khoa học xã hội (234 kết quả) - trang 2

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
tiểu luận: nghiên cứu đường lối của đảng qua các thời ...

TIỂU LUẬN: Nghiên cứu đường lối của Đảng qua các thời kỳ về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Luan van
Free
English
6
rating
24.350
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luậnmâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng ...

Tiểu luậnMâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường tại Việt Nam

Luan van
Free
English
7
rating
25.448
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước...

TIỂU LUẬN: Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay

Luan van
Free
English
8
rating
27.073
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội nhữ...

TIỂU LUẬN: Tăng trưởng kinh tế và công bằng Xã hội những khía cạnh lý thuyết

Luan van
Free
English
9
rating
4.028
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: địa vị pháp lí của công ty cho thuê tài chí...

TIỂU LUẬN: ĐỊA VỊ PHÁP LÍ CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Luan van
Free
English
3
rating
21.967
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: kỹ năng tranh luận của luật sư tại phiên tò...

TIỂU LUẬN: Kỹ năng tranh luận của Luật sư tại phiên tòa hành chính sơ thẩm

Luan van
Free
English
9
rating
2.753
Lượt downloads
10
User rating
tổng quan về kaizen

TỔNG QUAN VỀ KAIZEN

Luan van
Free
English
9
rating
15.483
Lượt downloads
10
User rating
đề tài: thực hành công tác xã hội cá nhân

Đề tài: Thực hành công tác xã hội cá nhân

Luan van
Free
English
2
rating
13.752
Lượt downloads
8
User rating
tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Luan van
Free
English
2
rating
8.122
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận : tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tôc...

Tiểu luận : Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tôc

Luan van
Free
English
3
rating
21.291
Lượt downloads
10
User rating
đề tài niên luận " tính khoan hồng của chế định thi hàn...

ĐỀ TÀI NIÊN LUẬN " TÍNH KHOAN HỒNG CỦA CHẾ ĐỊNH THI HÀNH HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM "

Luan van
Free
English
10
rating
7.000
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh do...

LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty du lịch Vietravel Cần Thơ

Luan van
Free
English
6
rating
19.630
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: đánh giá thực trạng và định hướng phát triển ...

LUẬN VĂN: Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Cà Mau

Luan van
Free
English
8
rating
27.823
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính...

Tiểu luận: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính

Luan van
Free
English
3
rating
27.361
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: xây dựng tiêu chuẩn chọn nhân viên...

Tiểu luận: Xây dựng tiêu chuẩn chọn nhân viên

Luan van
Free
English
4
rating
10.409
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: thủ tục hành chính và văn bản hành chính...

Tiểu luận: Thủ tục hành chính và văn bản hành chính

Luan van
Free
English
5
rating
4.864
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính...

Tiểu luận: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH

Luan van
Free
English
6
rating
1.820
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: luật hành chánh

Tiểu Luận: Luật Hành Chánh

Luan van
Free
English
7
rating
6.137
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: thực trạng về hoạt động phát triển nguồn nhân...

LUẬN VĂN: Thực trạng về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đối Diện Châu Á

Luan van
Free
English
8
rating
27.009
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong ...

LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực lữ hành cho công ty cổ phần du lịch Bến Tre chi nhánh tại Tiền Giang

Luan van
Free
English
9
rating
8.538
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: mô tả và phân tích quy trình phục vụ tiệc âu...

LUẬN VĂN: Mô tả và phân tích quy trình phục vụ tiệc Âu trên tàu Đông Dương

Luan van
Free
English
10
rating
20.849
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:mô tả và phân tích quy trình hoạt động của bộ ...

LUẬN VĂN:MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI KHÁCH SẠN EQUATORIAL

Luan van
Free
English
5
rating
5.888
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: tiến trình tuyển chọn nhân viên

Tiểu luận: Tiến trình tuyển chọn nhân viên

Luan van
Free
English
8
rating
6.028
Lượt downloads
8
User rating
đề tài:tư tưởng hồ chí minh về công tác thanh tra...

ĐỀ TÀI:TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC THANH TRA

Luan van
Free
English
3
rating
21.830
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ cơ s...

TIỂU LUẬN: Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở

Luan van
Free
English
10
rating
24.863
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: công nghệ sản xuất bơ cacao

TIỂU LUẬN: Công nghệ sản xuất bơ cacao

Luan van
Free
English
2
rating
14.753
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: hệ thống kiểm tra chất lượng trong sản xuất...

TIỂU LUẬN: Hệ thống kiểm tra chất lượng trong sản xuất cà phê hòa tan

Luan van
Free
English
4
rating
27.016
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: một số vấn đề cơ bản về khiếu nại, tố cáo và...

TIỂU LUẬN: Một số vấn đề cơ bản về khiếu nại, tố cáo và tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn

Luan van
Free
English
10
rating
8.552
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: những vướng mắc cần tháo gỡ trong việc cấp g...

TIỂU LUẬN: Những vướng mắc cần tháo gỡ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa cha con ông Nguyễn Văn A ở thôn S, xã V, huyện Q

Luan van
Free
English
6
rating
20.427
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố...

TIỂU LUẬN: Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Nam Đàn

Luan van
Free
English
7
rating
10.245
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: nghiên cứu mối quan hệ giữa vật chất và ý th...

TIỂU LUẬN: Nghiên cứu mối quan hệ giữa vật chất và ý thức .Vân dụng mối quan hệ này trong công cuộc đổi mới ở nước ta trong giai đọan hiện nay

Luan van
Free
English
8
rating
25.704
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:hệ thống cơ quan hành chính nhà nước...

TIỂU LUẬN:HỆ THỐNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Luan van
Free
English
9
rating
2.894
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên ...

TIỂU LUẬN: Quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức

Luan van
Free
English
10
rating
24.968
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: nội dung, thực trạng và giải pháp tiếp công ...

TIỂU LUẬN: Nội dung, thực trạng và giải pháp tiếp công dân

Luan van
Free
English
4
rating
25.420
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: giá trị truyền thống việt nam trước xu thế ...

Tiểu luận: GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ HIỆN NAY

Luan van
Free
English
5
rating
10.230
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: hệ thống kiểm tra chất lượng trong qt sản x...

TIỂU LUẬN: Hệ Thống Kiểm Tra Chất Lượng Trong QT Sản Xuất Cà Phê 03 Trong 01

Luan van
Free
English
6
rating
2.979
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: sản xuất trà (chè) dâu hòa tan

TIỂU LUẬN: Sản xuất trà (chè) dâu hòa tan

Luan van
Free
English
7
rating
7.305
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: kiểm tra chất lượng trà túi lọc...

TIỂU LUẬN: Kiểm tra chất lượng trà túi lọc

Luan van
Free
English
9
rating
15.353
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: kỹ thuật sản xuất cà phê sữa hòa tan...

TIỂU LUẬN: Kỹ thuật sản xuất cà phê sữa hòa tan

Luan van
Free
English
10
rating
29.322
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: quy trình sản xuất trà chanh

TIỂU LUẬN: Quy trình sản xuất trà chanh

Luan van
Free
English
3
rating
24.403
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng...

TIỂU LUẬN:Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị

Luan van
Free
English
4
rating
14.790
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:phân tích cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự...

Tiểu luận:Phân tích cạnh tranh trong nội bộ ngành và sự hình thành giá trị thị trường. Biện pháp để nâng cao sức cạnh tranh đối với doanh nghiệp trong cùng một ngành

Luan van
Free
English
6
rating
3.113
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo...

TIỂU LUẬN: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, giáo dục

Luan van
Free
English
7
rating
29.013
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: một tình huống thực tế về giải quyết tranh c...

TIỂU LUẬN: Một tình huống thực tế về giải quyết tranh chấp nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Luan van
Free
English
9
rating
6.227
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng c...

Tiểu luận: Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường mầm non xã Q, huyện Bắc Hà, Tỉnh Lạng Sơn

Luan van
Free
English
2
rating
10.585
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử ...

TIỂU LUẬN: Tranh chấp bất động sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Luan van
Free
English
6
rating
7.523
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:phân tích tư bản cố định và tư bản lưu động. ...

Tiểu luận:Phân tích tư bản cố định và tư bản lưu động. Căn cứ và ý nghĩa phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động? Ý nghĩa nghiên cứu

Luan van
Free
English
8
rating
32.350
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: giải quyết xung đột trong hội nghị thi đua b...

TIỂU LUẬN: Giải quyết xung đột trong Hội nghị thi đua bằng tâm lý học quản lý

Luan van
Free
English
10
rating
17.795
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: công nghệ sản xuất trà đen

TIỂU LUẬN: Công nghệ sản xuất trà đen

Luan van
Free
English
2
rating
17.826
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: hậu quả của việc không đăng ký khai sinh, tr...

TIỂU LUẬN: Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh, trách nhiệm thuộc về ai?

Luan van
Free
English
3
rating
8.633
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp