nông - lâm - ngư (84 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
đề tài : đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nội ...

Đề tài : Đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nội địa và phương hướng khai thác

Luan van
Free
English
2
rating
2.235
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo: thị trường khoai tây 4/2008

Báo cáo: Thị trường khoai tây 4/2008

Luan van
Free
English
5
rating
9.096
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tìm hiểu giao khoán rừng

LUẬN VĂN: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GIAO KHOÁN QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG MAO HUYUỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

Luan van
Free
English
6
rating
3.148
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:cây sinh dòng virus lở mồm long móng serotybe...

Tiểu luận:Cây sinh dòng virus lở mồm long móng serotybe A

Luan van
Free
English
8
rating
24.001
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán phân biệt các tybe virus pmws...

Tiểu luận:Chuẩn đoán phân biệt các tybe virus PMWS

Luan van
Free
English
9
rating
31.679
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: protein tái tổ hợp và virurus viêm não nhật ...

TIỂU LUẬN: PROTEIN TÁI TỔ HỢP VÀ VIRURUS VIÊM NÃO NHẬT BẢN

Luan van
Free
English
2
rating
6.816
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:các kỹ thuật sắc ký

TIỂU LUẬN:CÁC KỸ THUẬT SẮC KÝ

Luan van
Free
English
3
rating
20.432
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:định loại sán lá gan lớn bằng kỹ thuật rapd-p...

TIỂU LUẬN:ĐỊNH LOẠI SÁN LÁ GAN LỚN BẰNG KỸ THUẬT RAPD-PCR

Luan van
Free
English
4
rating
25.763
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng...

TIỂU LUẬN:VẮC XIN PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG

Luan van
Free
English
5
rating
5.153
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus gumboro (infectiuos bursal di...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS GUMBORO (INFECTIUOS BURSAL DISEASE) BẰNG KỸ THUẬT GEN                                       

Luan van
Free
English
6
rating
5.626
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus dại ( rabies virus)

tIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS DẠI ( RABIES VIRUS)

Luan van
Free
English
8
rating
19.749
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán vi khuẩn e.coli nhóm siec bằng kỹ ...

Tiểu luận:Chuẩn đoán vi khuẩn E.Coli nhóm SIEC bằng kỹ thuật gen

Luan van
Free
English
9
rating
6.314
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm bằng kỹ thuật...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ

Luan van
Free
English
10
rating
7.426
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: chẩn đoán virus cúm gia cầm (avian influenz...

TIỂU LUẬN: CHẨN ĐOÁN VIRUS CÚM GIA CẦM (AVIAN INFLUENZA HOẶC BIRD FLU) BẰNG KỸ THUẬT GEN

Luan van
Free
English
2
rating
3.796
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: chuẩn đoán pmws bằng elisa

Tiểu luận: Chuẩn đoán PMWS bằng Elisa

Luan van
Free
English
3
rating
27.572
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: chẩn đoán cúm gia cầm bằng kỹ thuật elisa...

TIỂU LUẬN: CHẨN ĐOÁN CÚM GIA CẦM BẰNG KỸ THUẬT ELISA

Luan van
Free
English
4
rating
23.938
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus cúm gia cầm bằng kỹ thuật nuô...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS CÚM GIA CẦM BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY PHÔI TRỨNG

Luan van
Free
English
5
rating
6.185
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus lở mồm long móng bằng kỹ thuậ...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG BẰNG KỸ THUẬT ELISA

Luan van
Free
English
7
rating
16.494
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:cây sinh dòng virus cúm gia cầm

Tiểu luận:Cây sinh dòng virus cúm gia cầm

Luan van
Free
English
8
rating
7.922
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:phát hiện và định lượng virus aujeszky trên h...

TIỂU LUẬN:PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS AUJESZKY TRÊN HEO BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCR VÀ REAL-TIME PCR

Luan van
Free
English
9
rating
9.321
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: interferon và bệnh do virus

TIỂU LUẬN: INTERFERON VÀ BỆNH DO VIRUS

Luan van
Free
English
10
rating
7.801
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: chẩn đoán virus lở mồm long móng bằng kỹ thu...

TIỂU LUẬN: CHẨN ĐOÁN VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY TẾ BÀO

Luan van
Free
English
2
rating
16.087
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:virus prrs và protein tái tổ hợp n ứng dụng t...

TIỂU LUẬN:VIRUS PRRS VÀ PROTEIN TÁI TỔ HỢP N ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN

Luan van
Free
English
3
rating
25.610
Lượt downloads
10
User rating
tểu luận:kỹ thuật sinh học phân tử và bệnh viêm não xốp...

TỂU LUẬN:KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ VÀ BỆNH VIÊM NÃO XỐP Ở BÒ

Luan van
Free
English
4
rating
8.990
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chẩn đoán bệnh newcastle bằng kỹ thuật nuôi...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN BỆNH NEWCASTLE BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY TẾ BÀO

Luan van
Free
English
6
rating
1.429
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:protein tái tổ hợp và virus dịch tả heo ...

Tiểu luận:Protein tái tổ hợp và virus dịch tả heo

Luan van
Free
English
9
rating
2.956
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:protein tái tổ hợp và virus aujeszky...

Tiểu luận:Protein tái tổ hợp và virus Aujeszky

Luan van
Free
English
10
rating
31.669
Lượt downloads
9
User rating
bài tiểu luận: vắc_xin phòng bệnh newcastle

Bài tiểu luận: Vắc_xin phòng bệnh Newcastle

Luan van
Free
English
2
rating
5.544
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:kỹ thuật elisa trong chẩn đoán virus gumboro...

TIỂU LUẬN:KỸ THUẬT ELISA TRONG CHẨN ĐOÁN VIRUS GUMBORO

Luan van
Free
English
3
rating
18.094
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:các kỹ thuật pcr và ứng dụng

Tiểu luận:Các kỹ thuật PCR và ứng dụng

Luan van
Free
English
4
rating
29.461
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:thử nghiệm một số hợp chất chiết xuất từ thảo ...

LUẬN VĂN:THỬ NGHIỆM MỘT SỐ HỢP CHẤT CHIẾT XUẤT TỪ THẢO DƯỢC TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH ĐỐM TRẮNG DO VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon

Luan van
Free
English
6
rating
14.533
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: chuẩn đoán virus prrs (porcine reproductive ...

Tiểu luận: Chuẩn đoán virus PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome virus) bằng kĩ thuật gen

Luan van
Free
English
7
rating
17.696
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:so sánh một số chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của c...

LUẬN VĂN:SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT CỦA CÁC MÔ HÌNH NUÔI THÂM CANH TÔM SÚ (Penaeus monodon) VÀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) Ở TỈNH KIÊN GIANG

Luan van
Free
English
8
rating
14.657
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:sử dụng phương pháp pcr để chẩn đoán vi khuẩn...

TIỂU LUẬN:SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR ĐỂ CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LAO ( Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis)

Luan van
Free
English
2
rating
8.594
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán prrs bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào...

Tiểu luận:Chuẩn đoán PRRS bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào

Luan van
Free
English
3
rating
16.135
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán vi khuẩn pasteurella multocida bằn...

Tiểu luận:Chuẩn đoán vi khuẩn Pasteurella multocida bằng kỹ thuật gen

Luan van
Free
English
4
rating
11.317
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: vắc - xin phòng bệnh prrs

TIỂU LUẬN: VẮC - XIN PHÒNG BỆNH PRRS

Luan van
Free
English
5
rating
15.989
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: vắc-xin phòng bệnh than do vi khuẩn...

TIỂU LUẬN: VẮC-XIN PHÒNG BỆNH THAN DO VI KHUẨN

Luan van
Free
English
6
rating
30.116
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chẩn đoán bệnh lở mồm long móng (fmd) ...

Tiểu luận:Chẩn đoán bệnh lở mồm long móng (FMD)

Luan van
Free
English
7
rating
20.072
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: sản xuất và thu nhận kháng thể đơn dòng ...

Tiểu luận: Sản xuất và thu nhận kháng thể đơn dòng

Luan van
Free
English
8
rating
7.690
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:vaccine phòng bệnh do pasteurella

Tiểu luận:VACCINE PHÒNG BỆNH DO PASTEURELLA

Luan van
Free
English
10
rating
30.929
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: các kỹ thuật elisa

TIỂU LUẬN: CÁC KỸ THUẬT ELISA

Luan van
Free
English
2
rating
8.919
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chẩn đoán vi khuẩn listeria bằng kỹ thuật gen...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LISTERIA BẰNG KỸ THUẬT GEN

Luan van
Free
English
3
rating
24.270
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:phát hiện virus gumboro bằng phương pháp kết ...

TIỂU LUẬN:PHÁT HIỆN VIRUS GUMBORO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA TRÊN THẠCH

Luan van
Free
English
5
rating
31.339
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: protein tái tổ hợp và virus gumboro...

TIỂU LUẬN: PROTEIN TÁI TỔ HỢP VÀ VIRUS GUMBORO

Luan van
Free
English
6
rating
2.317
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: virus prrs và protein tái tổ hợp n ứng dụng ...

TIỂU LUẬN: VIRUS PRRS VÀ PROTEIN TÁI TỔ HỢP N ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN

Luan van
Free
English
7
rating
24.352
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán virus pmws bằng kỹ thuật nuôi cấy ...

Tiểu luận:Chuẩn đoán virus PMWS bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào

Luan van
Free
English
8
rating
16.245
Lượt downloads
8
User rating
bài tiểu luận: một số kỹ thuật chẩn đoán vi khuẩn lept...

Bài tiểu luận: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LEPTOSPIRA

Luan van
Free
English
9
rating
6.590
Lượt downloads
10
User rating
một số câu hỏi thường gặp trong quản lý chất lượng nước...

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM SÚ

Luan van
Free
English
10
rating
30.984
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus prrs (porcine reproductive an...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) BẰNG KỸ THUẬT ELISA

Luan van
Free
English
2
rating
26.050
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp