sinh học (65 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
bài 2: trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)...

Bài 2: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT (tiếp theo)

Free
English
7
rating
22.379
Lượt downloads
9
User rating
sinh sản và phát triển cá thể ở cầu gai

SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN CÁ THỂ Ở CẦU GAI

Free
English
6
rating
22.200
Lượt downloads
10
User rating
penicillin

Penicillin

Free
English
10
rating
32.313
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng: công nghệ hoá sinh

BÀI GIẢNG: CÔNG NGHỆ HOÁ SINH

Free
English
6
rating
29.258
Lượt downloads
10
User rating
vi sinh vật đại cương

VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG

Free
English
8
rating
7.385
Lượt downloads
8
User rating
enzyme biocatalysis principles and applications

Enzyme Biocatalysis Principles and Applications

Free
English
4
rating
4.867
Lượt downloads
9
User rating
đề tài sự phát triển phôi của lưỡng cư (amphibia...

Đề tài SỰ PHÁT TRIỂN PHÔI CỦA LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA

Free
English
8
rating
32.162
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: côn trùng

Đề tài: Côn trùng

Free
English
10
rating
25.796
Lượt downloads
9
User rating
tổng quan về tế bào gốc

Tổng quan về tế bào gốc

Free
English
2
rating
17.665
Lượt downloads
8
User rating
một số tài nguyên cho nhận dạng thực thể y sinh...

MộT Số TÀI NGUYÊN CHO NHẬN DẠNG THỰC THể Y SINH

Free
English
4
rating
4.129
Lượt downloads
9
User rating
chẩn đoán vi khuẩn listeria bằng kỹ thuật gen...

CHẨN ĐOÁN VI KHUẨN LISTERIA BẰNG KỸ THUẬT GEN

Free
English
5
rating
8.498
Lượt downloads
8
User rating
bài giảng nuôi cấy mô thực vật

BÀI GIẢNG NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

Free
English
10
rating
10.388
Lượt downloads
9
User rating
giáo án sinh học 6

Giáo án sinh học 6

Free
English
5
rating
8.533
Lượt downloads
8
User rating
đề tài hepatitisc b virus (hbv)

Đề tài Hepatitisc B Virus (HBV)

Free
English
7
rating
23.623
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng :nuôi cấy mô thực vật

Bài giảng :Nuôi cấy mô thực vật

Free
English
8
rating
20.524
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: vai trò của glucide và protein trong sự phát...

TIỂU LUẬN: VAI TRÒ CỦA GLUCIDE VÀ PROTEIN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Free
English
10
rating
22.495
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận: tiềm năng và thách thức cho nền cnsh việt na...

TIỂU LUẬN: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CHO NỀN CNSH VIỆT NAM

Free
English
4
rating
9.309
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình: công nghệ sinh học thực vật

Giáo trình: Công nghệ sinh học thực vật

Free
English
5
rating
21.046
Lượt downloads
8
User rating
chương 2: kỹ thuật phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào...

Chương 2: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Free
English
6
rating
10.689
Lượt downloads
10
User rating
công nghệ sản xuất protein, axit amin và axit hữu cơ...

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PROTEIN, AXIT AMIN VÀ AXIT HỮU CƠ

Free
English
7
rating
1.328
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình:sinh thái học

Giáo trình:Sinh thái học

Free
English
4
rating
13.532
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật trồng nấm

Kỹ thuật trồng nấm

Free
English
4
rating
16.208
Lượt downloads
9
User rating
đặc điểm sinh học và năng suất nấm linh chi...

Đặc điểm sinh học và năng suất nấm linh chi

Free
English
5
rating
25.086
Lượt downloads
8
User rating
kỹ thuật trồng và chế biến nấm ăn

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN NẤM ĂN

Free
English
6
rating
8.211
Lượt downloads
10
User rating
thế mạnh trong trồng nấm ở việt nam

Thế mạnh trong trồng nấm ở Việt Nam

Free
English
7
rating
15.855
Lượt downloads
9
User rating
tính tương hợp của vi sinh học

Tính tương hợp của vi sinh học

Free
English
3
rating
28.809
Lượt downloads
10
User rating
vai trò của glucid và protein trong sự phát triển của v...

VAI TRÒ CỦA GLUCID VÀ PROTEIN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Free
English
4
rating
15.369
Lượt downloads
9
User rating
tổng hợp lý thuyết sinh học

Tổng hợp lý thuyết sinh học

Free
English
4
rating
4.271
Lượt downloads
9
User rating
trắc nghiệm sinh học bài 16 - 22

Trắc nghiệm sinh học bài 16 - 22

Free
English
5
rating
24.636
Lượt downloads
8
User rating
chương 2: kỹ thuật phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bà...

Chương 2: KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Free
English
9
rating
15.245
Lượt downloads
10
User rating
chương 3: chất điều hòa sinh trưởng

Chương 3: CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

Free
English
10
rating
14.749
Lượt downloads
9
User rating
chương 6: sự chuyển gen ở thực vật

Chương 6: SỰ CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT

Free
English
2
rating
3.083
Lượt downloads
8
User rating
sinh lí sinh sản

Sinh Lí Sinh Sản

Free
English
3
rating
1.365
Lượt downloads
10
User rating
công nghệ sinh học động vật

Công nghệ sinh học động vật

Free
English
4
rating
27.614
Lượt downloads
9
User rating
tiềm năng và thách thức cho nền công nghệ sinh học việt...

TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CHO NỀN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM

Free
English
5
rating
4.389
Lượt downloads
8
User rating
quá trình sao mã

Quá trình sao mã

Free
English
7
rating
32.168
Lượt downloads
9
User rating
cấu trúc gen

Cấu trúc gen

Free
English
8
rating
18.119
Lượt downloads
8
User rating
đột biến gen- đột biến nhiễm sắc thể

ĐỘT BIẾN GEN- ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ

Free
English
9
rating
32.328
Lượt downloads
10
User rating
điều hòa và biểu hiện gen

Điều hòa và biểu hiện gen

Free
English
10
rating
14.304
Lượt downloads
9
User rating
điều hòa biểu hiện gen lac operon

Điều hòa biểu hiện gen Lac Operon

Free
English
2
rating
16.634
Lượt downloads
8
User rating
kỹ thuật tách chiết nucleic acid

Kỹ Thuật Tách Chiết Nucleic Acid

Free
English
3
rating
5.997
Lượt downloads
10
User rating
phương pháp đánh dấu acid nucleic

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH DẤU ACID NUCLEIC

Free
English
4
rating
20.683
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật định tính, định lượng dna bằng phương pháp đo...

KỸ THUẬT ĐỊNH TÍNH, ĐỊNH LƯỢNG DNA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ

Free
English
5
rating
10.349
Lượt downloads
8
User rating
kỹ thuật prc

Kỹ thuật PRC

Free
English
6
rating
15.390
Lượt downloads
10
User rating
phương pháp giải trình tự gen

Phương pháp giải trình tự gen

Free
English
7
rating
22.654
Lượt downloads
9
User rating
kỹ thuật lai phân tử southern blot, northern blot...

Kỹ thuật lai phân tử Southern blot, Northern blot

Free
English
8
rating
13.435
Lượt downloads
8
User rating
cây cỏ ăn được

Cây cỏ ăn được

Free
English
3
rating
3.658
Lượt downloads
10
User rating
antimicrobial susceptibility testing protocols

Antimicrobial Susceptibility Testing Protocols

Free
English
2
rating
10.148
Lượt downloads
8
User rating
thực hành nuôi cấy mô thực vật

Thực hành nuôi cấy mô thực vật

Free
English
3
rating
12.913
Lượt downloads
10
User rating
định lượng vi sinh vật

Định lượng vi sinh vật

Free
English
4
rating
10.121
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp