quản trị kinh doanh (188 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
giải pháp đột phá: 9 cách để đưa công việc kinh doanh c...

GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ: 9 CÁCH ĐỂ ĐƯA CÔNG VIỆC KINH DOANH CỦA BẠN THOÁT KHỎI CẢNH TRÌ TRỆ VÀ TĂNG TRƯỞNG NHƯ VŨ BÃO TRONG THỜI ĐIỂM KINH TẾ KHÓ KHĂN

Luan van
Free
English
7
rating
31.775
Lượt downloads
9
User rating
phân biệt giữa công việc làm công ăn lương, kinh doanh ...

Phân biệt giữa công việc làm công ăn lương, kinh doanh truyền thống và kinh doanh theo mạng

Luan van
Free
English
10
rating
24.324
Lượt downloads
9
User rating
australian guide to legal citation (3rd edition)

Australian Guide to Legal Citation (3rd edition)

Luan van
Free
English
2
rating
10.816
Lượt downloads
8
User rating
for a new liberty - the libertarian manifesto murray n....

For a New Liberty - The Libertarian Manifesto Murray N. Rothbard

Luan van
Free
English
3
rating
6.179
Lượt downloads
10
User rating
back door to warthe roosevelt foreign policy1933-1941

Back Door to WarThe Roosevelt Foreign Policy1933-1941

Luan van
Free
English
4
rating
18.662
Lượt downloads
9
User rating
10 nguyên lý kinh tế học

10 NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC

Luan van
Free
English
2
rating
6.142
Lượt downloads
8
User rating
quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Luan van
Free
English
3
rating
19.203
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển trung bình...

Tiểu luận Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển trung bình

Luan van
Free
English
8
rating
32.382
Lượt downloads
8
User rating
ngành quản trị kinh doanh

Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Luan van
Free
English
10
rating
19.051
Lượt downloads
9
User rating
đầu tư trực tiếp nước fdi ngoài

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC FDI NGOÀI

Luan van
Free
English
8
rating
19.239
Lượt downloads
8
User rating
tìm hiểu outsourcing

Tìm hiểu outsourcing

Luan van
Free
English
2
rating
4.118
Lượt downloads
8
User rating
sevices: going global?

SEVICES: GOING GLOBAL?

Luan van
Free
English
6
rating
26.603
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
2
rating
15.717
Lượt downloads
8
User rating
các tập đoàn xuyên quốc gia ( traditional cooperation )...

CÁC TẬP ĐOÀN XUYÊN QUỐC GIA ( Traditional Cooperation )

Luan van
Free
English
3
rating
9.907
Lượt downloads
10
User rating
transnational corporations (tncs)

Transnational Corporations (TNCs)

Luan van
Free
English
4
rating
32.472
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
5
rating
21.457
Lượt downloads
8
User rating
chiến lược kinh doanh của vua ăn mày

Chiến lược kinh doanh của vua ăn mày

Luan van
Free
English
6
rating
12.302
Lượt downloads
10
User rating
chuyên đề:mô thức tổ chức hoạt động quản trị tài sản tr...

CHUYÊN ĐỀ:MÔ THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRONG DOANH NGHIỆP

Luan van
Free
English
3
rating
7.129
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình :quản trị nguồn nhân lực

Giáo trình :Quản trị nguồn nhân lực

Luan van
Free
English
9
rating
13.947
Lượt downloads
10
User rating
phát triển sản phẩm 1

Phát triển sản phẩm 1

Luan van
Free
English
2
rating
20.891
Lượt downloads
8
User rating
phát triển sản phẩm 2

Phát triển sản phẩm 2

Luan van
Free
English
3
rating
5.330
Lượt downloads
10
User rating
chương ii: phân tích tình hình sản xuất

Chương II: Phân tích tình hình sản xuất

Luan van
Free
English
5
rating
17.183
Lượt downloads
8
User rating
chương iii: phân tích tình hình giá thành sản phẩm...

Chương III: Phân tích tình hình giá thành sản phẩm

Luan van
Free
English
6
rating
26.038
Lượt downloads
10
User rating
chương iv: phân tích tình hình tiêu thụ & lợi nhuận...

CHƯƠNG IV: Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ & Lợi Nhuận

Luan van
Free
English
7
rating
30.788
Lượt downloads
9
User rating
chương v :phân tích tình hình tài chính

CHƯƠNG V :PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Luan van
Free
English
8
rating
25.031
Lượt downloads
8
User rating
hệ thống thông tin trong quản trị

Hệ thống thông tin trong quản trị

Luan van
Free
English
6
rating
3.449
Lượt downloads
10
User rating
tổ chức học đại cương

Tổ chức học đại cương

Luan van
Free
English
10
rating
27.159
Lượt downloads
9
User rating
điều khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

Điều khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

Luan van
Free
English
3
rating
23.052
Lượt downloads
10
User rating
quyết định trong quản trị

Quyết định trong quản trị

Luan van
Free
English
8
rating
2.104
Lượt downloads
8
User rating
quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

Luan van
Free
English
9
rating
13.039
Lượt downloads
10
User rating
xã hội học quản lý

Xã hội học quản lý

Luan van
Free
English
10
rating
3.461
Lượt downloads
9
User rating
quy định thành viên hội đồng quản trị

Quy định thành viên hội đồng quản trị

Luan van
Free
English
2
rating
14.162
Lượt downloads
8
User rating
never cold call again!

NEVER COLD CALL AGAIN!

Luan van
Free
English
3
rating
14.878
Lượt downloads
10
User rating
success as a real estate agent for dummies

Success as a Real Estate Agent FOR DUMmIES

Luan van
Free
English
10
rating
17.756
Lượt downloads
9
User rating
rủi ro và lợi suất

Rủi ro và lợi suất

Luan van
Free
English
8
rating
10.510
Lượt downloads
8
User rating
đa dạng hóa các danh mục một cách hiệu quả...

Đa dạng hóa các danh mục một cách hiệu quả

Luan van
Free
English
9
rating
27.256
Lượt downloads
10
User rating
dự báo trong kinh doanh

Dự báo trong kinh doanh

Luan van
Free
English
6
rating
11.670
Lượt downloads
10
User rating
xây dựng chính sách nhân sự trong công ty

Xây dựng chính sách nhân sự trong công ty

Luan van
Free
English
4
rating
9.614
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
9
rating
22.796
Lượt downloads
10
User rating
the 7 golden secrets to knowing your higher self

The 7 Golden Secrets To Knowing Your Higher Self

Luan van
Free
English
7
rating
15.867
Lượt downloads
9
User rating
bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty...

Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty

Luan van
Free
English
6
rating
7.562
Lượt downloads
10
User rating
câu hỏi ôn tập quản trị học

Câu hỏi ôn tập quản trị học

Luan van
Free
English
2
rating
17.350
Lượt downloads
8
User rating
giáo trình:quản trị học

Giáo trình:Quản trị học

Luan van
Free
English
10
rating
31.654
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng: lịch sử tư tưởng quản lý

BÀI GIẢNG: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ

Luan van
Free
English
5
rating
14.455
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
7
rating
10.723
Lượt downloads
9
User rating
quản lý chiến lược doanh nghiệp

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

Luan van
Free
English
9
rating
28.350
Lượt downloads
10
User rating
tại sao lại chần chừ

Tại sao lại chần chừ

Luan van
Free
English
7
rating
1.485
Lượt downloads
9
User rating
the seven habits of highly effective people

THE SEVEN HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE

Luan van
Free
English
10
rating
14.420
Lượt downloads
9
User rating
the 15 second principle

The 15 Second Principle

Luan van
Free
English
2
rating
26.532
Lượt downloads
8
User rating
management stripped bare

Management stripped bare

Luan van
Free
English
6
rating
16.703
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp