sinh học (65 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
bài 2: trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)...

Bài 2: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT (tiếp theo)

Luan van
Free
English
7
rating
22.521
Lượt downloads
9
User rating
sinh sản và phát triển cá thể ở cầu gai

SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN CÁ THỂ Ở CẦU GAI

Luan van
Free
English
6
rating
22.311
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
10
rating
32.417
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng: công nghệ hoá sinh

BÀI GIẢNG: CÔNG NGHỆ HOÁ SINH

Luan van
Free
English
6
rating
29.375
Lượt downloads
10
User rating
vi sinh vật đại cương

VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG

Luan van
Free
English
8
rating
7.495
Lượt downloads
8
User rating
enzyme biocatalysis principles and applications

Enzyme Biocatalysis Principles and Applications

Luan van
Free
English
4
rating
4.961
Lượt downloads
9
User rating
đề tài sự phát triển phôi của lưỡng cư (amphibia...

Đề tài SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI CỦA LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA

Luan van
Free
English
8
rating
32.273
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: côn trùng

Đề tài: Côn trùng

Luan van
Free
English
10
rating
25.901
Lượt downloads
9
User rating
tổng quan về tế bào gốc

Tổng quan về tế bào gốc

Luan van
Free
English
2
rating
17.780
Lượt downloads
8
User rating
một số tài nguyên cho nhận dạng thực thể y sinh...

MộT Số TÀI NGUYÊN CHO NHẬN DẠNG THỰC THể Y SINH

Luan van
Free
English
4
rating
4.214
Lượt downloads
9
User rating
chẩn đoán vi khuẩn listeria bằng kỹ thuật gen...

CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LISTERIA BẰNG KỸ THUẬT GEN

Luan van
Free
English
5
rating
8.594
Lượt downloads
8
User rating
bài giảng nuôi cấy mô thực vật

BÀI GIẢNG NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

Luan van
Free
English
10
rating
10.590
Lượt downloads
9
User rating
giáo án sinh học 6

Giáo án sinh học 6

Luan van
Free
English
5
rating
8.670
Lượt downloads
8
User rating
đề tài hepatitisc b virus (hbv)

Đề tài Hepatitisc B Virus (HBV)

Luan van
Free
English
7
rating
23.713
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng :nuôi cấy mô thực vật

Bài giảng :Nuôi cấy mô thực vật

Luan van
Free
English
8
rating
20.627
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: vai trò của glucide và protein trong sự phát...

TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA GLUCIDE VÀ PROTEIN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Luan van
Free
English
10
rating
22.572
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: tiềm năng và thách thức cho nền cnsh việt na...

TIỂU LUẬN: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CHO NỀN CNSH VIỆT NAM

Luan van
Free
English
4
rating
9.388
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình: công nghệ sinh học thực vật

Giáo trình: Công nghệ sinh học thực vật

Luan van
Free
English
5
rating
21.186
Lượt downloads
8
User rating
chương 2: kỹ thuật phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào...

Chương 2: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Luan van
Free
English
6
rating
10.823
Lượt downloads
10
User rating
công nghệ sản xuất protein, axit amin và axit hữu cơ...

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PROTEIN, AXIT AMIN VÀ AXIT HỮU CƠ

Luan van
Free
English
7
rating
1.410
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình:sinh thái học

Giáo trình:Sinh thái học

Luan van
Free
English
4
rating
13.655
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật trồng nấm

Kỹ thuật trồng nấm

Luan van
Free
English
4
rating
16.309
Lượt downloads
9
User rating
đặc điểm sinh học và năng suất nấm linh chi...

Đặc điểm sinh học và năng suất nấm linh chi

Luan van
Free
English
5
rating
25.197
Lượt downloads
8
User rating
kỹ thuật trồng và chế biến nấm ăn

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN NẤM ĂN

Luan van
Free
English
6
rating
8.315
Lượt downloads
10
User rating
thế mạnh trong trồng nấm ở việt nam

Thế mạnh trong trồng nấm ở Việt Nam

Luan van
Free
English
7
rating
15.953
Lượt downloads
9
User rating
tính tương hợp của vi sinh học

Tính tương hợp của vi sinh học

Luan van
Free
English
3
rating
28.906
Lượt downloads
10
User rating
vai trò của glucid và protein trong sự phát triển của v...

VAI TRÒ CỦA GLUCID VÀ PROTEIN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Luan van
Free
English
4
rating
15.471
Lượt downloads
9
User rating
tổng hợp lý thuyết sinh học

Tổng hợp lý thuyết sinh học

Luan van
Free
English
4
rating
4.377
Lượt downloads
9
User rating
trắc nghiệm sinh học bài 16 - 22

Trắc nghiệm sinh học bài 16 - 22

Luan van
Free
English
5
rating
24.747
Lượt downloads
8
User rating
chương 2: kỹ thuật phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bà...

Chương 2: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Luan van
Free
English
9
rating
15.355
Lượt downloads
10
User rating
chương 3: chất điều hòa sinh trưởng

Chương 3: CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

Luan van
Free
English
10
rating
14.858
Lượt downloads
9
User rating
chương 6: sự chuyển gen ở thực vật

Chương 6: SỰ CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT

Luan van
Free
English
2
rating
3.229
Lượt downloads
8
User rating
sinh lí sinh sản

Sinh Lí Sinh Sản

Luan van
Free
English
3
rating
1.483
Lượt downloads
10
User rating
công nghệ sinh học động vật

Công nghệ sinh học động vật

Luan van
Free
English
4
rating
27.759
Lượt downloads
9
User rating
tiềm năng và thách thức cho nền công nghệ sinh học việt...

TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CHO NỀN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM

Luan van
Free
English
5
rating
4.481
Lượt downloads
8
User rating
quá trình sao mã

Quá trình sao mã

Luan van
Free
English
7
rating
32.271
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
8
rating
18.235
Lượt downloads
8
User rating
đột biến gen- đột biến nhiễm sắc thể

ĐỘT BIẾN GEN- ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

Luan van
Free
English
9
rating
32.450
Lượt downloads
10
User rating
điều hòa và biểu hiện gen

Điều hòa và biểu hiện gen

Luan van
Free
English
10
rating
14.413
Lượt downloads
9
User rating
điều hòa biểu hiện gen lac operon

Điều hòa biểu hiện gen Lac Operon

Luan van
Free
English
2
rating
16.763
Lượt downloads
8
User rating
kỹ thuật tách chiết nucleic acid

Kỹ Thuật Tách Chiết Nucleic Acid

Luan van
Free
English
3
rating
6.087
Lượt downloads
10
User rating
phương pháp đánh dấu acid nucleic

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH DẤU ACID NUCLEIC

Luan van
Free
English
4
rating
20.785
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật định tính, định lượng dna bằng phương pháp đo...

KỸ THUẬT ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG DNA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ

Luan van
Free
English
5
rating
10.430
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
6
rating
15.493
Lượt downloads
10
User rating
phương pháp giải trình tự gen

Phương pháp giải trình tự gen

Luan van
Free
English
7
rating
22.739
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật lai phân tử southern blot, northern blot...

Kỹ thuật lai phân tử Southern blot, Northern blot

Luan van
Free
English
8
rating
13.523
Lượt downloads
8
User rating
cây cỏ ăn được

Cây cỏ ăn được

Luan van
Free
English
3
rating
3.752
Lượt downloads
10
User rating
antimicrobial susceptibility testing protocols

Antimicrobial Susceptibility Testing Protocols

Luan van
Free
English
2
rating
10.233
Lượt downloads
8
User rating
thực hành nuôi cấy mô thực vật

Thực hành nuôi cấy mô thực vật

Luan van
Free
English
3
rating
13.007
Lượt downloads
10
User rating
định lượng vi sinh vật

Định lượng vi sinh vật

Luan van
Free
English
4
rating
10.252
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp