nông - lâm - ngư (84 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
đề tài : đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nội ...

Đề tài : Đa dạng sinh học ở các thủy vực nước ngọt nội địa và phương hướng khai thác

Free
English
2
rating
2.129
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo: thị trường khoai tây 4/2008

Báo cáo: Thị trường khoai tây 4/2008

Free
English
5
rating
9.002
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tìm hiểu giao khoán rừng

LUẬN VĂN: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH GIAO KHOÁN QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG VÀ TRỒNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG MAO HUYUỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

Free
English
6
rating
3.021
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:cây sinh dòng virus lở mồm long móng serotybe...

Tiểu luận:Cây sinh dòng virus lở mồm long móng serotybe A

Free
English
8
rating
23.916
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán phân biệt các tybe virus pmws...

Tiểu luận:Chuẩn đoán phân biệt các tybe virus PMWS

Free
English
9
rating
31.604
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: protein tái tổ hợp và virurus viêm não nhật ...

TIỂU LUẬN: PROTEIN TÁI TỔ HỢP VÀ VIRURUS VIÊM NÃO NHẬT BẢN

Free
English
2
rating
6.736
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:các kỹ thuật sắc ký

TIỂU LUẬN:CÁC KỸ THUẬT SẮC KÝ

Free
English
3
rating
20.316
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:định loại sán lá gan lớn bằng kỹ thuật rapd-p...

TIỂU LUẬN:ĐỊNH LOẠI SÁN LÁ GAN LỚN BẰNG KỸ THUẬT RAPD-PCR

Free
English
4
rating
25.689
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng...

TIỂU LUẬN:VẮC XIN PHÒNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG

Free
English
5
rating
5.078
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus gumboro (infectiuos bursal di...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS GUMBORO (INFECTIUOS BURSAL DISEASE) BẰNG KỸ THUẬT GEN                                       

Free
English
6
rating
5.427
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus dại ( rabies virus)

tIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS DẠI ( RABIES VIRUS)

Free
English
8
rating
19.604
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán vi khuẩn e.coli nhóm siec bằng kỹ ...

Tiểu luận:Chuẩn đoán vi khuẩn E.Coli nhóm SIEC bằng kỹ thuật gen

Free
English
9
rating
6.209
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm bằng kỹ thuật...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ

Free
English
10
rating
7.316
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: chẩn đoán virus cúm gia cầm (avian influenz...

TIỂU LUẬN: CHẨN ĐOÁN VIRUS CÚM GIA CẦM (AVIAN INFLUENZA HOẶC BIRD FLU) BẰNG KỸ THUẬT GEN

Free
English
2
rating
3.690
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: chuẩn đoán pmws bằng elisa

Tiểu luận: Chuẩn đoán PMWS bằng Elisa

Free
English
3
rating
27.442
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: chẩn đoán cúm gia cầm bằng kỹ thuật elisa...

TIỂU LUẬN: CHẨN ĐOÁN CÚM GIA CẦM BẰNG KỸ THUẬT ELISA

Free
English
4
rating
23.852
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus cúm gia cầm bằng kỹ thuật nuô...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS CÚM GIA CẦM BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY PHÔI TRỨNG

Free
English
5
rating
6.071
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus lở mồm long móng bằng kỹ thuậ...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG BẰNG KỸ THUẬT ELISA

Free
English
7
rating
16.369
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:cây sinh dòng virus cúm gia cầm

Tiểu luận:Cây sinh dòng virus cúm gia cầm

Free
English
8
rating
7.779
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:phát hiện và định lượng virus aujeszky trên h...

TIỂU LUẬN:PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS AUJESZKY TRÊN HEO BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCR VÀ REAL-TIME PCR

Free
English
9
rating
9.222
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: interferon và bệnh do virus

TIỂU LUẬN: INTERFERON VÀ BỆNH DO VIRUS

Free
English
10
rating
7.681
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: chẩn đoán virus lở mồm long móng bằng kỹ thu...

TIỂU LUẬN: CHẨN ĐOÁN VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY TẾ BÀO

Free
English
2
rating
16.009
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:virus prrs và protein tái tổ hợp n ứng dụng t...

TIỂU LUẬN:VIRUS PRRS VÀ PROTEIN TÁI TỔ HỢP N ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN

Free
English
3
rating
25.452
Lượt downloads
10
User rating
tểu luận:kỹ thuật sinh học phân tử và bệnh viêm não xốp...

TỂU LUẬN:KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ VÀ BỆNH VIÊM NÃO XỐP Ở BÒ

Free
English
4
rating
8.867
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chẩn đoán bệnh newcastle bằng kỹ thuật nuôi...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN BỆNH NEWCASTLE BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY TẾ BÀO

Free
English
6
rating
1.352
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:protein tái tổ hợp và virus dịch tả heo ...

Tiểu luận:Protein tái tổ hợp và virus dịch tả heo

Free
English
9
rating
2.888
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:protein tái tổ hợp và virus aujeszky...

Tiểu luận:Protein tái tổ hợp và virus Aujeszky

Free
English
10
rating
31.584
Lượt downloads
9
User rating
bài tiểu luận: vắc_xin phòng bệnh newcastle

Bài tiểu luận: Vắc_xin phòng bệnh Newcastle

Free
English
2
rating
5.416
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:kỹ thuật elisa trong chẩn đoán virus gumboro...

TIỂU LUẬN:KỸ THUẬT ELISA TRONG CHẨN ĐOÁN VIRUS GUMBORO

Free
English
3
rating
17.961
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:các kỹ thuật pcr và ứng dụng

Tiểu luận:Các kỹ thuật PCR và ứng dụng

Free
English
4
rating
29.317
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:thử nghiệm một số hợp chất chiết xuất từ thảo ...

LUẬN VĂN:THỬ NGHIỆM MỘT SỐ HỢP CHẤT CHIẾT XUẤT TỪ THẢO DƯỢC TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH ĐỐM TRẮNG DO VIRUS GÂY HỘI CHỨNG ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon

Free
English
6
rating
14.440
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: chuẩn đoán virus prrs (porcine reproductive ...

Tiểu luận: Chuẩn đoán virus PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome virus) bằng kĩ thuật gen

Free
English
7
rating
17.627
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:so sánh một số chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của c...

LUẬN VĂN:SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT CỦA CÁC MÔ HÌNH NUÔI THÂM CANH TÔM SÚ (Penaeus monodon) VÀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) Ở TỈNH KIÊN GIANG

Free
English
8
rating
14.584
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:sử dụng phương pháp pcr để chẩn đoán vi khuẩn...

TIỂU LUẬN:SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR ĐỂ CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LAO ( Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis)

Free
English
2
rating
8.494
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán prrs bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào...

Tiểu luận:Chuẩn đoán PRRS bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào

Free
English
3
rating
16.048
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán vi khuẩn pasteurella multocida bằn...

Tiểu luận:Chuẩn đoán vi khuẩn Pasteurella multocida bằng kỹ thuật gen

Free
English
4
rating
11.190
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: vắc - xin phòng bệnh prrs

TIỂU LUẬN: VẮC - XIN PHÒNG BỆNH PRRS

Free
English
5
rating
15.888
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: vắc-xin phòng bệnh than do vi khuẩn...

TIỂU LUẬN: VẮC-XIN PHÒNG BỆNH THAN DO VI KHUẨN

Free
English
6
rating
30.043
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:chẩn đoán bệnh lở mồm long móng (fmd) ...

Tiểu luận:Chẩn đoán bệnh lở mồm long móng (FMD)

Free
English
7
rating
19.973
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: sản xuất và thu nhận kháng thể đơn dòng ...

Tiểu luận: Sản xuất và thu nhận kháng thể đơn dòng

Free
English
8
rating
7.617
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:vaccine phòng bệnh do pasteurella

Tiểu luận:VACCINE PHÒNG BỆNH DO PASTEURELLA

Free
English
10
rating
30.804
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: các kỹ thuật elisa

TIỂU LUẬN: CÁC KỸ THUẬT ELISA

Free
English
2
rating
8.823
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận:chẩn đoán vi khuẩn listeria bằng kỹ thuật gen...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LISTERIA BẰNG KỸ THUẬT GEN

Free
English
3
rating
24.194
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận:phát hiện virus gumboro bằng phương pháp kết ...

TIỂU LUẬN:PHÁT HIỆN VIRUS GUMBORO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA TRÊN THẠCH

Free
English
5
rating
31.237
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: protein tái tổ hợp và virus gumboro...

TIỂU LUẬN: PROTEIN TÁI TỔ HỢP VÀ VIRUS GUMBORO

Free
English
6
rating
2.243
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: virus prrs và protein tái tổ hợp n ứng dụng ...

TIỂU LUẬN: VIRUS PRRS VÀ PROTEIN TÁI TỔ HỢP N ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN

Free
English
7
rating
24.235
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chuẩn đoán virus pmws bằng kỹ thuật nuôi cấy ...

Tiểu luận:Chuẩn đoán virus PMWS bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào

Free
English
8
rating
16.166
Lượt downloads
8
User rating
bài tiểu luận: một số kỹ thuật chẩn đoán vi khuẩn lept...

Bài tiểu luận: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LEPTOSPIRA

Free
English
9
rating
6.496
Lượt downloads
10
User rating
một số câu hỏi thường gặp trong quản lý chất lượng nước...

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM SÚ

Free
English
10
rating
30.887
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:chẩn đoán virus prrs (porcine reproductive an...

TIỂU LUẬN:CHẨN ĐOÁN VIRUS PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) BẰNG KỸ THUẬT ELISA

Free
English
2
rating
25.964
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp