khoa học tự nhiên (92 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
tìm hiểu tài nguyên khoáng sản việt nam

TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM

Free
English
6
rating
12.139
Lượt downloads
10
User rating
đề tài : tế bào gốc - tế bào mầm

Đề Tài : Tế Bào Gốc - Tế Bào Mầm

Free
English
10
rating
10.963
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: sự đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nộ...

Đề tài: SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở CÁC THỦY VỰC NƯỚC NGỌT NỘI ĐỊA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHAI THÁC

Free
English
3
rating
31.636
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận “sự phát triển phôi ở lưỡng cư, chim thú”...

Tiểu luận “Sự phát triển phôi ở lưỡng cư, chim thú”

Free
English
4
rating
2.096
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận “tài nguyên thiên nhiên- hiện trạng và giải ...

Tiểu luận “Tài nguyên thiên nhiên- hiện trạng và giải pháp”

Free
English
7
rating
10.101
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: tế bào gốc và đạo lý sinh học trong nghiên cứu ...

ĐỀ TÀI: TẾ BÀO GỐC VÀ ĐẠO LÝ SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU TẾ BÀO GỐC

Free
English
8
rating
12.443
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận sinh sản và phát triển cá thể động vật “ tìm...

TIỂU LUẬN SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN CÁ THỂ ĐỘNG VẬT “ Tìm hiểu tế bào gốc và ứng dụng của tế bào gốc trong y học”

Free
English
2
rating
31.106
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: sự phát triển phôi của lưỡng cư ( amphibia )...

Đề tài: Sự phát triển phôi của lưỡng cư ( Amphibia )

Free
English
3
rating
16.337
Lượt downloads
10
User rating
đề tài: tìm hiểu quá trình phát triển phôi ở lưỡng cư...

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHÔI Ở LƯỠNG CƯ

Free
English
4
rating
13.678
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: quá trình phát triển cá thể ở cầu gai...

Đề tài: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ THỂ Ở CẦU GAI

Free
English
5
rating
23.544
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: hình học giải tích

TIỂU LUẬN: Hình học giải tích

Free
English
6
rating
3.556
Lượt downloads
10
User rating
nghiên cứu các nguyên tố đất hiếm

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN, ĐA PHỐI TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) VỚI L-METHIONIN VÀ AXETYLAXETON TRONG DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐO pH

Free
English
4
rating
7.907
Lượt downloads
9
User rating
giải tích 11 nâng cao

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo

Free
English
9
rating
9.317
Lượt downloads
10
User rating
luận văn ánh xạ compact trong không gian

Luận văn: Điểm bất động của ánh xạ compact trong không gian tuyến tính định chuẩn

Free
English
4
rating
20.858
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:nấm mốc và độc tố aflatoxin

LUẬN VĂN:NẤM MỐC VÀ ĐỘC TỐ AFLATOXIN

Free
English
4
rating
14.351
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật và ứng dụng...

Đề tài: Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật và ứng dụng

Free
English
3
rating
13.575
Lượt downloads
10
User rating
đề tài: đạo lý sinh học trong nhân bản vô tính động vật...

Đề tài: Đạo lý sinh học trong nhân bản vô tính động vật và người

Free
English
4
rating
640
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: sinh sản của động vật có xương sống...

Đề tài: Sinh sản của động vật có xương sống

Free
English
6
rating
23.738
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:phân tích ưu, nhược điểm các phương pháp đá...

TIỂU LUẬN:PHÂN TÍCH ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

Free
English
10
rating
24.536
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:khảo sát điều kiện nuôi cấy nấm men rhodotor u...

LUẬN VĂN:KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY NẤM MEN RHODOTOR ULA SP TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN

Free
English
4
rating
25.694
Lượt downloads
9
User rating
luận văn tốt nghiệp: hệ thống các độ đo gần đúng và lập...

Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống các độ đo gần đúng và lập luận xấp xỉ

Free
English
8
rating
26.107
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp: tiếp cận lý thuyết tập thô do z.pa...

Luận văn tốt nghiệp: Tiếp cận lý thuyết tập thô do Z.Pawlak

Free
English
3
rating
11.866
Lượt downloads
10
User rating
bài tập thường kỳhọc phần toán cao cấp

BÀI TẬP THƯỜNG KỲHỌC PHẦN TOÁN CAO CẤP

Free
English
6
rating
22.615
Lượt downloads
10
User rating
đề tài " rèn luyện kỹ năng khi giải bài tập hoá học 9 d...

ĐỀ TÀI " RÈN LUYỆN KỸ NĂNG KHI GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 9 DẠNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ "

Free
English
9
rating
9.624
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:đánh giá trong dạy học toán phân loại các mục...

TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN PHÂN LOẠI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM VỀ CHỦ ĐỀ QUAN HỆ SONG SONG

Free
English
10
rating
29.377
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:các mức độ nhận thức theo bloom trong chủ đề ...

Tiểu luận:Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc

Free
English
2
rating
27.299
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:đánh giá trong dạy học toán đề tài: các mức đ...

TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN Đề tài: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Free
English
3
rating
6.954
Lượt downloads
10
User rating
quá trính cracking xúc tác

QUÁ TRÍNH CRACKING XÚC TÁC

Free
English
10
rating
5.481
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: quy trình sản xuất kim chi

TIỂU LUẬN: Quy trình sản xuất kim chi

Free
English
9
rating
8.079
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:định lý weierstrass và ứng dụng

LUẬN VĂN:ĐỊNH LÝ WEIERSTRASS VÀ ỨNG DỤNG

Free
English
3
rating
13.578
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:về một biến của modun hữa hạn sinh trên vành đ...

Luận văn:Về một biến của modun hữa hạn sinh trên vành địa phương

Free
English
4
rating
21.867
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: ứng dụng bài toán nội suy lagrange và khai tr...

LUẬN VĂN: Ứng dụng bài toán nội suy Lagrange và khai triển Tatlor

Free
English
5
rating
17.286
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: phương pháp sử dụng tính chất hàm lồi...

LUẬN VĂN: Phương pháp sử dụng tính chất hàm lồi

Free
English
6
rating
20.887
Lượt downloads
10
User rating
luận văn thạc sỹ: mối liên hệ giữa các số phân hoạch, s...

Luận văn thạc sỹ: Mối liên hệ giữa các số phân hoạch, số tất cả các phân hoạch chẵn , số tất cả các phân hoạch lẻ

Free
English
7
rating
20.303
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: một số vấn đề về modun extending và modun lif...

Luận văn: Một số vấn đề về modun extending và modun lifting trong phạm trù M

Free
English
8
rating
30.152
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tóm tắt: một số vấn đề về modun extending và m...

LUẬN VĂN TÓM TẮT: Một số vấn đề về modun extending và modun lifting trong phạm trù M

Free
English
9
rating
17.719
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:một số tính chất của dãy sinh bởi hàm số và áp...

Luận văn:Một số tính chất của dãy sinh bởi hàm số và áp dụng

Free
English
10
rating
13.836
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:điều kiện cực trị cho bào toán biến phân và đi...

Luận văn:Điều kiện cực trị cho bào toán biến phân và điều khiển tối ưu không trơn

Free
English
2
rating
7.159
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp: các số tổ hợp liên quan đến số các...

Luận văn tốt nghiệp: Các số tổ hợp liên quan đến số các phân hoạch

Free
English
3
rating
4.356
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: một số tính chất của đa thức

LUẬN VĂN: Một số tính chất của đa thức

Free
English
4
rating
9.918
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: quy trình sản xuất mắm tôm

TIỂU LUẬN: Quy trình sản xuất mắm tôm

Free
English
5
rating
32.213
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: quy trình sản xuất amylase từ vi sinh vật...

TIỂU LUẬN: QUY TRÌNH SẢN XUẤT AMYLASE TỪ VI SINH VẬT

Free
English
2
rating
17.248
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:một số tính chất của dãy sinh bởi hàm số và á...

Tiểu luận:Một số tính chất của dãy sinh bởi hàm số và áp dụng

Free
English
8
rating
18.241
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:tôpô thương đối với một ánh xạ...

Tiểu luận:Tôpô thương đối với một ánh xạ

Free
English
9
rating
18.526
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: ứng dụng bài toán nội suy lagrange và khai t...

LUẬN VĂN: Ứng dụng bài toán nội suy Lagrange và khai triển Tatlor

Free
English
2
rating
10.409
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: nghiên cứu phẩy khuẩn tả

Luận văn: NGHIÊN CỨU PHẨY KHUẨN TẢ

Free
English
8
rating
2.111
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:sai lầm thường gặp khi giải bài toán cưc trị ...

Tiểu luận:Sai lầm thường gặp khi giải bài toán cưc trị đại số và cách khắc phục

Free
English
5
rating
13.295
Lượt downloads
8
User rating
luận văn cao học: phân bố liều hấp thụ trong phantom t...

LUẬN VĂN CAO HỌC: Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị

Free
English
9
rating
6.705
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tốt nghiệp: giúp học sinh tiếp cận, luyện thi ...

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: Giúp Học sinh tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio

Free
English
10
rating
17.049
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:công thức khai triển taylor- gontcharov và áp ...

Luận văn:Công thức khai triển Taylor- Gontcharov và áp dụng

Free
English
6
rating
29.628
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp