nông - lâm - ngư (84 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
đề tài : đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nội ...

Đề tài : Đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nội địa và phương hướng khai thác

Luan van
Free
English
2
rating
2.213
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo: thị trường khoai tây 4/2008

Báo cáo: Thị trường khoai tây 4/2008

Luan van
Free
English
5
rating
9.074
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tìm hiểu giao khoán rừng

LUẬN VĂN: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GIAO KHOÁN QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG MAO HUYUỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

Luan van
Free
English
6
rating
3.128
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:cây sinh dòng virus lở mồm long móng serotybe...

Tiểu luận:Cây sinh dòng virus lở mồm long móng serotybe A

Luan van
Free
English
8
rating
23.987
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán phân biệt các tybe virus pmws...

Tiểu luận:Chuẩn đoán phân biệt các tybe virus PMWS

Luan van
Free
English
9
rating
31.668
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: protein tái tổ hợp và virurus viêm não nhật ...

TIỂU LUẬN: PROTEIN TÁI TỔ HỢP VÀ VIRURUS VIÊM NÃO NHẬT BẢN

Luan van
Free
English
2
rating
6.798
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:các kỹ thuật sắc ký

TIỂU LUẬN:CÁC KỸ THUẬT SẮC KÝ

Luan van
Free
English
3
rating
20.406
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:định loại sán lá gan lớn bằng kỹ thuật rapd-p...

TIỂU LUẬN:ĐỊNH LOẠI SÁN LÁ GAN LỚN BẰNG KỸ THUẬT RAPD-PCR

Luan van
Free
English
4
rating
25.753
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng...

TIỂU LUẬN:VẮC XIN PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG

Luan van
Free
English
5
rating
5.135
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus gumboro (infectiuos bursal di...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS GUMBORO (INFECTIUOS BURSAL DISEASE) BẰNG KỸ THUẬT GEN                                       

Luan van
Free
English
6
rating
5.563
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus dại ( rabies virus)

tIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS DẠI ( RABIES VIRUS)

Luan van
Free
English
8
rating
19.716
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán vi khuẩn e.coli nhóm siec bằng kỹ ...

Tiểu luận:Chuẩn đoán vi khuẩn E.Coli nhóm SIEC bằng kỹ thuật gen

Luan van
Free
English
9
rating
6.284
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm bằng kỹ thuật...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ

Luan van
Free
English
10
rating
7.401
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: chẩn đoán virus cúm gia cầm (avian influenz...

TIỂU LUẬN: CHẨN ĐOÁN VIRUS CÚM GIA CẦM (AVIAN INFLUENZA HOẶC BIRD FLU) BẰNG KỸ THUẬT GEN

Luan van
Free
English
2
rating
3.774
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: chuẩn đoán pmws bằng elisa

Tiểu luận: Chuẩn đoán PMWS bằng Elisa

Luan van
Free
English
3
rating
27.537
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: chẩn đoán cúm gia cầm bằng kỹ thuật elisa...

TIỂU LUẬN: CHẨN ĐOÁN CÚM GIA CẦM BẰNG KỸ THUẬT ELISA

Luan van
Free
English
4
rating
23.928
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus cúm gia cầm bằng kỹ thuật nuô...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS CÚM GIA CẦM BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY PHÔI TRỨNG

Luan van
Free
English
5
rating
6.146
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus lở mồm long móng bằng kỹ thuậ...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG BẰNG KỸ THUẬT ELISA

Luan van
Free
English
7
rating
16.465
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:cây sinh dòng virus cúm gia cầm

Tiểu luận:Cây sinh dòng virus cúm gia cầm

Luan van
Free
English
8
rating
7.883
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:phát hiện và định lượng virus aujeszky trên h...

TIỂU LUẬN:PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS AUJESZKY TRÊN HEO BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCR VÀ REAL-TIME PCR

Luan van
Free
English
9
rating
9.300
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: interferon và bệnh do virus

TIỂU LUẬN: INTERFERON VÀ BỆNH DO VIRUS

Luan van
Free
English
10
rating
7.758
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: chẩn đoán virus lở mồm long móng bằng kỹ thu...

TIỂU LUẬN: CHẨN ĐOÁN VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY TẾ BÀO

Luan van
Free
English
2
rating
16.072
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:virus prrs và protein tái tổ hợp n ứng dụng t...

TIỂU LUẬN:VIRUS PRRS VÀ PROTEIN TÁI TỔ HỢP N ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN

Luan van
Free
English
3
rating
25.574
Lượt downloads
10
User rating
tểu luận:kỹ thuật sinh học phân tử và bệnh viêm não xốp...

TỂU LUẬN:KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ VÀ BỆNH VIÊM NÃO XỐP Ở BÒ

Luan van
Free
English
4
rating
8.951
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chẩn đoán bệnh newcastle bằng kỹ thuật nuôi...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN BỆNH NEWCASTLE BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY TẾ BÀO

Luan van
Free
English
6
rating
1.415
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:protein tái tổ hợp và virus dịch tả heo ...

Tiểu luận:Protein tái tổ hợp và virus dịch tả heo

Luan van
Free
English
9
rating
2.946
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:protein tái tổ hợp và virus aujeszky...

Tiểu luận:Protein tái tổ hợp và virus Aujeszky

Luan van
Free
English
10
rating
31.650
Lượt downloads
9
User rating
bài tiểu luận: vắc_xin phòng bệnh newcastle

Bài tiểu luận: Vắc_xin phòng bệnh Newcastle

Luan van
Free
English
2
rating
5.519
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:kỹ thuật elisa trong chẩn đoán virus gumboro...

TIỂU LUẬN:KỸ THUẬT ELISA TRONG CHẨN ĐOÁN VIRUS GUMBORO

Luan van
Free
English
3
rating
18.053
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:các kỹ thuật pcr và ứng dụng

Tiểu luận:Các kỹ thuật PCR và ứng dụng

Luan van
Free
English
4
rating
29.430
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:thử nghiệm một số hợp chất chiết xuất từ thảo ...

LUẬN VĂN:THỬ NGHIỆM MỘT SỐ HỢP CHẤT CHIẾT XUẤT TỪ THẢO DƯỢC TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH ĐỐM TRẮNG DO VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon

Luan van
Free
English
6
rating
14.516
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: chuẩn đoán virus prrs (porcine reproductive ...

Tiểu luận: Chuẩn đoán virus PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome virus) bằng kĩ thuật gen

Luan van
Free
English
7
rating
17.686
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:so sánh một số chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của c...

LUẬN VĂN:SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT CỦA CÁC MÔ HÌNH NUÔI THÂM CANH TÔM SÚ (Penaeus monodon) VÀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) Ở TỈNH KIÊN GIANG

Luan van
Free
English
8
rating
14.646
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:sử dụng phương pháp pcr để chẩn đoán vi khuẩn...

TIỂU LUẬN:SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR ĐỂ CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LAO ( Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis)

Luan van
Free
English
2
rating
8.558
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán prrs bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào...

Tiểu luận:Chuẩn đoán PRRS bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào

Luan van
Free
English
3
rating
16.114
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán vi khuẩn pasteurella multocida bằn...

Tiểu luận:Chuẩn đoán vi khuẩn Pasteurella multocida bằng kỹ thuật gen

Luan van
Free
English
4
rating
11.289
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: vắc - xin phòng bệnh prrs

TIỂU LUẬN: VẮC - XIN PHÒNG BỆNH PRRS

Luan van
Free
English
5
rating
15.969
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: vắc-xin phòng bệnh than do vi khuẩn...

TIỂU LUẬN: VẮC-XIN PHÒNG BỆNH THAN DO VI KHUẨN

Luan van
Free
English
6
rating
30.101
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chẩn đoán bệnh lở mồm long móng (fmd) ...

Tiểu luận:Chẩn đoán bệnh lở mồm long móng (FMD)

Luan van
Free
English
7
rating
20.053
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: sản xuất và thu nhận kháng thể đơn dòng ...

Tiểu luận: Sản xuất và thu nhận kháng thể đơn dòng

Luan van
Free
English
8
rating
7.673
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:vaccine phòng bệnh do pasteurella

Tiểu luận:VACCINE PHÒNG BỆNH DO PASTEURELLA

Luan van
Free
English
10
rating
30.890
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: các kỹ thuật elisa

TIỂU LUẬN: CÁC KỸ THUẬT ELISA

Luan van
Free
English
2
rating
8.905
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chẩn đoán vi khuẩn listeria bằng kỹ thuật gen...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LISTERIA BẰNG KỸ THUẬT GEN

Luan van
Free
English
3
rating
24.255
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:phát hiện virus gumboro bằng phương pháp kết ...

TIỂU LUẬN:PHÁT HIỆN VIRUS GUMBORO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA TRÊN THẠCH

Luan van
Free
English
5
rating
31.319
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: protein tái tổ hợp và virus gumboro...

TIỂU LUẬN: PROTEIN TÁI TỔ HỢP VÀ VIRUS GUMBORO

Luan van
Free
English
6
rating
2.307
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: virus prrs và protein tái tổ hợp n ứng dụng ...

TIỂU LUẬN: VIRUS PRRS VÀ PROTEIN TÁI TỔ HỢP N ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN

Luan van
Free
English
7
rating
24.333
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán virus pmws bằng kỹ thuật nuôi cấy ...

Tiểu luận:Chuẩn đoán virus PMWS bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào

Luan van
Free
English
8
rating
16.234
Lượt downloads
8
User rating
bài tiểu luận: một số kỹ thuật chẩn đoán vi khuẩn lept...

Bài tiểu luận: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LEPTOSPIRA

Luan van
Free
English
9
rating
6.568
Lượt downloads
10
User rating
một số câu hỏi thường gặp trong quản lý chất lượng nước...

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM SÚ

Luan van
Free
English
10
rating
30.965
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus prrs (porcine reproductive an...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) BẰNG KỸ THUẬT ELISA

Luan van
Free
English
2
rating
26.039
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp