ngoại ngữ (483 kết quả) - trang 8

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
unit 7 short vowel /ɒ/ nguyên âm ngắn /ɒ/

Unit 7 Short vowel /ɒ/ Nguyên âm ngắn /ɒ/

Luan van
Free
English
3
rating
82.336
Lượt downloads
10
User rating
unit 8 long vowel /ɔː/

Unit 8 Long vowel /ɔː/

Luan van
Free
English
5
rating
31.682
Lượt downloads
8
User rating
unit 9 short vowel /ʊ/ nguyên âm ngắn /ʊ/

Unit 9 Short Vowel /ʊ/ Nguyên âm ngắn /ʊ/

Luan van
Free
English
6
rating
41.099
Lượt downloads
10
User rating
unit 10 long vowel /u:/ nguyên âm dài /u:/

Unit 10 Long vowel /u:/ Nguyên âm dài /u:/

Luan van
Free
English
8
rating
116.486
Lượt downloads
8
User rating
unit 11 long vowel /ɜ:/ nguyên âm dài /ɜ:/

Unit 11 Long vowel /ɜ:/ Nguyên âm dài /ɜ:/

Luan van
Free
English
9
rating
119.350
Lượt downloads
10
User rating
unit 12 short vowel /ə/ nguyên âm ngắn /ə/

Unit 12 Short vowel /ə/ Nguyên âm ngắn /ə/

Luan van
Free
English
2
rating
59.458
Lượt downloads
8
User rating
unit 13 diphthong /eɪ/ nguyên âm đôi /eɪ/

Unit 13 Diphthong /eɪ/ Nguyên âm đôi /eɪ/

Luan van
Free
English
3
rating
31.626
Lượt downloads
10
User rating
unit 14 diphthong /aɪ/ nguyên âm đôi /aɪ/

Unit 14 Diphthong /aɪ/ Nguyên âm đôi /aɪ/

Luan van
Free
English
5
rating
5.726
Lượt downloads
8
User rating
unit 15 diphthong /ɔɪ/ nguyên âm đôi /ɔɪ/

Unit 15 Diphthong /ɔɪ/ Nguyên âm đôi /ɔɪ/

Luan van
Free
English
6
rating
66.035
Lượt downloads
10
User rating
unit 16 diphthong /aʊ/ nguyên âm đôi /aʊ/

Unit 16 Diphthong /aʊ/ Nguyên âm đôi /aʊ/

Luan van
Free
English
7
rating
42.915
Lượt downloads
9
User rating
unit 17 diphthong /əʊ/ nguyên âm đôi /əʊ/

Unit 17 Diphthong /əʊ/ Nguyên âm đôi /əʊ/

Luan van
Free
English
9
rating
118.427
Lượt downloads
10
User rating
unit 18 diphthong /ɪə/ nguyên âm đôi /ɪə/

Unit 18 Diphthong /ɪə/ Nguyên âm đôi /ɪə/

Luan van
Free
English
10
rating
16.912
Lượt downloads
9
User rating
unit 19 diphthong /eə/ nguyên âm đôi /eə/

Unit 19 Diphthong /eə/ Nguyên âm đôi /eə/

Luan van
Free
English
2
rating
73.703
Lượt downloads
8
User rating
unit 20 diphthong /ʊə/ nguyên âm đôi /ʊə/

Unit 20 Diphthong /ʊə/ Nguyên âm đôi /ʊə/

Luan van
Free
English
3
rating
142.295
Lượt downloads
10
User rating
unit 25 consonant /k/ phụ âm /k/

Unit 25 Consonant /k/ Phụ âm /k/

Luan van
Free
English
5
rating
88.445
Lượt downloads
8
User rating
unit 27 consonant /s/ phụ âm /s/

Unit 27 Consonant /s/ Phụ âm /s/

Luan van
Free
English
6
rating
100.071
Lượt downloads
10
User rating
unit 28 consonant /z/ phụ âm /z/

Unit 28 Consonant /z/ Phụ âm /z/

Luan van
Free
English
8
rating
101.469
Lượt downloads
8
User rating
unit 29 consonant /ʃ/ phụ âm /ʃ/

Unit 29 Consonant /ʃ/ Phụ âm /ʃ/

Luan van
Free
English
9
rating
9.607
Lượt downloads
10
User rating
unit 30 consonant / ʒ/ phụ âm /ʒ/

Unit 30 Consonant / ʒ/ Phụ âm /ʒ/

Luan van
Free
English
10
rating
50.381
Lượt downloads
9
User rating
unit 31 consonant /tʃ/ phụ âm /tʃ/

Unit 31 Consonant /tʃ/ Phụ âm /tʃ/

Luan van
Free
English
3
rating
9.014
Lượt downloads
10
User rating
unit 32 consonant /dʒ/ phụ âm /dʒ/

Unit 32 Consonant /dʒ/ Phụ âm /dʒ/

Luan van
Free
English
4
rating
50.381
Lượt downloads
9
User rating
unit 33 consonant /f/ phụ âm /f/

Unit 33 Consonant /f/ Phụ âm /f/

Luan van
Free
English
5
rating
99.781
Lượt downloads
8
User rating
unit 35 consonant /w/ phụ âm /w/

Unit 35 Consonant /w/ Phụ âm /w/

Luan van
Free
English
6
rating
56.388
Lượt downloads
10
User rating
unit 36 consonant /j/ phụ âm /j/

Unit 36 Consonant /j/ Phụ âm /j/

Luan van
Free
English
7
rating
125.153
Lượt downloads
9
User rating
unit 37 consonant /h/ phụ âm /h/

Unit 37 Consonant /h/ Phụ âm /h/

Luan van
Free
English
9
rating
144.668
Lượt downloads
10
User rating
unit 38 consonant /θ/ phụ âm /θ/

Unit 38 Consonant /θ/ Phụ âm /θ/

Luan van
Free
English
10
rating
33.137
Lượt downloads
9
User rating
unit 42 consonant /ŋ/ phụ âm /ŋ/

Unit 42 Consonant /ŋ/ Phụ âm /ŋ/

Luan van
Free
English
2
rating
93.236
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
4
rating
3.193
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
6
rating
1.989
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
10
rating
69.306
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
2
rating
40.421
Lượt downloads
8
User rating
phát âm /æ/ trong tiếng anh

Phát âm /æ/ trong tiếng anh

Luan van
Free
English
3
rating
41.252
Lượt downloads
10
User rating
phát âm tiếng anh

Phát âm tiếng anh

Luan van
Free
English
4
rating
123.137
Lượt downloads
9
User rating
phát âm / e/ trong tiếng anh

Phát âm / e/ trong tiếng anh

Luan van
Free
English
5
rating
114.658
Lượt downloads
8
User rating
phát âm / i:/ trong tiếng anh

Phát âm / i:/ trong tiếng anh

Luan van
Free
English
6
rating
107.809
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
8
rating
133.765
Lượt downloads
8
User rating
truyện tranh đôremon tiếng anh phần 15

truyện tranh đôremon bằng tiếng anh phần 15

Luan van
Free
English
7
rating
126.364
Lượt downloads
9
User rating
parliamo italiano - let's speak italian

PARLIAMO ITALIANO - Let's speak Italian

Luan van
Free
English
7
rating
55.518
Lượt downloads
9
User rating
inside out student's book upper termediate

inside out student's book upper termediate

Luan van
Free
English
8
rating
72.009
Lượt downloads
8
User rating
inside out upper intermediate workbook

inside out upper intermediate workbook

Luan van
Free
English
9
rating
95.468
Lượt downloads
10
User rating
bài tập tiếng anh viết lại câu

Bài tập tiếng anh viết lại câu

Luan van
Free
English
8
rating
61.860
Lượt downloads
8
User rating
đề thi học kì ii (năm học 2011-2012) môn: tiếng anh, lớ...

ĐỀ THI HỌC KÌ II (Năm học 2011-2012) Môn: Tiếng Anh, lớp 10 Mã đề thi 101

Luan van
Free
English
10
rating
39.009
Lượt downloads
9
User rating
đề kiểm tra học kỳ ii năm học: 2011 – 2012 môn: tiếng a...

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2011 – 2012 MÔN: TIẾNG ANH 12 Mã đề thi 189

Luan van
Free
English
2
rating
130.418
Lượt downloads
8
User rating
ma trận đề kiểm tra lần 1 học kỳ 2 – lớp 12 môn tiếng a...

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA lần 1 HỌC KỲ 2 – LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH

Luan van
Free
English
3
rating
6.927
Lượt downloads
10
User rating
ma trận đề kiểm tra . lần ii. hki – lớp 10 môn tiếng an...

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA . LẦN II. HKI – LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH

Luan van
Free
English
4
rating
77.588
Lượt downloads
9
User rating
ma trận đề kiểm tra lần 2– lớp 12 môn tiếng anh...

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA lần 2– LỚP 12 môn Tiếng Anh

Luan van
Free
English
5
rating
21.073
Lượt downloads
8
User rating
ma trận đề kiểm tra hkii – lớp 10 môn tiếng anh...

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII – LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH

Luan van
Free
English
6
rating
112.530
Lượt downloads
10
User rating
ma trận đề kiểm tra hkii – lớp 11 môn tiếng anh...

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII – LỚP 11 MÔN TIẾNG ANH

Luan van
Free
English
7
rating
65.324
Lượt downloads
9
User rating
ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 – lớp 12 môn tiếng anh...

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH

Luan van
Free
English
8
rating
66.692
Lượt downloads
8
User rating
khung ma trận đề kiểm tra 1tiết lẩn 1 hkii (2011-2012)...

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT LẨN 1 HKII (2011-2012) TIẾNG ANH LỚP 11

Luan van
Free
English
9
rating
69.593
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp