kinh tế - thương mại (857 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
tiểu luận khoa học công nghệ p.2

Tiểu luận Khoa học công nghệ P.2

Free
English
7
rating
12.801
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận kinh tế nhà nước

Tiểu luận Kinh tế nhà nước

Free
English
8
rating
8.616
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận vai trò của nền kinh tế nhà nước...

Tiểu luận Vai trò của nền kinh tế nhà nước

Free
English
9
rating
2.225
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận tư tưởng đức trị của khổng tử và vận dụng vào...

Tiểu luận Tư tưởng đức trị của khổng tử và vận dụng vào quản lý doanh nghiệp

Free
English
10
rating
22.328
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận kinh tế hàng hóa.

Tiểu luận Kinh tế hàng hóa.

Free
English
2
rating
25.106
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận hàng hóa sức lao động.

Tiểu luận Hàng hóa sức lao động.

Free
English
2
rating
19.716
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận vai trò của nhà nước trong nền kttt...

Tiểu luận Vai trò của nhà nước trong nền KTTT

Free
English
3
rating
10.620
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận hình thái ktxh

Tiểu luận Hình thái KTXH

Free
English
6
rating
21.602
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận hình thái ktxh p.2

Tiểu luận Hình thái KTXH P.2

Free
English
7
rating
4.376
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận hình thái ktxh p.3

Tiểu luận Hình thái KTXH P.3

Free
English
8
rating
6.909
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận hình thái ktxh p.4

Tiểu luận Hình thái KTXH P.4

Free
English
9
rating
9.235
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận quy luật giá trị

Tiểu luận Quy luật giá trị

Free
English
3
rating
12.493
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận hình thái ktxh p.5

Tiểu luận Hình thái KTXH P.5

Free
English
6
rating
20.846
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tiểu luận Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Free
English
7
rating
29.826
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận cnh-hđh p.3

Tiểu luận CNH-HĐH P.3

Free
English
8
rating
1.587
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận khoa học công nghệ

Tiểu luận Khoa học công nghệ

Free
English
9
rating
12.711
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận vốn và các giải pháp huy động vốn...

Tiểu luận Vốn và các giải pháp huy động vốn

Free
English
10
rating
5.836
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: chính sách kích cầu ở việt nam năm 2009...

Tiểu luận: Chính sách kích cầu ở Việt Nam năm 2009

Free
English
7
rating
30.025
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận kinh tế hàng hóa nhiều thành phần...

Tiểu luận Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

Free
English
8
rating
16.763
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận vai trò của ktnn trong nền kttt định hướng xh...

Tiểu luận Vai trò của KTNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta P.1

Free
English
9
rating
4.749
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận kinh tế tư bản tư nhân

Tiểu luận Kinh tế tư bản tư nhân

Free
English
10
rating
30.809
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận các hình thức tiền lương

Tiểu luận Các hình thức tiền lương

Free
English
2
rating
32.384
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận kinh tế thị trường

Tiểu luận Kinh tế thị trường

Free
English
3
rating
10.467
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận học thuyết giá trị thặng dư

Tiểu luận Học thuyết giá trị thặng dư

Free
English
4
rating
26.206
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận cnh-hđh nông nghiệp nông thôn p.4

Tiểu luận CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn P.4

Free
English
5
rating
27.850
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận kttt định hướng xhcn

Tiểu luận KTTT định hướng XHCN

Free
English
6
rating
27.768
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận kinh tế trang trại nông nghiệp

Tiểu luận Kinh tế trang trại nông nghiệp

Free
English
7
rating
13.086
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận hình thái ktxh

Tiểu luận Hình thái KTXH

Free
English
8
rating
27.108
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận vai trò của nhà nước trong nền kttt...

Tiểu luận Vai trò của nhà nước trong nền KTTT

Free
English
3
rating
5.900
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận một số biện pháp đẩy mạnh quá trình cổ phần h...

Tiểu luận Một số biện pháp đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa DNNN

Free
English
4
rating
7.206
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực...

Tiểu luận Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

Free
English
5
rating
29.982
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận kttt định hướng xhcn p.4

Tiểu luận KTTT định hướng XHCN p.4

Free
English
6
rating
23.879
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận cnh-hđh nông nghiệp nông thôn p.6

Tiểu luận CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn P.6

Free
English
7
rating
9.450
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận cổ phần hóa doanh nghiệp

Tiểu luận Cổ phần hóa doanh nghiệp

Free
English
8
rating
26.049
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận phát triển thị trường trong nền kttt...

Tiểu luận Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN

Free
English
9
rating
13.222
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận cổ phần hóa dnnn

Tiểu luận Cổ phần hóa DNNN

Free
English
10
rating
4.001
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận gỉai pháp nâng cao hiệu quả ktxh

Tiểu luận Gỉai pháp nâng cao hiệu quả KTXH

Giải pháp nâng cao
Free
English
2
rating
16.850
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kt...

Tiểu luận Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền KT

Free
English
3
rating
10.549
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông nghiệp nô...

LUẬN VĂN: Công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn

Free
English
4
rating
6.386
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh ...

LUẬN VĂN: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Free
English
5
rating
20.714
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách thúc đẩy ...

LUẬN VĂN: Tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân

Free
English
6
rating
20.909
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: cơ cấu kinh tế nhiều thành phần của nước ta...

LUẬN VĂN: Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần của nước ta

Free
English
7
rating
6.487
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: đặc điểm, thưc trạng và giải pháp cho doanh n...

LUẬN VĂN: Đặc điểm, thưc trạng và giải pháp cho Doanh nghiệp Nhà nước

Free
English
8
rating
18.332
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: một số vấn đề về thực tiễn và lý luận trong ...

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về thực tiễn và lý luận trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Free
English
9
rating
23.213
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: nghiên cứu kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trườ...

LUẬN VĂN: Nghiên cứu kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường đang diễn ra ở nước ta hiện nay

Free
English
10
rating
11.439
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: vai trò của nguồn lực con người trong sự nghi...

LUẬN VĂN: Vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước

Free
English
2
rating
12.281
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: tính tất yếu của qúa trình công nghiệp hoá, h...

LUẬN VĂN: Tính tất yếu của qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam

Free
English
3
rating
27.552
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: cơ chế thị trường trong thời kỳ quá độ lên c...

LUẬN VĂN: Cơ chế thị trường trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam

Free
English
4
rating
13.137
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước...

LUẬN VĂN: Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Free
English
5
rating
31.707
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: nhân cách con người trong cơ chế thị trường...

LUẬN VĂN: Nhân cách con người trong cơ chế thị trường

Free
English
6
rating
11.929
Lượt downloads
10
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp