excel 2010

Luan van
Free
English
2
rating
12.839
Lượt downloads
8
User rating
thống kê trong kinh doanh thực hành excel

Thống kê trong kinh doanh thực hành Excel

Luan van
Free
English
7
rating
23.976
Lượt downloads
9
User rating
tin học quản lý

Tin học quản lý

Luan van
Free
English
7
rating
25.411
Lượt downloads
9
User rating
giới thiệu phần mềm access

Chương 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ACCESS & TẠO BẢNG

Luan van
Free
English
8
rating
21.240
Lượt downloads
8
User rating
bài 3: các thao tác trên bảng

Bài 3: CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG

Luan van
Free
English
9
rating
25.465
Lượt downloads
10
User rating
chương 2:tạo bảng

Chương 2:Tạo bảng

Luan van
Free
English
10
rating
29.215
Lượt downloads
9
User rating
bài 5 tạo liên kết giữa các bảng

Bài 5 TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

Luan van
Free
English
2
rating
17.109
Lượt downloads
8
User rating
chương 3: mẫu nhập (form)

Chương 3: MẪU NHẬP (FORM)

Luan van
Free
English
3
rating
24.930
Lượt downloads
10
User rating
chương 3 (tt) : mẫu nhập (form)

Chương 3 (tt) : MẪU NHẬP (FORM)

Luan van
Free
English
4
rating
30.856
Lượt downloads
9
User rating
chương 4: sử dụng vấn tin (query)

Chương 4: SỬ DỤNG VẤN TIN (QUERY)

Luan van
Free
English
5
rating
27.518
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
6
rating
2.179
Lượt downloads
10
User rating
cấu trúc máy tính - chương i: giới thiệu chung...

CẤU TRÚC MÁY TÍNH - Chương I: Giới thiệu chung

Luan van
Free
English
4
rating
2.424
Lượt downloads
9
User rating
cấu trúc máy tính - chương ii: các thành phần cơ bản củ...

CẤU TRÚC MÁY TÍNH - Chương II: Các thành phần cơ bản của máy tính

Luan van
Free
English
5
rating
18.457
Lượt downloads
8
User rating
cấu trúc máy tính chương iii: hoạt động của máy tính...

CẤU TRÚC MÁY TÍNH Chương III: Hoạt động của máy tính

Luan van
Free
English
6
rating
29.446
Lượt downloads
10
User rating
cấu trúc máy tính chương iv: cmos và partition

CẤU TRÚC MÁY TÍNH Chương IV: CMOS và Partition

Luan van
Free
English
7
rating
29.446
Lượt downloads
9
User rating
cấu trúc máy tính - chương v: cài đặt

CẤU TRÚC MÁY TÍNH - Chương V: Cài đặt

Luan van
Free
English
8
rating
22.185
Lượt downloads
8
User rating
cấu trúc máy tính - chương vi: sao lưu và phục hồi hệ t...

CẤU TRÚC MÁY TÍNH - Chương VI: SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI HỆ THỐNG VỚI NORTON GHOST

Luan van
Free
English
9
rating
24.233
Lượt downloads
10
User rating
cấu trúc máy tính chương vii: bảo trì và lỗi máy tính...

CẤU TRÚC MÁY TÍNH Chương VII: BẢO TRÌ VÀ LỖI MÁY TÍNH

Luan van
Free
English
10
rating
15.590
Lượt downloads
9
User rating
chương 2 môi trường truyền

Chương 2 Môi trường truyền

Luan van
Free
English
7
rating
29.316
Lượt downloads
9
User rating
chương 2 truyền dẫn số liệu

Chương 2 Truyền dẫn số liệu

Luan van
Free
English
5
rating
12.225
Lượt downloads
8
User rating
mac kung fu, 2nd edition

Mac Kung Fu, 2nd edition

Luan van
Free
English
2
rating
27.741
Lượt downloads
8
User rating
start here! learn html5

Start Here! Learn HTML5

Luan van
Free
English
3
rating
1.996
Lượt downloads
10
User rating
programming interviews exposed secrets to landing your ...

Programming Interviews Exposed Secrets to Landing Your Next Job

Luan van
Free
English
4
rating
7.434
Lượt downloads
9
User rating
35 basic tutorials to get you started with photoshop

35 Basic Tutorials to Get You Started with Photoshop

Luan van
Free
English
6
rating
16.184
Lượt downloads
10
User rating
bài tập thực hành môn oracle

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN ORACLE

Luan van
Free
English
8
rating
27.138
Lượt downloads
8
User rating
các vấn đề cơ bản về cad/cam-cnc-chương 2: hệ thống cad...

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC-CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG CAD KỸ THUẬT

Luan van
Free
English
2
rating
30.886
Lượt downloads
8
User rating
các vấn đề cơ bản về cad/cam-cnc-chương 3: chương 3 hệ ...

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC-CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG CAM

Luan van
Free
English
3
rating
30.959
Lượt downloads
10
User rating
các vấn đề cơ bản về cad/cam-cnc-chương 4: một số hệ th...

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC-CHƯƠNG 4: Một số hệ thống CAD/CAM thông dụng

Luan van
Free
English
4
rating
25.928
Lượt downloads
9
User rating
đề thi môn học: công nghệ cad/cam/cnc-đề số 1...

Đề thi môn học: CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC-Đề số 1

Luan van
Free
English
8
rating
19.782
Lượt downloads
8
User rating
đề thi môn học: công nghệ cad/cam/cnc-đề số 2...

Đề thi môn học: CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CNC-Đề số 2

Luan van
Free
English
9
rating
23.253
Lượt downloads
10
User rating
đề thi môn học: công nghệ cad/cam

Đề thi môn học: CÔNG NGHỆ CAD/CAM

Luan van
Free
English
10
rating
27.887
Lượt downloads
9
User rating
đề thi môn học: công nghệ cad/cam

Đề thi môn học: CÔNG NGHỆ CAD/CAM

Luan van
Free
English
2
rating
15.462
Lượt downloads
8
User rating
giới thiệu về phần mềm photoshop

GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM PHOTOSHOP

Luan van
Free
English
7
rating
22.509
Lượt downloads
9
User rating
đồ án : tìm hiểu php framework codeigniter

Đồ Án : Tìm Hiểu PHP Framework CodeIgniter

Luan van
Free
English
2
rating
24.493
Lượt downloads
8
User rating
chuyên đề 7: tin học

Chuyên đề 7: Tin Học

Luan van
Free
English
6
rating
3.339
Lượt downloads
10
User rating
một tài liệu ngắn gọn giới thiệu về latex2e...

Một tài liệu ngắn gọn giới thiệu về LATEX2e

Luan van
Free
English
4
rating
24.354
Lượt downloads
9
User rating
chuyên đề corba

CHUYÊN ĐỀ CORBA

Luan van
Free
English
9
rating
18.329
Lượt downloads
10
User rating
modul microsoft word 2003

Modul Microsoft Word 2003

Luan van
Free
English
5
rating
11.819
Lượt downloads
8
User rating
microsoft office 2003 in 10 simple steps or less

Microsoft Office 2003 in 10 Simple Steps or Less

Luan van
Free
English
6
rating
13.337
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
7
rating
25.850
Lượt downloads
9
User rating
microsoft office word 2007

Microsoft Office Word 2007

Luan van
Free
English
8
rating
4.933
Lượt downloads
8
User rating
manual prático microsoft word 2007

Manual Prático Microsoft Word 2007

Luan van
Free
English
9
rating
14.584
Lượt downloads
10
User rating
modul pelatihan komputer microsof word 2003

Modul Pelatihan Komputer Microsof Word 2003

Luan van
Free
English
10
rating
11.539
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
2
rating
13.455
Lượt downloads
8
User rating
microsoft word 2007

Microsoft Word 2007

Luan van
Free
English
3
rating
3.739
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
9
rating
7.127
Lượt downloads
10
User rating
web development with internet information server 4.0

Web Development with Internet Information Server 4.0

Luan van
Free
English
10
rating
19.277
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình:tin học đại cương

Giáo trình:Tin học đại cương

Luan van
Free
English
6
rating
25.393
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình cơ sở dữ liệu

GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Luan van
Free
English
7
rating
19.428
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình thiết kế web

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB

Luan van
Free
English
8
rating
21.029
Lượt downloads
8
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp