môi trường (47 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
ô nhiễm không khí - sát thủ thầm lặng

Ô nhiễm không khí - sát thủ thầm lặng

Luan van
Free
English
8
rating
19.418
Lượt downloads
8
User rating
rất cần biết mực nước biển dâng thực tế...

Rất cần biết mực nước biển dâng thực tế

Luan van
Free
English
2
rating
19.106
Lượt downloads
8
User rating
sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên để phát triển bền vững...

Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên để phát triển bền vững

Luan van
Free
English
5
rating
29.102
Lượt downloads
8
User rating
câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

Luan van
Free
English
2
rating
16.981
Lượt downloads
8
User rating
sự thích nghi của thực vật với môi trường...

SỰ THÍCH NGHI CỦA THỰC VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG

Luan van
Free
English
7
rating
24.635
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình:kỹ thuật môi trường

Giáo trình:Kỹ thuật môi trường

Luan van
Free
English
9
rating
22.895
Lượt downloads
10
User rating
chất thải rắn-bãi chôn hợp vệ sinh

Chất thải rắn-Bãi chôn hợp vệ sinh

Luan van
Free
English
6
rating
5.389
Lượt downloads
10
User rating
xử lý nước thải

Xử lý nước thải

Luan van
Free
English
4
rating
28.646
Lượt downloads
9
User rating
bài 1: chiến lược giám sát môi trường

BÀI 1: CHIẾN LƯỢC GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Luan van
Free
English
8
rating
26.122
Lượt downloads
8
User rating
bài 2: thiết kế mạng lưới giám sát môi trường không khí...

BÀI 2: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Luan van
Free
English
9
rating
15.992
Lượt downloads
10
User rating
quy hoạch tổng thể hệ thống giám sát ô nhiễm môi trường...

QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG GIÁM SÁT Ô NHIỄM NỀN MÔI TRƯỜNG

Luan van
Free
English
10
rating
6.976
Lượt downloads
9
User rating
kết quả áp dụng mô hình số trị trong nghiên cứu làm mưa...

KẾT QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH SỐ TRỊ TRONG NGHIÊN CỨU LÀM MƯA NHÂN TẠO Ở VIỆT NAM

Luan van
Free
English
10
rating
21.892
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường...

Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường

Luan van
Free
English
3
rating
20.375
Lượt downloads
10
User rating
quy hoạch môi trường - bài 8: các phương pháp quy hoạch...

Quy hoạch môi trường - Bài 8: Các phương pháp quy hoạch môi trường

Luan van
Free
English
5
rating
17.648
Lượt downloads
8
User rating
quy hoạch môi trường - bài 9: các phương pháp quy hoạch...

Quy hoạch môi trường - Bài 9: Các phương pháp quy hoạch môi trường

Luan van
Free
English
6
rating
30.021
Lượt downloads
10
User rating
quy hoạch môi trường - bài 10: phương pháp lập bản đồ q...

Quy hoạch môi trường - Bài 10: Phương pháp lập bản đồ quy họach môi trường

Luan van
Free
English
7
rating
8.037
Lượt downloads
9
User rating
giới thiệu khoa học môi trường trong lưu vực sông mê cô...

Giới thiệu khoa học môi trường trong lưu vực sông Mê Công

Luan van
Free
English
3
rating
5.412
Lượt downloads
10
User rating
hệ thống cấp nước trong nhà

Hệ thống cấp nước trong nhà

Luan van
Free
English
4
rating
9.057
Lượt downloads
9
User rating
hệ thống thoát nước trong nhà

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ

Luan van
Free
English
5
rating
24.042
Lượt downloads
8
User rating
hệ thống thông tin môi trường

Hệ thống thông tin môi trường

Luan van
Free
English
6
rating
20.842
Lượt downloads
10
User rating
chương 1 - sự hình thành đất

Chương 1 - Sự Hình Thành Đất

Luan van
Free
English
7
rating
22.846
Lượt downloads
9
User rating
chương 3 - đặc tính lý - hóa

Chương 3 - Đặc Tính Lý - Hóa

Luan van
Free
English
8
rating
7.639
Lượt downloads
8
User rating
đất 11 - xử lý tại chỗ

Đất 11 - Xử lý tại chỗ

Luan van
Free
English
9
rating
4.410
Lượt downloads
10
User rating
quản lý chất thải rắn đô thị - chương 1

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - Chương 1

Luan van
Free
English
10
rating
21.015
Lượt downloads
9
User rating
quản lý chất thải rắn đô thị - chương 2 nguồn phát sinh...

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - Chương 2 Nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần và tính chất chất thải rắn đô thị

Luan van
Free
English
2
rating
7.066
Lượt downloads
8
User rating
quản lý chất thải rắn đô thị - cdm – clean development ...

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - CDM – CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM

Luan van
Free
English
3
rating
17.182
Lượt downloads
10
User rating
khu tái chế - ffk recycling park for ho chi minh city...

Khu tái chế - FFK Recycling Park for Ho Chi Minh City

Luan van
Free
English
4
rating
2.453
Lượt downloads
9
User rating
tiến trình thực hiện 6 bước - 18 nhiệm vụ

Tiến trình thực hiện 6 bước - 18 nhiệm vụ

Luan van
Free
English
5
rating
28.395
Lượt downloads
8
User rating
kiểm soát nguyên vật liệu

Kiểm soát nguyên vật liệu

Luan van
Free
English
6
rating
31.441
Lượt downloads
10
User rating
chiến lược môi trường chung tại các nước đang phát triể...

Chiến lược môi trường chung tại các nước đang phát triển

Luan van
Free
English
10
rating
14.759
Lượt downloads
9
User rating
quản lý môi trường đô thị

Quản lý môi trường đô thị

Luan van
Free
English
2
rating
15.261
Lượt downloads
8
User rating
quản lý môi trường đô thị

Quản lý Môi Trường Đô Thị

Luan van
Free
English
3
rating
18.211
Lượt downloads
10
User rating
quản lý khu vực không qui họach

Quản lý khu vực không qui họach

Luan van
Free
English
4
rating
20.383
Lượt downloads
9
User rating
quản lý năng lượng

Quản Lý Năng Lượng

Luan van
Free
English
5
rating
26.968
Lượt downloads
8
User rating
giới thiệu phương pháp chọn lựa để chuẩn bị các quyết ...

GiỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỰA ĐỂ CHUẨN BỊ CÁC QUYẾT ĐỊNH

Luan van
Free
English
6
rating
4.538
Lượt downloads
10
User rating
ô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố hồ chí minh...

Ô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt ở thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân và giải pháp

Luan van
Free
English
7
rating
20.331
Lượt downloads
9
User rating
những vấn đề chủ yếu đánh giá tác động môi trường và mộ...

NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ KiẾN NGHỊ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KCN TIÊN SƠN

Luan van
Free
English
8
rating
16.188
Lượt downloads
8
User rating
vấn đề môi trường khi xây dựng nhà máy nước tân hiệp...

Vấn Đề Môi Trường Khi Xây Dựng Nhà Máy Nước Tân Hiệp

Luan van
Free
English
9
rating
30.959
Lượt downloads
10
User rating
ô nhiễm kênh rạch tại thành phố hồ chí minh...

Ô NHIỄM KÊNH RẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Luan van
Free
English
10
rating
1.382
Lượt downloads
9
User rating
vấn đề ô nhiễm môi trường ở bãi chôn lấp đa phước ...

Vấn đề ô nhiễm môi trường ở bãi chôn lấp Đa Phước

Luan van
Free
English
2
rating
2.596
Lượt downloads
8
User rating
đánh giá tác động môi trường - ô nhiễm kênh nhiêu lộc ...

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Ô NHIỄM KÊNH NHIÊU LỘC – THỊ NGHÈ

Luan van
Free
English
3
rating
19.790
Lượt downloads
10
User rating
ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật ở huyện thuận a...

ẢNH HƯỞNG CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT Ở HUYỆN THUẬN AN – BÌNH DƯƠNG

Luan van
Free
English
4
rating
25.290
Lượt downloads
9
User rating
ô nhiễm không khí và tiếng ồn

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN

Luan van
Free
English
5
rating
27.700
Lượt downloads
8
User rating
chapter 2 - examples of air pollution problems

CHAPTER 2 - EXAMPLES OF AIR POLLUTION PROBLEMS

Luan van
Free
English
6
rating
17.194
Lượt downloads
10
User rating
hử nghiệm khả năng xử lý nước thải ô nhiễm bằng chế phẩ...

hử nghiệm khả năng xử lý nước thải ô nhiễm bằng chế phẩm EM thứ cấp từ EM gốc

Luan van
Free
English
7
rating
17.097
Lượt downloads
9
User rating
xử lý nước thải cơ sở giết mổ gia cầm

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦM

Luan van
Free
English
8
rating
18.704
Lượt downloads
8
User rating
tểu luận: thực trạng ô nhiễm nước sông tô lịch và kim n...

Tểu luận: Thực trạng ô nhiễm nước sông Tô Lịch và Kim Ngưuphương án xử lý

Luan van
Free
English
9
rating
16.646
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp