quản trị kinh doanh (188 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
giải pháp đột phá: 9 cách để đưa công việc kinh doanh c...

GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ: 9 CÁCH ĐỂ ĐƯA CÔNG VIỆC KINH DOANH CỦA BẠN THOÁT KHỎI CẢNH TRÌ TRỆ VÀ TĂNG TRƯỞNG NHƯ VŨ BÃO TRONG THỜI ĐIỂM KINH TẾ KHÓ KHĂN

Luan van
Free
English
7
rating
31.694
Lượt downloads
9
User rating
phân biệt giữa công việc làm công ăn lương, kinh doanh ...

Phân biệt giữa công việc làm công ăn lương, kinh doanh truyền thống và kinh doanh theo mạng

Luan van
Free
English
10
rating
24.268
Lượt downloads
9
User rating
australian guide to legal citation (3rd edition)

Australian Guide to Legal Citation (3rd edition)

Luan van
Free
English
2
rating
10.772
Lượt downloads
8
User rating
for a new liberty - the libertarian manifesto murray n....

For a New Liberty - The Libertarian Manifesto Murray N. Rothbard

Luan van
Free
English
3
rating
6.139
Lượt downloads
10
User rating
back door to warthe roosevelt foreign policy1933-1941

Back Door to WarThe Roosevelt Foreign Policy1933-1941

Luan van
Free
English
4
rating
18.616
Lượt downloads
9
User rating
10 nguyên lý kinh tế học

10 NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC

Luan van
Free
English
2
rating
6.081
Lượt downloads
8
User rating
quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Luan van
Free
English
3
rating
19.155
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển trung bình...

Tiểu luận Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển trung bình

Luan van
Free
English
8
rating
32.308
Lượt downloads
8
User rating
ngành quản trị kinh doanh

Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Luan van
Free
English
10
rating
18.824
Lượt downloads
9
User rating
đầu tư trực tiếp nước fdi ngoài

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC FDI NGOÀI

Luan van
Free
English
8
rating
19.186
Lượt downloads
8
User rating
tìm hiểu outsourcing

Tìm hiểu outsourcing

Luan van
Free
English
2
rating
4.065
Lượt downloads
8
User rating
sevices: going global?

SEVICES: GOING GLOBAL?

Luan van
Free
English
6
rating
26.555
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
2
rating
15.668
Lượt downloads
8
User rating
các tập đoàn xuyên quốc gia ( traditional cooperation )...

CÁC TẬP ĐOÀN XUYÊN QUỐC GIA ( Traditional Cooperation )

Luan van
Free
English
3
rating
9.860
Lượt downloads
10
User rating
transnational corporations (tncs)

Transnational Corporations (TNCs)

Luan van
Free
English
4
rating
32.391
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
5
rating
21.390
Lượt downloads
8
User rating
chiến lược kinh doanh của vua ăn mày

Chiến lược kinh doanh của vua ăn mày

Luan van
Free
English
6
rating
12.258
Lượt downloads
10
User rating
chuyên đề:mô thức tổ chức hoạt động quản trị tài sản tr...

CHUYÊN ĐỀ:MÔ THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRONG DOANH NGHIỆP

Luan van
Free
English
3
rating
7.089
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình :quản trị nguồn nhân lực

Giáo trình :Quản trị nguồn nhân lực

Luan van
Free
English
9
rating
13.899
Lượt downloads
10
User rating
phát triển sản phẩm 1

Phát triển sản phẩm 1

Luan van
Free
English
2
rating
20.843
Lượt downloads
8
User rating
phát triển sản phẩm 2

Phát triển sản phẩm 2

Luan van
Free
English
3
rating
5.283
Lượt downloads
10
User rating
chương ii: phân tích tình hình sản xuất

Chương II: Phân tích tình hình sản xuất

Luan van
Free
English
5
rating
17.133
Lượt downloads
8
User rating
chương iii: phân tích tình hình giá thành sản phẩm...

Chương III: Phân tích tình hình giá thành sản phẩm

Luan van
Free
English
6
rating
25.980
Lượt downloads
10
User rating
chương iv: phân tích tình hình tiêu thụ & lợi nhuận...

CHƯƠNG IV: Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ & Lợi Nhuận

Luan van
Free
English
7
rating
30.700
Lượt downloads
9
User rating
chương v :phân tích tình hình tài chính

CHƯƠNG V :PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Luan van
Free
English
8
rating
24.981
Lượt downloads
8
User rating
hệ thống thông tin trong quản trị

Hệ thống thông tin trong quản trị

Luan van
Free
English
6
rating
3.407
Lượt downloads
10
User rating
tổ chức học đại cương

Tổ chức học đại cương

Luan van
Free
English
10
rating
27.112
Lượt downloads
9
User rating
điều khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

Điều khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

Luan van
Free
English
3
rating
23.004
Lượt downloads
10
User rating
quyết định trong quản trị

Quyết định trong quản trị

Luan van
Free
English
8
rating
2.057
Lượt downloads
8
User rating
quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

Luan van
Free
English
9
rating
12.956
Lượt downloads
10
User rating
xã hội học quản lý

Xã hội học quản lý

Luan van
Free
English
10
rating
3.416
Lượt downloads
9
User rating
quy định thành viên hội đồng quản trị

Quy định thành viên hội đồng quản trị

Luan van
Free
English
2
rating
14.105
Lượt downloads
8
User rating
never cold call again!

NEVER COLD CALL AGAIN!

Luan van
Free
English
3
rating
14.835
Lượt downloads
10
User rating
success as a real estate agent for dummies

Success as a Real Estate Agent FOR DUMmIES

Luan van
Free
English
10
rating
17.673
Lượt downloads
9
User rating
rủi ro và lợi suất

Rủi ro và lợi suất

Luan van
Free
English
8
rating
10.450
Lượt downloads
8
User rating
đa dạng hóa các danh mục một cách hiệu quả...

Đa dạng hóa các danh mục một cách hiệu quả

Luan van
Free
English
9
rating
27.207
Lượt downloads
10
User rating
dự báo trong kinh doanh

Dự báo trong kinh doanh

Luan van
Free
English
6
rating
11.624
Lượt downloads
10
User rating
xây dựng chính sách nhân sự trong công ty

Xây dựng chính sách nhân sự trong công ty

Luan van
Free
English
4
rating
9.554
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
9
rating
22.741
Lượt downloads
10
User rating
the 7 golden secrets to knowing your higher self

The 7 Golden Secrets To Knowing Your Higher Self

Luan van
Free
English
7
rating
15.813
Lượt downloads
9
User rating
bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty...

Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty

Luan van
Free
English
6
rating
7.505
Lượt downloads
10
User rating
câu hỏi ôn tập quản trị học

Câu hỏi ôn tập quản trị học

Luan van
Free
English
2
rating
17.292
Lượt downloads
8
User rating
giáo trình:quản trị học

Giáo trình:Quản trị học

Luan van
Free
English
10
rating
31.570
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng: lịch sử tư tưởng quản lý

BÀI GIẢNG: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ

Luan van
Free
English
5
rating
14.396
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
7
rating
10.669
Lượt downloads
9
User rating
quản lý chiến lược doanh nghiệp

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

Luan van
Free
English
9
rating
28.299
Lượt downloads
10
User rating
tại sao lại chần chừ

Tại sao lại chần chừ

Luan van
Free
English
7
rating
1.431
Lượt downloads
9
User rating
the seven habits of highly effective people

THE SEVEN HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE

Luan van
Free
English
10
rating
14.369
Lượt downloads
9
User rating
the 15 second principle

The 15 Second Principle

Luan van
Free
English
2
rating
26.485
Lượt downloads
8
User rating
management stripped bare

Management stripped bare

Luan van
Free
English
6
rating
16.639
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp