công nghệ thông tin (123 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
đề tài: xây dựng phần mềm quản lý bán hàng tại công ty ...

Đề tài: Xây dựng Phần mềm Quản lý bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Phú Xuyên bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic

Free
English
3
rating
8.593
Lượt downloads
10
User rating
tìm hiểu về công nghệ blutooth và viết ứng dụng minh họ...

Tìm hiểu về công nghệ Blutooth và viết ứng dụng minh họa

Free
English
5
rating
27.346
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: tìm hiểu về chuẩn ieee 802.15.1 (bluetooth)...

Đề tài: TÌM HIỂU VỀ CHUẨN IEEE 802.15.1 (BLUETOOTH)

Free
English
6
rating
16.422
Lượt downloads
10
User rating
đề tài: công nghệ mạng 4g

Đề tài: CÔNG NGHỆ MẠNG 4G

Free
English
8
rating
23.077
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: tìm hiểu erigone model checker

Đề tài: TÌM HIỂU ERIGONE MODEL CHECKER

Free
English
3
rating
493
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:quản lý bộ nhớ trong hệ điều hành windows...

Tiểu luận:Quản Lý Bộ Nhớ Trong Hệ Điều Hành Windows

Free
English
5
rating
13.590
Lượt downloads
8
User rating
đề tài mail server

Đề Tài Mail Server

Free
English
7
rating
26.561
Lượt downloads
9
User rating
một số phương pháp hiện biên và ứng dụng

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG

Free
English
9
rating
30.308
Lượt downloads
10
User rating
đề tài: tìm hiểu về công nghệ voip

Đề tài: Tìm hiểu về công nghệ VoIP

Free
English
2
rating
18.727
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: giao tiếp kết nối số liệu

ĐỀ TÀI: GIAO TIẾP KẾT NỐI SỐ LIỆU

Free
English
4
rating
4.267
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cụ...

Đề tài: Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ

Free
English
5
rating
11.911
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: kỹ thuật truyền số liệu trong mạng vô tuyến...

TIỂU LUẬN: KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG VÔ TUYẾN

Free
English
6
rating
10.946
Lượt downloads
10
User rating
đề tài: xử lý số liệu truyền

Đề tài: Xử lý số liệu truyền

Free
English
8
rating
15.323
Lượt downloads
8
User rating
luận văn:một số thuật toán phân hạng ảnh phổ biến và áp...

LUẬN VĂN:MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÂN HẠNG ẢNH PHỔ BIẾN VÀ ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG TÌM KIẾM ẢNH LỚP TRÊN THỬ NGHIỆM

Free
English
5
rating
13.944
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: các phản ứng của màng tế bào đối với tác dụng...

LUẬN VĂN: CÁC PHẢN ỨNG CỦA MÀNG TẾ BÀO ĐỐI VỚI TÁC DỤNG CỦA CÁC XUNG ĐIỆN

Free
English
9
rating
30.715
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: giải pháp mở rộng thông tin ngữ cảnh phiên du...

LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THÔNG TIN NGỮ CẢNH PHIÊN DUYỆT WEB NGƯỜI DÙNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TƯ VẤN TRONG HỆ THỐNG TƯ VẤN TIN TỨC

Free
English
8
rating
11.825
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: xây dựng hệ thống quản lý đào tạo e-education....

Đề tài: Xây dựng Hệ thống quản lý đào tạo E-Education.

Free
English
6
rating
10.010
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: thành tựu của văn hóa trung hoa thời kỳ trun...

TIỂU LUẬN: Thành tựu của văn hóa Trung Hoa thời kỳ trung đại

Free
English
4
rating
4.372
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: phân tích và thiết kế hệ thống đăng kí học o...

Tiểu luận: Phân tích và thiết kế hệ thống đăng kí học online.

Free
English
5
rating
13.671
Lượt downloads
8
User rating
luận văn:nhận dạng ảnh mặt người trong điều kiện ánh sá...

Luận văn:Nhận dạng ảnh mặt người trong điều kiện ánh sáng thay đổi

Free
English
4
rating
9.612
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: tổng quan khai phá dữ liệu và ứng dụng...

Luận văn: Tổng quan khai phá dữ liệu và ứng dụng

Free
English
5
rating
25.231
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp: phát hiện luật bằng cách sử dụng s...

Luận văn tốt nghiệp: Phát hiện luật bằng cách sử dụng siêu phằng tối ưu theo hướng tiếp cận thô

Free
English
6
rating
9.788
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tốt nghiệp: khai phá dữ liệu web và máy tìm ki...

Luận văn tốt nghiệp: Khai phá dữ liệu Web và máy tìm kiếm

Free
English
7
rating
9.576
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:nhận biết các loại thực thể trong văn bản tiến...

LUẬN VĂN:NHẬN BIẾT CÁC LOẠI THỰC THỂ TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT NHẰM HỖ TRỢ WEB NGỮ NGHĨA VÀ TÌM KIẾM HƯỚNG THỰC THỂ

Free
English
8
rating
2.335
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu dự...

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN LỚP DỮ LIỆU DỰA TRÊN CÂY QUYẾT ĐỊNH

Free
English
9
rating
21.492
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tốt nghiệp: giải pháp tính hạng trang khai thá...

Luận văn tốt nghiệp: Giải pháp tính hạng trang khai thác cấu trúc Block của web và áp dụng vào máy tìm kiếm

Free
English
10
rating
28.878
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: nghiên cứu mạng thư điện tử và ứng dụng trong...

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU MẠNG THƯ ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG LỌC THƯ RÁC

Free
English
2
rating
22.893
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: phân lớp phân cấp taxonomy văn bản web và ứng...

LUẬN VĂN: PHÂN LỚP PHÂN CẤP TAXONOMY VĂN BẢN WEB VÀ ỨNG DỤNG

Free
English
3
rating
21.704
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: phân lớp tài liệu web độc lập ngôn ngữ...

LUẬN VĂN: PHÂN LỚP TÀI LIỆU WEB ĐỘC LẬP NGÔN NGỮ

Free
English
4
rating
10.316
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:link spam với đồ thị web và hạng trang web...

Luận văn:Link spam với đồ thị web và hạng trang web

Free
English
5
rating
10.426
Lượt downloads
8
User rating
luận văn : biểu diễn văn bản trên lý thuyết tập mờ . áp...

Luận văn : Biểu diễn văn bản trên lý thuyết tập mờ . Áp dụng trong bài toán phân lớp văn bản

Free
English
6
rating
13.632
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:thuật toán self-training và co-training ứng dụ...

LUẬN VĂN:THUẬT TOÁN SELF-TRAINING VÀ CO-TRAINING ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LỚP VĂN BẢN

Free
English
7
rating
30.619
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:phân lớp bán giám sát và ứng dụng thuật toán s...

LUẬN VĂN:PHÂN LỚP BÁN GIÁM SÁT VÀ ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN SVM VÀO PHÂN LỚP TRANG WEB

Free
English
8
rating
15.889
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: phương pháp lọc thư rác dựa trên cbr...

Luận văn: Phương pháp lọc thư rác dựa trên CBR

Free
English
9
rating
3.957
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu và ứng d...

LUẬN VĂN: ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG NGỮ NGHĨA GIỮA HAI CÂU VÀ ỨNG DỤNG TRONG TÓM TẮT VĂN BẢN

Free
English
10
rating
8.591
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:phân lớp câu hỏi hướng tới tìm kiếm ngữ nghĩa ...

LUẬN VĂN:PHÂN LỚP CÂU HỎI HƯỚNG TỚI TÌM KIẾM NGỮ NGHĨA TIẾNG VIỆT TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Free
English
2
rating
3.842
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: luật kết hợp theo tiếp cận lý thuyết tập thô ...

Luận văn: Luật kết hợp theo tiếp cận lý thuyết tập thô và khai phá dữ liệu song song

Free
English
5
rating
12.004
Lượt downloads
8
User rating
luận văn : xây dựng hệ thống tác nghiệp quản lý sản xuấ...

Luận văn : Xây dựng hệ thống tác nghiệp quản lý sản xuất chương trình truyền hình

Free
English
6
rating
25.717
Lượt downloads
10
User rating
luận văn : khai phá song song luật kết hợp mờ...

Luận văn : Khai phá song song luật kết hợp mờ

Free
English
7
rating
14.691
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: phát hiện luật theo tiếp cận tập thô...

Luận văn: Phát hiện luật theo tiếp cận tập thô

Free
English
8
rating
8.182
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp: học mạng nơron theo mô hình som và...

Luận văn tốt nghiệp: Học mạng nơron theo mô hình SOM và ứng dụng trong bài toán quản lý khách hàng vay vốn Ngân hàng

Free
English
9
rating
10.949
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: phát hiện quan hệ ngữ nghĩa nguyên nhân-kết q...

LUẬN VĂN: PHÁT HIỆN QUAN HỆ NGỮ NGHĨA NGUYÊN NHÂN-KẾT QUẢ TỪ CÁC VĂN BẢN

Free
English
10
rating
8.336
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:nghiên cứu công nghệ khai phá dữ liệu văn bản,...

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VĂN BẢN, ÁP DỤNG CHO CÁC TRANG TIN TỨC TRÊN CÁC THIẾT BỊ CẦM TAY (PDAS & SMARTPHONES)

Free
English
2
rating
18.803
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp: đề xuất kết hợp đột biến blased vớ...

Luận văn tốt nghiệp: Đề xuất kết hợp đột biến BLASED với đột biến UNVIASED

Free
English
3
rating
18.390
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tốt nghiệp: khai thác dữ liệu hồ sơ nhân sự hi...

Luận văn tốt nghiệp: Khai thác dữ liệu hồ sơ nhân sự hiện nay

Free
English
4
rating
12.285
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: học xếp hạng trong tính hạng đối tượng và tạo...

LUẬN VĂN: HỌC XẾP HẠNG TRONG TÍNH HẠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ TẠO NHÃN CỤM TÀI LIỆU

Free
English
5
rating
28.612
Lượt downloads
8
User rating
luận văn:mô tả tách từ, gán nhãn từ loại và hướng tiếp ...

Luận văn:Mô tả tách từ, gán nhãn từ loại và hướng tiếp cận tích hợp cho tiếng Việt

Free
English
6
rating
25.518
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:tóm tắt đa văn bản dựa vào trích xuất câu...

LUẬN VĂN:TÓM TẮT ĐA VĂN BẢN DỰA VÀO TRÍCH XUẤT CÂU

Free
English
7
rating
13.237
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:học máy, học máy mô tả phức;thuật toán và vấn ...

Luận văn:Học máy, học máy mô tả phức;thuật toán và vấn đề rút gọn lỗi

Free
English
9
rating
12.981
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: hệ điều hành đề tài quản lý bộ nhớ trong hệ...

TIỂU LUẬN: HỆ ĐIỀU HÀNH ĐỀ TÀI QUẢN LÝ BỘ NHỚ TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Free
English
10
rating
12.672
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp