sinh học (65 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
bài 2: trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)...

Bài 2: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT (tiếp theo)

Luan van
Free
English
7
rating
22.497
Lượt downloads
9
User rating
sinh sản và phát triển cá thể ở cầu gai

SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN CÁ THỂ Ở CẦU GAI

Luan van
Free
English
6
rating
22.292
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
10
rating
32.392
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng: công nghệ hoá sinh

BÀI GIẢNG: CÔNG NGHỆ HOÁ SINH

Luan van
Free
English
6
rating
29.358
Lượt downloads
10
User rating
vi sinh vật đại cương

VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG

Luan van
Free
English
8
rating
7.475
Lượt downloads
8
User rating
enzyme biocatalysis principles and applications

Enzyme Biocatalysis Principles and Applications

Luan van
Free
English
4
rating
4.944
Lượt downloads
9
User rating
đề tài sự phát triển phôi của lưỡng cư (amphibia...

Đề tài SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI CỦA LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA

Luan van
Free
English
8
rating
32.251
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: côn trùng

Đề tài: Côn trùng

Luan van
Free
English
10
rating
25.882
Lượt downloads
9
User rating
tổng quan về tế bào gốc

Tổng quan về tế bào gốc

Luan van
Free
English
2
rating
17.760
Lượt downloads
8
User rating
một số tài nguyên cho nhận dạng thực thể y sinh...

MộT Số TÀI NGUYÊN CHO NHẬN DẠNG THỰC THể Y SINH

Luan van
Free
English
4
rating
4.201
Lượt downloads
9
User rating
chẩn đoán vi khuẩn listeria bằng kỹ thuật gen...

CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LISTERIA BẰNG KỸ THUẬT GEN

Luan van
Free
English
5
rating
8.575
Lượt downloads
8
User rating
bài giảng nuôi cấy mô thực vật

BÀI GIẢNG NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

Luan van
Free
English
10
rating
10.548
Lượt downloads
9
User rating
giáo án sinh học 6

Giáo án sinh học 6

Luan van
Free
English
5
rating
8.647
Lượt downloads
8
User rating
đề tài hepatitisc b virus (hbv)

Đề tài Hepatitisc B Virus (HBV)

Luan van
Free
English
7
rating
23.699
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng :nuôi cấy mô thực vật

Bài giảng :Nuôi cấy mô thực vật

Luan van
Free
English
8
rating
20.611
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: vai trò của glucide và protein trong sự phát...

TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA GLUCIDE VÀ PROTEIN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Luan van
Free
English
10
rating
22.558
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: tiềm năng và thách thức cho nền cnsh việt na...

TIỂU LUẬN: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CHO NỀN CNSH VIỆT NAM

Luan van
Free
English
4
rating
9.371
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình: công nghệ sinh học thực vật

Giáo trình: Công nghệ sinh học thực vật

Luan van
Free
English
5
rating
21.163
Lượt downloads
8
User rating
chương 2: kỹ thuật phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào...

Chương 2: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Luan van
Free
English
6
rating
10.782
Lượt downloads
10
User rating
công nghệ sản xuất protein, axit amin và axit hữu cơ...

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PROTEIN, AXIT AMIN VÀ AXIT HỮU CƠ

Luan van
Free
English
7
rating
1.393
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình:sinh thái học

Giáo trình:Sinh thái học

Luan van
Free
English
4
rating
13.637
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật trồng nấm

Kỹ thuật trồng nấm

Luan van
Free
English
4
rating
16.295
Lượt downloads
9
User rating
đặc điểm sinh học và năng suất nấm linh chi...

Đặc điểm sinh học và năng suất nấm linh chi

Luan van
Free
English
5
rating
25.178
Lượt downloads
8
User rating
kỹ thuật trồng và chế biến nấm ăn

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN NẤM ĂN

Luan van
Free
English
6
rating
8.297
Lượt downloads
10
User rating
thế mạnh trong trồng nấm ở việt nam

Thế mạnh trong trồng nấm ở Việt Nam

Luan van
Free
English
7
rating
15.933
Lượt downloads
9
User rating
tính tương hợp của vi sinh học

Tính tương hợp của vi sinh học

Luan van
Free
English
3
rating
28.889
Lượt downloads
10
User rating
vai trò của glucid và protein trong sự phát triển của v...

VAI TRÒ CỦA GLUCID VÀ PROTEIN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Luan van
Free
English
4
rating
15.451
Lượt downloads
9
User rating
tổng hợp lý thuyết sinh học

Tổng hợp lý thuyết sinh học

Luan van
Free
English
4
rating
4.356
Lượt downloads
9
User rating
trắc nghiệm sinh học bài 16 - 22

Trắc nghiệm sinh học bài 16 - 22

Luan van
Free
English
5
rating
24.728
Lượt downloads
8
User rating
chương 2: kỹ thuật phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bà...

Chương 2: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Luan van
Free
English
9
rating
15.335
Lượt downloads
10
User rating
chương 3: chất điều hòa sinh trưởng

Chương 3: CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

Luan van
Free
English
10
rating
14.840
Lượt downloads
9
User rating
chương 6: sự chuyển gen ở thực vật

Chương 6: SỰ CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT

Luan van
Free
English
2
rating
3.194
Lượt downloads
8
User rating
sinh lí sinh sản

Sinh Lí Sinh Sản

Luan van
Free
English
3
rating
1.455
Lượt downloads
10
User rating
công nghệ sinh học động vật

Công nghệ sinh học động vật

Luan van
Free
English
4
rating
27.727
Lượt downloads
9
User rating
tiềm năng và thách thức cho nền công nghệ sinh học việt...

TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CHO NỀN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM

Luan van
Free
English
5
rating
4.457
Lượt downloads
8
User rating
quá trình sao mã

Quá trình sao mã

Luan van
Free
English
7
rating
32.252
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
8
rating
18.214
Lượt downloads
8
User rating
đột biến gen- đột biến nhiễm sắc thể

ĐỘT BIẾN GEN- ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

Luan van
Free
English
9
rating
32.408
Lượt downloads
10
User rating
điều hòa và biểu hiện gen

Điều hòa và biểu hiện gen

Luan van
Free
English
10
rating
14.393
Lượt downloads
9
User rating
điều hòa biểu hiện gen lac operon

Điều hòa biểu hiện gen Lac Operon

Luan van
Free
English
2
rating
16.713
Lượt downloads
8
User rating
kỹ thuật tách chiết nucleic acid

Kỹ Thuật Tách Chiết Nucleic Acid

Luan van
Free
English
3
rating
6.070
Lượt downloads
10
User rating
phương pháp đánh dấu acid nucleic

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH DẤU ACID NUCLEIC

Luan van
Free
English
4
rating
20.767
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật định tính, định lượng dna bằng phương pháp đo...

KỸ THUẬT ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG DNA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ

Luan van
Free
English
5
rating
10.414
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
6
rating
15.473
Lượt downloads
10
User rating
phương pháp giải trình tự gen

Phương pháp giải trình tự gen

Luan van
Free
English
7
rating
22.717
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật lai phân tử southern blot, northern blot...

Kỹ thuật lai phân tử Southern blot, Northern blot

Luan van
Free
English
8
rating
13.506
Lượt downloads
8
User rating
cây cỏ ăn được

Cây cỏ ăn được

Luan van
Free
English
3
rating
3.731
Lượt downloads
10
User rating
antimicrobial susceptibility testing protocols

Antimicrobial Susceptibility Testing Protocols

Luan van
Free
English
2
rating
10.219
Lượt downloads
8
User rating
thực hành nuôi cấy mô thực vật

Thực hành nuôi cấy mô thực vật

Luan van
Free
English
3
rating
12.991
Lượt downloads
10
User rating
định lượng vi sinh vật

Định lượng vi sinh vật

Luan van
Free
English
4
rating
10.209
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp