khoa học tự nhiên (92 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
tìm hiểu tài nguyên khoáng sản việt nam

TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Ở VIỆT NAM

Luan van
Free
English
6
rating
12.288
Lượt downloads
10
User rating
đề tài : tế bào gốc - tế bào mầm

Đề Tài : Tế Bào Gốc - Tế Bào Mầm

Luan van
Free
English
10
rating
11.124
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: sự đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nộ...

Đề tài: SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở CÁC THỦY VỰC NƯỚC NGỌT NỘI ĐỊA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHAI THÁC

Luan van
Free
English
3
rating
31.752
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận “sự phát triển phôi ở lưỡng cư, chim thú”...

Tiểu luận “Sự phát triển phôi ở lưỡng cư, chim thú”

Luan van
Free
English
4
rating
2.316
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận “tài nguyên thiên nhiên- hiện trạng và giải ...

Tiểu luận “Tài nguyên thiên nhiên- hiện trạng và giải pháp”

Luan van
Free
English
7
rating
10.317
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: tế bào gốc và đạo lý sinh học trong nghiên cứu ...

ĐỀ TÀI: TẾ BÀO GỐC VÀ ĐẠO LÝ SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU TẾ BÀO GỐC

Luan van
Free
English
8
rating
12.562
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận sinh sản và phát triển cá thể động vật “ tìm...

TIỂU LUẬN SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN CÁ THỂ ĐỘNG VẬT “ Tìm hiểu tế bào gốc và ứng dụng của tế bào gốc trong y học”

Luan van
Free
English
2
rating
31.287
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: sự phát triển phôi của lưỡng cư ( amphibia )...

Đề tài: Sự phát triển phôi của lưỡng cư ( Amphibia )

Luan van
Free
English
3
rating
16.424
Lượt downloads
10
User rating
đề tài: tìm hiểu quá trình phát triển phôi ở lưỡng cư...

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHÔI Ở LƯỠNG CƯ

Luan van
Free
English
4
rating
13.780
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: quá trình phát triển cá thể ở cầu gai...

Đề tài: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁ THỂ Ở CẦU GAI

Luan van
Free
English
5
rating
23.633
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: hình học giải tích

TIỂU LUẬN: Hình học giải tích

Luan van
Free
English
6
rating
3.666
Lượt downloads
10
User rating
nghiên cứu các nguyên tố đất hiếm

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN, ĐA PHỐI TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) VỚI L-METHIONIN VÀ AXETYLAXETON TRONG DUNG DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐO pH

Luan van
Free
English
4
rating
8.031
Lượt downloads
9
User rating
giải tích 11 nâng cao

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: Dạy học phần tổ hợp của sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao theo quan điểm kiến tạo

Luan van
Free
English
9
rating
9.465
Lượt downloads
10
User rating
luận văn ánh xạ compact trong không gian

Luận văn: Điểm bất động của ánh xạ compact trong không gian tuyến tính định chuẩn

Luan van
Free
English
4
rating
20.966
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:nấm mốc và độc tố aflatoxin

LUẬN VĂN:NẤM MỐC VÀ ĐỘC TỐ AFLATOXIN

Luan van
Free
English
4
rating
14.514
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật và ứng dụng...

Đề tài: Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật và ứng dụng

Luan van
Free
English
3
rating
13.706
Lượt downloads
10
User rating
đề tài: đạo lý sinh học trong nhân bản vô tính động vật...

Đề tài: Đạo lý sinh học trong nhân bản vô tính động vật và người

Luan van
Free
English
4
rating
766
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: sinh sản của động vật có xương sống...

Đề tài: Sinh sản của động vật có xương sống

Luan van
Free
English
6
rating
23.884
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:phân tích ưu, nhược điểm các phương pháp đá...

TIỂU LUẬN:PHÂN TÍCH ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

Luan van
Free
English
10
rating
24.613
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:khảo sát điều kiện nuôi cấy nấm men rhodotor u...

LUẬN VĂN:KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY NẤM MEN RHODOTOR ULA SP TRÊN MÔI TRƯỜNG BÁN RẮN

Luan van
Free
English
4
rating
25.813
Lượt downloads
9
User rating
luận văn tốt nghiệp: hệ thống các độ đo gần đúng và lập...

Luận văn tốt nghiệp: Hệ thống các độ đo gần đúng và lập luận xấp xỉ

Luan van
Free
English
8
rating
26.217
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp: tiếp cận lý thuyết tập thô do z.pa...

Luận văn tốt nghiệp: Tiếp cận lý thuyết tập thô do Z.Pawlak

Luan van
Free
English
3
rating
11.958
Lượt downloads
10
User rating
bài tập thường kỳhọc phần toán cao cấp

BÀI TẬP THƯỜNG KỲHỌC PHẦN TOÁN CAO CẤP

Luan van
Free
English
6
rating
22.726
Lượt downloads
10
User rating
đề tài " rèn luyện kỹ năng khi giải bài tập hoá học 9 d...

ĐỀ TÀI " RÈN LUYỆN KỸ NĂNG KHI GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 9 DẠNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ "

Luan van
Free
English
9
rating
9.684
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:đánh giá trong dạy học toán phân loại các mục...

TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN PHÂN LOẠI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM VỀ CHỦ ĐỀ QUAN HỆ SONG SONG

Luan van
Free
English
10
rating
29.471
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:các mức độ nhận thức theo bloom trong chủ đề ...

Tiểu luận:Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc

Luan van
Free
English
2
rating
27.389
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:đánh giá trong dạy học toán đề tài: các mức đ...

TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN Đề tài: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Luan van
Free
English
3
rating
7.043
Lượt downloads
10
User rating
quá trính cracking xúc tác

QUÁ TRÍNH CRACKING XÚC TÁC

Luan van
Free
English
10
rating
5.581
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: quy trình sản xuất kim chi

TIỂU LUẬN: Quy trình sản xuất kim chi

Luan van
Free
English
9
rating
8.224
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:định lý weierstrass và ứng dụng

LUẬN VĂN:ĐỊNH LÝ WEIERSTRASS VÀ ỨNG DỤNG

Luan van
Free
English
3
rating
13.674
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:về một biến của modun hữa hạn sinh trên vành đ...

Luận văn:Về một biến của modun hữa hạn sinh trên vành địa phương

Luan van
Free
English
4
rating
21.954
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: ứng dụng bài toán nội suy lagrange và khai tr...

LUẬN VĂN: Ứng dụng bài toán nội suy Lagrange và khai triển Tatlor

Luan van
Free
English
5
rating
17.405
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: phương pháp sử dụng tính chất hàm lồi...

LUẬN VĂN: Phương pháp sử dụng tính chất hàm lồi

Luan van
Free
English
6
rating
20.983
Lượt downloads
10
User rating
luận văn thạc sỹ: mối liên hệ giữa các số phân hoạch, s...

Luận văn thạc sỹ: Mối liên hệ giữa các số phân hoạch, số tất cả các phân hoạch chẵn , số tất cả các phân hoạch lẻ

Luan van
Free
English
7
rating
20.411
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: một số vấn đề về modun extending và modun lif...

Luận văn: Một số vấn đề về modun extending và modun lifting trong phạm trù M

Luan van
Free
English
8
rating
30.246
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tóm tắt: một số vấn đề về modun extending và m...

LUẬN VĂN TÓM TẮT: Một số vấn đề về modun extending và modun lifting trong phạm trù M

Luan van
Free
English
9
rating
17.813
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:một số tính chất của dãy sinh bởi hàm số và áp...

Luận văn:Một số tính chất của dãy sinh bởi hàm số và áp dụng

Luan van
Free
English
10
rating
13.946
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:điều kiện cực trị cho bào toán biến phân và đi...

Luận văn:Điều kiện cực trị cho bào toán biến phân và điều khiển tối ưu không trơn

Luan van
Free
English
2
rating
7.254
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp: các số tổ hợp liên quan đến số các...

Luận văn tốt nghiệp: Các số tổ hợp liên quan đến số các phân hoạch

Luan van
Free
English
3
rating
4.463
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: một số tính chất của đa thức

LUẬN VĂN: Một số tính chất của đa thức

Luan van
Free
English
4
rating
10.029
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: quy trình sản xuất mắm tôm

TIỂU LUẬN: Quy trình sản xuất mắm tôm

Luan van
Free
English
5
rating
32.377
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: quy trình sản xuất amylase từ vi sinh vật...

TIỂU LUẬN: QUY TRÌNH SẢN XUẤT AMYLASE TỪ VI SINH VẬT

Luan van
Free
English
2
rating
17.359
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:một số tính chất của dãy sinh bởi hàm số và á...

Tiểu luận:Một số tính chất của dãy sinh bởi hàm số và áp dụng

Luan van
Free
English
8
rating
18.339
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:tôpô thương đối với một ánh xạ...

Tiểu luận:Tôpô thương đối với một ánh xạ

Luan van
Free
English
9
rating
18.634
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: ứng dụng bài toán nội suy lagrange và khai t...

LUẬN VĂN: Ứng dụng bài toán nội suy Lagrange và khai triển Tatlor

Luan van
Free
English
2
rating
10.530
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: nghiên cứu phẩy khuẩn tả

Luận văn: NGHIÊN CỨU PHẨY KHUẨN TẢ

Luan van
Free
English
8
rating
2.265
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:sai lầm thường gặp khi giải bài toán cưc trị ...

Tiểu luận:Sai lầm thường gặp khi giải bài toán cưc trị đại số và cách khắc phục

Luan van
Free
English
5
rating
13.375
Lượt downloads
8
User rating
luận văn cao học: phân bố liều hấp thụ trong phantom t...

LUẬN VĂN CAO HỌC: Phân bố liều hấp thụ trong Phantom theo bề dày và khoảng cách đến trục của chùm photon năng lượng 6 MV và 15 MV dùng trong xạ trị

Luan van
Free
English
9
rating
6.787
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tốt nghiệp: giúp học sinh tiếp cận, luyện thi ...

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: Giúp Học sinh tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi Casio

Luan van
Free
English
10
rating
17.126
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:công thức khai triển taylor- gontcharov và áp ...

Luận văn:Công thức khai triển Taylor- Gontcharov và áp dụng

Luan van
Free
English
6
rating
29.761
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp