sinh học (65 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
bài 2: trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)...

Bài 2: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT (tiếp theo)

Luan van
Free
English
7
rating
22.434
Lượt downloads
9
User rating
sinh sản và phát triển cá thể ở cầu gai

SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN CÁ THỂ Ở CẦU GAI

Luan van
Free
English
6
rating
22.248
Lượt downloads
10
User rating
Free
English
10
rating
32.349
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng: công nghệ hoá sinh

BÀI GIẢNG: CÔNG NGHỆ HOÁ SINH

Luan van
Free
English
6
rating
29.310
Lượt downloads
10
User rating
vi sinh vật đại cương

VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG

Luan van
Free
English
8
rating
7.429
Lượt downloads
8
User rating
enzyme biocatalysis principles and applications

Enzyme Biocatalysis Principles and Applications

Luan van
Free
English
4
rating
4.901
Lượt downloads
9
User rating
đề tài sự phát triển phôi của lưỡng cư (amphibia...

Đề tài SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI CỦA LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA

Luan van
Free
English
8
rating
32.210
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: côn trùng

Đề tài: Côn trùng

Luan van
Free
English
10
rating
25.829
Lượt downloads
9
User rating
tổng quan về tế bào gốc

Tổng quan về tế bào gốc

Luan van
Free
English
2
rating
17.710
Lượt downloads
8
User rating
một số tài nguyên cho nhận dạng thực thể y sinh...

MộT Số TÀI NGUYÊN CHO NHẬN DẠNG THỰC THể Y SINH

Luan van
Free
English
4
rating
4.167
Lượt downloads
9
User rating
chẩn đoán vi khuẩn listeria bằng kỹ thuật gen...

CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LISTERIA BẰNG KỸ THUẬT GEN

Luan van
Free
English
5
rating
8.533
Lượt downloads
8
User rating
bài giảng nuôi cấy mô thực vật

BÀI GIẢNG NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

Luan van
Free
English
10
rating
10.455
Lượt downloads
9
User rating
giáo án sinh học 6

Giáo án sinh học 6

Luan van
Free
English
5
rating
8.577
Lượt downloads
8
User rating
đề tài hepatitisc b virus (hbv)

Đề tài Hepatitisc B Virus (HBV)

Luan van
Free
English
7
rating
23.655
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng :nuôi cấy mô thực vật

Bài giảng :Nuôi cấy mô thực vật

Luan van
Free
English
8
rating
20.563
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: vai trò của glucide và protein trong sự phát...

TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA GLUCIDE VÀ PROTEIN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Luan van
Free
English
10
rating
22.527
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: tiềm năng và thách thức cho nền cnsh việt na...

TIỂU LUẬN: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CHO NỀN CNSH VIỆT NAM

Luan van
Free
English
4
rating
9.338
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình: công nghệ sinh học thực vật

Giáo trình: Công nghệ sinh học thực vật

Luan van
Free
English
5
rating
21.110
Lượt downloads
8
User rating
chương 2: kỹ thuật phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào...

Chương 2: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Luan van
Free
English
6
rating
10.729
Lượt downloads
10
User rating
công nghệ sản xuất protein, axit amin và axit hữu cơ...

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PROTEIN, AXIT AMIN VÀ AXIT HỮU CƠ

Luan van
Free
English
7
rating
1.361
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình:sinh thái học

Giáo trình:Sinh thái học

Luan van
Free
English
4
rating
13.589
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật trồng nấm

Kỹ thuật trồng nấm

Luan van
Free
English
4
rating
16.247
Lượt downloads
9
User rating
đặc điểm sinh học và năng suất nấm linh chi...

Đặc điểm sinh học và năng suất nấm linh chi

Luan van
Free
English
5
rating
25.132
Lượt downloads
8
User rating
kỹ thuật trồng và chế biến nấm ăn

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN NẤM ĂN

Luan van
Free
English
6
rating
8.245
Lượt downloads
10
User rating
thế mạnh trong trồng nấm ở việt nam

Thế mạnh trong trồng nấm ở Việt Nam

Luan van
Free
English
7
rating
15.892
Lượt downloads
9
User rating
tính tương hợp của vi sinh học

Tính tương hợp của vi sinh học

Luan van
Free
English
3
rating
28.845
Lượt downloads
10
User rating
vai trò của glucid và protein trong sự phát triển của v...

VAI TRÒ CỦA GLUCID VÀ PROTEIN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Luan van
Free
English
4
rating
15.397
Lượt downloads
9
User rating
tổng hợp lý thuyết sinh học

Tổng hợp lý thuyết sinh học

Luan van
Free
English
4
rating
4.317
Lượt downloads
9
User rating
trắc nghiệm sinh học bài 16 - 22

Trắc nghiệm sinh học bài 16 - 22

Luan van
Free
English
5
rating
24.686
Lượt downloads
8
User rating
chương 2: kỹ thuật phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bà...

Chương 2: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Luan van
Free
English
9
rating
15.286
Lượt downloads
10
User rating
chương 3: chất điều hòa sinh trưởng

Chương 3: CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

Luan van
Free
English
10
rating
14.792
Lượt downloads
9
User rating
chương 6: sự chuyển gen ở thực vật

Chương 6: SỰ CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT

Luan van
Free
English
2
rating
3.144
Lượt downloads
8
User rating
sinh lí sinh sản

Sinh Lí Sinh Sản

Luan van
Free
English
3
rating
1.403
Lượt downloads
10
User rating
công nghệ sinh học động vật

Công nghệ sinh học động vật

Luan van
Free
English
4
rating
27.657
Lượt downloads
9
User rating
tiềm năng và thách thức cho nền công nghệ sinh học việt...

TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CHO NỀN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM

Luan van
Free
English
5
rating
4.421
Lượt downloads
8
User rating
quá trình sao mã

Quá trình sao mã

Luan van
Free
English
7
rating
32.209
Lượt downloads
9
User rating
Free
English
8
rating
18.162
Lượt downloads
8
User rating
đột biến gen- đột biến nhiễm sắc thể

ĐỘT BIẾN GEN- ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

Luan van
Free
English
9
rating
32.358
Lượt downloads
10
User rating
điều hòa và biểu hiện gen

Điều hòa và biểu hiện gen

Luan van
Free
English
10
rating
14.351
Lượt downloads
9
User rating
điều hòa biểu hiện gen lac operon

Điều hòa biểu hiện gen Lac Operon

Luan van
Free
English
2
rating
16.668
Lượt downloads
8
User rating
kỹ thuật tách chiết nucleic acid

Kỹ Thuật Tách Chiết Nucleic Acid

Luan van
Free
English
3
rating
6.032
Lượt downloads
10
User rating
phương pháp đánh dấu acid nucleic

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH DẤU ACID NUCLEIC

Luan van
Free
English
4
rating
20.724
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật định tính, định lượng dna bằng phương pháp đo...

KỸ THUẬT ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG DNA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ

Luan van
Free
English
5
rating
10.379
Lượt downloads
8
User rating
Free
English
6
rating
15.426
Lượt downloads
10
User rating
phương pháp giải trình tự gen

Phương pháp giải trình tự gen

Luan van
Free
English
7
rating
22.680
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật lai phân tử southern blot, northern blot...

Kỹ thuật lai phân tử Southern blot, Northern blot

Luan van
Free
English
8
rating
13.467
Lượt downloads
8
User rating
cây cỏ ăn được

Cây cỏ ăn được

Luan van
Free
English
3
rating
3.690
Lượt downloads
10
User rating
antimicrobial susceptibility testing protocols

Antimicrobial Susceptibility Testing Protocols

Luan van
Free
English
2
rating
10.177
Lượt downloads
8
User rating
thực hành nuôi cấy mô thực vật

Thực hành nuôi cấy mô thực vật

Luan van
Free
English
3
rating
12.948
Lượt downloads
10
User rating
định lượng vi sinh vật

Định lượng vi sinh vật

Luan van
Free
English
4
rating
10.160
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp