Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
nghệ thuật điêu khắc cổ việt nam

NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM

Free
English
2
rating
29.373
Lượt downloads
8
User rating
part 1: figure drawing basics—action & structure

Part 1: Figure Drawing Basics—Action & Structure

Free
English
4
rating
2.821
Lượt downloads
9
User rating
22 thủ thuật chụp ảnh đêm cho người mới bắt đầu (phần 2...

22 thủ thuật chụp ảnh đêm cho người mới bắt đầu (phần 2)

Free
English
10
rating
8.894
Lượt downloads
9
User rating
tìm hiểu các nghề thủ công điêu khắc cổ truyền...

Tìm hiểu các nghề thủ công điêu khắc cổ truyền

Free
English
4
rating
1.801
Lượt downloads
9
User rating
nghệ thuật kiến trúc theo văn hóa cổ trung hoa...

Nghệ thuật kiến trúc theo văn hóa cổ Trung Hoa

Free
English
3
rating
65.909
Lượt downloads
10
User rating
picasso những cuộc tình hóa thân vào nghệ thuật...

Picasso những cuộc tình hóa thân vào nghệ thuật

Free
English
3
rating
103.837
Lượt downloads
10
User rating
norbert jopek durer and sculpture

NORBERT JOPEK DURER AND SCULPTURE

Free
English
6
rating
40.694
Lượt downloads
10
User rating
3d scanning of archaeological sculpture

3d Scanning of Archaeological Sculpture

Free
English
7
rating
141.707
Lượt downloads
9
User rating
sculpture of the twentieth century

Sculpture of the Twentieth Century

Free
English
8
rating
15.776
Lượt downloads
8
User rating
enhancing global education: making steel connection sc...

Enhancing Global Education: Making Steel Connection Sculpture Available Online to Students in Developing Countries

Free
English
9
rating
3.824
Lượt downloads
10
User rating
the male figure in early cycladic sculpture

The Male Figure in Early Cycladic Sculpture

Free
English
10
rating
42.564
Lượt downloads
9
User rating
the kalkar school of carving: attribution of a ...

The Kalkar School of Carving: Attribution of a Wooden Polychromed Sculpture

Free
English
2
rating
85.340
Lượt downloads
8
User rating
polychromy in greek sculpture

POLYCHROMY IN GREEK SCULPTURE

Free
English
3
rating
12.481
Lượt downloads
10
User rating
sculpture in steel: a milanese renaissance barbut...

Sculpture in Steel: A MILANESE RENAISSANCE BARBUTE

Free
English
4
rating
127.912
Lượt downloads
9
User rating
chinese buddhist sculpture

Chinese Buddhist Sculpture

Free
English
5
rating
28.441
Lượt downloads
8
User rating
the sculpture of greater india

The Sculpture of Greater India

Free
English
6
rating
141.707
Lượt downloads
10
User rating
visualizing labor in american sculpture: monuments, man...

VISUALIZING LABOR IN AMERICAN SCULPTURE: MONUMENTS, MANLINESS, AND THE WORK ETHIC, 1880-1935

Free
English
7
rating
65.909
Lượt downloads
9
User rating
greek sculpture: function, materials, and techniques in...

GREEK SCULPTURE: FUNCTION, MATERIALS, AND TECHNIQUES IN THE ARCHAIC AND CLASSICAL PERIODS

Free
English
8
rating
9.785
Lượt downloads
8
User rating
television, furniture, and sculpture: the room with the...

TELEVISION, FURNITURE, AND SCULPTURE: THE ROOM WITH THE AMERICAN VIEW

Free
English
9
rating
125.407
Lượt downloads
10
User rating
late antique sculpture in egypt: originals and forgerie...

LATE ANTIQUE SCULPTURE IN EGYPT: ORIGINALS AND FORGERIES

Free
English
10
rating
16.133
Lượt downloads
9
User rating
alexander calder-inspired wire sculpture

Alexander Calder-Inspired Wire Sculpture

Free
English
2
rating
70.184
Lượt downloads
8
User rating
name that sculpture

Name that Sculpture

Free
English
3
rating
82.450
Lượt downloads
10
User rating
the sculptures - symbolism and function

THE SCULPTURES - SYMBOLISM AND FUNCTION

Free
English
4
rating
80.670
Lượt downloads
9
User rating
the romanesque sculpture of moissac

THE ROMANESQUE SCULPTURE OF MOISSAC

Free
English
5
rating
95.219
Lượt downloads
8
User rating
hoover city schools secondary curriculum arts, 2007-08...

Hoover City Schools Secondary Curriculum Arts, 2007-08

Free
English
6
rating
129.887
Lượt downloads
10
User rating
art & design: sculpture

Art & Design: Sculpture

Free
English
7
rating
127.651
Lượt downloads
9
User rating
augmented sculpture: computer ghosts of physical artifa...

Augmented Sculpture: Computer Ghosts of Physical Artifacts

Free
English
8
rating
33.698
Lượt downloads
8
User rating
blender: working with 3d

Blender: Working with 3D

Free
English
9
rating
31.507
Lượt downloads
10
User rating
from “beyond modern sculpture” – jack burnham

From “Beyond Modern Sculpture” – Jack Burnham

Free
English
10
rating
70.212
Lượt downloads
9
User rating
carving foam is great for sculpture, models, and large...

Carving Foam is great for Sculpture, Models, and large scale pattern work!

Free
English
2
rating
41.658
Lượt downloads
8
User rating
contemporary clay sculpture a collection of four of ou...

Contemporary clay sculpture a collection of four of our favorite articles on contemporary ceramic sculpture

Free
English
3
rating
107.816
Lượt downloads
10
User rating
ceramic sculpture ceramic arts handbook series

Ceramic Sculpture Ceramic Arts Handbook Series

Free
English
4
rating
19.558
Lượt downloads
9
User rating
fashioning archaeology into art: greek sculpture, dre...

Fashioning Archaeology into Art: Greek Sculpture, Dress Reform and Health in the 1880s

Free
English
5
rating
12.481
Lượt downloads
8
User rating
chapungu cultural arts centre at centerra

Chapungu Cultural Arts Centre at Centerra

Free
English
6
rating
53.603
Lượt downloads
10
User rating
civil rights movement: civil rights memorial

CIVIL RIGHTS MOVEMENT: CIVIL RIGHTS MEMORIAL

Free
English
7
rating
57.193
Lượt downloads
9
User rating
worcester art museum annual '-- volume 1

WORCESTER ART MUSEUM ANNUAL '-- VOLUME 1

Free
English
8
rating
21.302
Lượt downloads
8
User rating
ceramic figure sculpture

Ceramic Figure Sculpture

Free
English
9
rating
26.294
Lượt downloads
10
User rating
french sculpture daumier, carpeaux, rodin...

French Sculpture Daumier, Carpeaux, Rodin...

Free
English
10
rating
76.449
Lượt downloads
9
User rating
circular abstract in walnut 40 cm high

Circular abstract in walnut 40 cm high

Free
English
2
rating
72.002
Lượt downloads
8
User rating
gsa finearts sculpture

Gsa finearts sculpture

Free
English
3
rating
52.497
Lượt downloads
10
User rating
computer generation of ribbed sculptures

Computer Generation of Ribbed Sculptures

Free
English
4
rating
121.354
Lượt downloads
9
User rating
huntington’s borghese style urn as a study of two-dimen...

Huntington’s Borghese Style Urn as a Study of Two-Dimensional Art & The Production of a Piece of Two-Dimensional Art

Free
English
5
rating
35.142
Lượt downloads
8
User rating
prescott sculpture that move in the wind

PRESCOTT SCULPTURE THAT MOVE IN THE WIND

Free
English
6
rating
40.018
Lượt downloads
10
User rating
sculpture in the expanded field

Sculpture in the Expanded Field

Free
English
7
rating
24.600
Lượt downloads
9
User rating
math, science, and technology in contemporary sculpture...

Math, Science, and Technology in Contemporary Sculpture

Free
English
8
rating
101.058
Lượt downloads
8
User rating
books on modern and contemporary british sculpture

BOOKS ON MODERN AND CONTEMPORARY BRITISH SCULPTURE

Free
English
9
rating
121.927
Lượt downloads
10
User rating
math challenges in the minneapolis sculpture garden

Math Challenges in the Minneapolis Sculpture Garden

Free
English
10
rating
70.184
Lượt downloads
9
User rating
new sculpture dedicated yesterday

New sculpture dedicated yesterday

Free
English
2
rating
86.114
Lượt downloads
8
User rating
ten years of sculpture and monument conservation on the...

TEN YEARS OF SCULPTURE AND MONUMENT CONSERVATION ON THE MINNESOTA STATE CAPITOL MALL

Free
English
3
rating
107.736
Lượt downloads
10
User rating
sam olympic sculpture park map & guide

SAM OLYMPIC SCULPTURE PARK MAP & GUIDE

Free
English
4
rating
4.236
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp