quản trị kinh doanh (188 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
giải pháp đột phá: 9 cách để đưa công việc kinh doanh c...

GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ: 9 CÁCH ĐỂ ĐƯA CÔNG VIỆC KINH DOANH CỦA BẠN THOÁT KHỎI CẢNH TRÌ TRỆ VÀ TĂNG TRƯỞNG NHƯ VŨ BÃO TRONG THỜI ĐIỂM KINH TẾ KHÓ KHĂN

Free
English
7
rating
31.600
Lượt downloads
9
User rating
phân biệt giữa công việc làm công ăn lương, kinh doanh ...

Phân biệt giữa công việc làm công ăn lương, kinh doanh truyền thống và kinh doanh theo mạng

Free
English
10
rating
24.214
Lượt downloads
9
User rating
australian guide to legal citation (3rd edition)

Australian Guide to Legal Citation (3rd edition)

Free
English
2
rating
10.739
Lượt downloads
8
User rating
for a new liberty - the libertarian manifesto murray n....

For a New Liberty - The Libertarian Manifesto Murray N. Rothbard

Free
English
3
rating
6.091
Lượt downloads
10
User rating
back door to warthe roosevelt foreign policy1933-1941

Back Door to WarThe Roosevelt Foreign Policy1933-1941

Free
English
4
rating
18.582
Lượt downloads
9
User rating
10 nguyên lý kinh tế học

10 NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC

Free
English
2
rating
6.041
Lượt downloads
8
User rating
quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Free
English
3
rating
19.115
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển trung bình...

Tiểu luận Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển trung bình

Free
English
8
rating
32.223
Lượt downloads
8
User rating
ngành quản trị kinh doanh

Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Free
English
10
rating
18.567
Lượt downloads
9
User rating
đầu tư trực tiếp nước fdi ngoài

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC FDI NGOÀI

Free
English
8
rating
19.147
Lượt downloads
8
User rating
tìm hiểu outsourcing

Tìm hiểu outsourcing

Free
English
2
rating
4.027
Lượt downloads
8
User rating
sevices: going global?

SEVICES: GOING GLOBAL?

Free
English
6
rating
26.523
Lượt downloads
10
User rating
tổng quan tncs

Tổng quan TNCS

Free
English
2
rating
15.638
Lượt downloads
8
User rating
các tập đoàn xuyên quốc gia ( traditional cooperation )...

CÁC TẬP ĐOÀN XUYÊN QUỐC GIA ( Traditional Cooperation )

Free
English
3
rating
9.832
Lượt downloads
10
User rating
transnational corporations (tncs)

Transnational Corporations (TNCs)

Free
English
4
rating
32.303
Lượt downloads
9
User rating
tổng quan wto

Tổng quan WTO

Free
English
5
rating
21.349
Lượt downloads
8
User rating
chiến lược kinh doanh của vua ăn mày

Chiến lược kinh doanh của vua ăn mày

Free
English
6
rating
12.223
Lượt downloads
10
User rating
chuyên đề:mô thức tổ chức hoạt động quản trị tài sản tr...

CHUYÊN ĐỀ:MÔ THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRONG DOANH NGHIỆP

Free
English
3
rating
7.057
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình :quản trị nguồn nhân lực

Giáo trình :Quản trị nguồn nhân lực

Free
English
9
rating
13.858
Lượt downloads
10
User rating
phát triển sản phẩm 1

Phát triển sản phẩm 1

Free
English
2
rating
20.799
Lượt downloads
8
User rating
phát triển sản phẩm 2

Phát triển sản phẩm 2

Free
English
3
rating
5.250
Lượt downloads
10
User rating
chương ii: phân tích tình hình sản xuất

Chương II: Phân tích tình hình sản xuất

Free
English
5
rating
17.093
Lượt downloads
8
User rating
chương iii: phân tích tình hình giá thành sản phẩm...

Chương III: Phân tích tình hình giá thành sản phẩm

Free
English
6
rating
25.951
Lượt downloads
10
User rating
chương iv: phân tích tình hình tiêu thụ & lợi nhuận...

CHƯƠNG IV: Phân Tích Tình Hình Tiêu Thụ & Lợi Nhuận

Free
English
7
rating
30.600
Lượt downloads
9
User rating
chương v :phân tích tình hình tài chính

CHƯƠNG V :PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Free
English
8
rating
24.957
Lượt downloads
8
User rating
hệ thống thông tin trong quản trị

Hệ thống thông tin trong quản trị

Free
English
6
rating
3.385
Lượt downloads
10
User rating
tổ chức học đại cương

Tổ chức học đại cương

Free
English
10
rating
27.088
Lượt downloads
9
User rating
điều khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

Điều khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý

lãnh đạo
Free
English
3
rating
22.961
Lượt downloads
10
User rating
quyết định trong quản trị

Quyết định trong quản trị

Free
English
8
rating
2.025
Lượt downloads
8
User rating
quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

Free
English
9
rating
12.879
Lượt downloads
10
User rating
xã hội học quản lý

Xã hội học quản lý

Free
English
10
rating
3.378
Lượt downloads
9
User rating
quy định thành viên hội đồng quản trị

Quy định thành viên hội đồng quản trị

Free
English
2
rating
14.052
Lượt downloads
8
User rating
never cold call again!

NEVER COLD CALL AGAIN!

Free
English
3
rating
14.804
Lượt downloads
10
User rating
success as a real estate agent for dummies

Success as a Real Estate Agent FOR DUMmIES

Free
English
10
rating
17.628
Lượt downloads
9
User rating
rủi ro và lợi suất

Rủi ro và lợi suất

Free
English
8
rating
10.413
Lượt downloads
8
User rating
đa dạng hóa các danh mục một cách hiệu quả...

Đa dạng hóa các danh mục một cách hiệu quả

Free
English
9
rating
27.162
Lượt downloads
10
User rating
dự báo trong kinh doanh

Dự báo trong kinh doanh

Free
English
6
rating
11.599
Lượt downloads
10
User rating
xây dựng chính sách nhân sự trong công ty

Xây dựng chính sách nhân sự trong công ty

Free
English
4
rating
9.533
Lượt downloads
9
User rating
1 minute manager

1 Minute Manager

Free
English
9
rating
22.672
Lượt downloads
10
User rating
the 7 golden secrets to knowing your higher self

The 7 Golden Secrets To Knowing Your Higher Self

Free
English
7
rating
15.768
Lượt downloads
9
User rating
bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty...

Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty

Free
English
6
rating
7.471
Lượt downloads
10
User rating
câu hỏi ôn tập quản trị học

Câu hỏi ôn tập quản trị học

Free
English
2
rating
17.256
Lượt downloads
8
User rating
giáo trình:quản trị học

Giáo trình:Quản trị học

Free
English
10
rating
31.477
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng: lịch sử tư tưởng quản lý

BÀI GIẢNG: LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG QUẢN LÝ

Free
English
5
rating
14.341
Lượt downloads
8
User rating
quản trị học

Quản trị học

Free
English
7
rating
10.631
Lượt downloads
9
User rating
quản lý chiến lược doanh nghiệp

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

Free
English
9
rating
28.252
Lượt downloads
10
User rating
tại sao lại chần chừ

Tại sao lại chần chừ

Free
English
7
rating
1.398
Lượt downloads
9
User rating
the seven habits of highly effective people

THE SEVEN HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE

Free
English
10
rating
14.337
Lượt downloads
9
User rating
the 15 second principle

The 15 Second Principle

Free
English
2
rating
26.438
Lượt downloads
8
User rating
management stripped bare

Management stripped bare

Free
English
6
rating
16.594
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp