Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
nghệ thuật điêu khắc cổ việt nam

NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM

Luan van
Free
English
2
rating
29.455
Lượt downloads
8
User rating
part 1: figure drawing basics—action & structure

Part 1: Figure Drawing Basics—Action & Structure

Luan van
Free
English
4
rating
2.945
Lượt downloads
9
User rating
22 thủ thuật chụp ảnh đêm cho người mới bắt đầu (phần 2...

22 thủ thuật chụp ảnh đêm cho người mới bắt đầu (phần 2)

Luan van
Free
English
10
rating
8.957
Lượt downloads
9
User rating
tìm hiểu các nghề thủ công điêu khắc cổ truyền...

Tìm hiểu các nghề thủ công điêu khắc cổ truyền

Luan van
Free
English
4
rating
1.867
Lượt downloads
9
User rating
nghệ thuật kiến trúc theo văn hóa cổ trung hoa...

Nghệ thuật kiến trúc theo văn hóa cổ Trung Hoa

Luan van
Free
English
3
rating
65.958
Lượt downloads
10
User rating
picasso những cuộc tình hóa thân vào nghệ thuật...

Picasso những cuộc tình hóa thân vào nghệ thuật

Luan van
Free
English
3
rating
103.932
Lượt downloads
10
User rating
norbert jopek durer and sculpture

NORBERT JOPEK DURER AND SCULPTURE

Luan van
Free
English
6
rating
40.777
Lượt downloads
10
User rating
3d scanning of archaeological sculpture

3d Scanning of Archaeological Sculpture

Luan van
Free
English
7
rating
141.772
Lượt downloads
9
User rating
sculpture of the twentieth century

Sculpture of the Twentieth Century

Luan van
Free
English
8
rating
15.853
Lượt downloads
8
User rating
enhancing global education: making steel connection sc...

Enhancing Global Education: Making Steel Connection Sculpture Available Online to Students in Developing Countries

Luan van
Free
English
9
rating
3.881
Lượt downloads
10
User rating
the male figure in early cycladic sculpture

The Male Figure in Early Cycladic Sculpture

Luan van
Free
English
10
rating
42.632
Lượt downloads
9
User rating
the kalkar school of carving: attribution of a ...

The Kalkar School of Carving: Attribution of a Wooden Polychromed Sculpture

Luan van
Free
English
2
rating
85.411
Lượt downloads
8
User rating
polychromy in greek sculpture

POLYCHROMY IN GREEK SCULPTURE

Luan van
Free
English
3
rating
12.556
Lượt downloads
10
User rating
sculpture in steel: a milanese renaissance barbut...

Sculpture in Steel: A MILANESE RENAISSANCE BARBUTE

Luan van
Free
English
4
rating
128.040
Lượt downloads
9
User rating
chinese buddhist sculpture

Chinese Buddhist Sculpture

Luan van
Free
English
5
rating
28.504
Lượt downloads
8
User rating
the sculpture of greater india

The Sculpture of Greater India

Luan van
Free
English
6
rating
141.767
Lượt downloads
10
User rating
visualizing labor in american sculpture: monuments, man...

VISUALIZING LABOR IN AMERICAN SCULPTURE: MONUMENTS, MANLINESS, AND THE WORK ETHIC, 1880-1935

Luan van
Free
English
7
rating
65.957
Lượt downloads
9
User rating
greek sculpture: function, materials, and techniques in...

GREEK SCULPTURE: FUNCTION, MATERIALS, AND TECHNIQUES IN THE ARCHAIC AND CLASSICAL PERIODS

Luan van
Free
English
8
rating
9.837
Lượt downloads
8
User rating
television, furniture, and sculpture: the room with the...

TELEVISION, FURNITURE, AND SCULPTURE: THE ROOM WITH THE AMERICAN VIEW

Luan van
Free
English
9
rating
125.506
Lượt downloads
10
User rating
late antique sculpture in egypt: originals and forgerie...

LATE ANTIQUE SCULPTURE IN EGYPT: ORIGINALS AND FORGERIES

Luan van
Free
English
10
rating
16.186
Lượt downloads
9
User rating
alexander calder-inspired wire sculpture

Alexander Calder-Inspired Wire Sculpture

Luan van
Free
English
2
rating
70.238
Lượt downloads
8
User rating
name that sculpture

Name that Sculpture

Luan van
Free
English
3
rating
82.518
Lượt downloads
10
User rating
the sculptures - symbolism and function

THE SCULPTURES - SYMBOLISM AND FUNCTION

Luan van
Free
English
4
rating
80.737
Lượt downloads
9
User rating
the romanesque sculpture of moissac

THE ROMANESQUE SCULPTURE OF MOISSAC

Luan van
Free
English
5
rating
95.280
Lượt downloads
8
User rating
hoover city schools secondary curriculum arts, 2007-08...

Hoover City Schools Secondary Curriculum Arts, 2007-08

Luan van
Free
English
6
rating
129.939
Lượt downloads
10
User rating
art & design: sculpture

Art & Design: Sculpture

Luan van
Free
English
7
rating
127.706
Lượt downloads
9
User rating
augmented sculpture: computer ghosts of physical artifa...

Augmented Sculpture: Computer Ghosts of Physical Artifacts

Luan van
Free
English
8
rating
33.748
Lượt downloads
8
User rating
blender: working with 3d

Blender: Working with 3D

Luan van
Free
English
9
rating
31.566
Lượt downloads
10
User rating
from “beyond modern sculpture” – jack burnham

From “Beyond Modern Sculpture” – Jack Burnham

Luan van
Free
English
10
rating
70.347
Lượt downloads
9
User rating
carving foam is great for sculpture, models, and large...

Carving Foam is great for Sculpture, Models, and large scale pattern work!

Luan van
Free
English
2
rating
41.729
Lượt downloads
8
User rating
contemporary clay sculpture a collection of four of ou...

Contemporary clay sculpture a collection of four of our favorite articles on contemporary ceramic sculpture

Luan van
Free
English
3
rating
107.884
Lượt downloads
10
User rating
ceramic sculpture ceramic arts handbook series

Ceramic Sculpture Ceramic Arts Handbook Series

Luan van
Free
English
4
rating
19.616
Lượt downloads
9
User rating
fashioning archaeology into art: greek sculpture, dre...

Fashioning Archaeology into Art: Greek Sculpture, Dress Reform and Health in the 1880s

Luan van
Free
English
5
rating
12.525
Lượt downloads
8
User rating
chapungu cultural arts centre at centerra

Chapungu Cultural Arts Centre at Centerra

Luan van
Free
English
6
rating
53.662
Lượt downloads
10
User rating
civil rights movement: civil rights memorial

CIVIL RIGHTS MOVEMENT: CIVIL RIGHTS MEMORIAL

Luan van
Free
English
7
rating
57.254
Lượt downloads
9
User rating
worcester art museum annual '-- volume 1

WORCESTER ART MUSEUM ANNUAL '-- VOLUME 1

Luan van
Free
English
8
rating
21.377
Lượt downloads
8
User rating
ceramic figure sculpture

Ceramic Figure Sculpture

Luan van
Free
English
9
rating
26.380
Lượt downloads
10
User rating
french sculpture daumier, carpeaux, rodin...

French Sculpture Daumier, Carpeaux, Rodin...

Luan van
Free
English
10
rating
76.509
Lượt downloads
9
User rating
circular abstract in walnut 40 cm high

Circular abstract in walnut 40 cm high

Luan van
Free
English
2
rating
72.056
Lượt downloads
8
User rating
gsa finearts sculpture

Gsa finearts sculpture

Luan van
Free
English
3
rating
52.582
Lượt downloads
10
User rating
computer generation of ribbed sculptures

Computer Generation of Ribbed Sculptures

Luan van
Free
English
4
rating
121.407
Lượt downloads
9
User rating
huntington’s borghese style urn as a study of two-dimen...

Huntington’s Borghese Style Urn as a Study of Two-Dimensional Art & The Production of a Piece of Two-Dimensional Art

Luan van
Free
English
5
rating
35.282
Lượt downloads
8
User rating
prescott sculpture that move in the wind

PRESCOTT SCULPTURE THAT MOVE IN THE WIND

Luan van
Free
English
6
rating
40.075
Lượt downloads
10
User rating
sculpture in the expanded field

Sculpture in the Expanded Field

Luan van
Free
English
7
rating
24.662
Lượt downloads
9
User rating
math, science, and technology in contemporary sculpture...

Math, Science, and Technology in Contemporary Sculpture

Luan van
Free
English
8
rating
101.106
Lượt downloads
8
User rating
books on modern and contemporary british sculpture

BOOKS ON MODERN AND CONTEMPORARY BRITISH SCULPTURE

Luan van
Free
English
9
rating
121.980
Lượt downloads
10
User rating
math challenges in the minneapolis sculpture garden

Math Challenges in the Minneapolis Sculpture Garden

Luan van
Free
English
10
rating
70.251
Lượt downloads
9
User rating
new sculpture dedicated yesterday

New sculpture dedicated yesterday

Luan van
Free
English
2
rating
86.202
Lượt downloads
8
User rating
ten years of sculpture and monument conservation on the...

TEN YEARS OF SCULPTURE AND MONUMENT CONSERVATION ON THE MINNESOTA STATE CAPITOL MALL

Luan van
Free
English
3
rating
107.808
Lượt downloads
10
User rating
sam olympic sculpture park map & guide

SAM OLYMPIC SCULPTURE PARK MAP & GUIDE

Luan van
Free
English
4
rating
4.296
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp