tài chính doanh nghiệp (18 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
chương 3: phân tích tài chính doanh nghiệp

Chương 3: Phân tích tài chính Doanh nghiệp

Free
English
10
rating
29.886
Lượt downloads
9
User rating
chương 4: nguồn vốn của doanh nghiệp

CHƯƠNG 4: NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Free
English
5
rating
4.737
Lượt downloads
8
User rating
chương 5 :chi phí vốn & cơ cấu vốn

Chương 5 :Chi phí vốn & Cơ cấu vốn

Free
English
7
rating
15.123
Lượt downloads
9
User rating
bài 6: quản lý tài sản ngắn hạn của dn

Bài 6: Quản lý tài sản ngắn hạn của DN

Free
English
2
rating
20.714
Lượt downloads
8
User rating
chương 9 phân tích khả năng sinh lời

CHƯƠNG 9 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI

Free
English
8
rating
194
Lượt downloads
8
User rating
chương 8 phân tích hiệu quả sử dụng vốn

CHƯƠNG 8 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

Free
English
9
rating
9.859
Lượt downloads
10
User rating
tải chính và tài chính nâng cao

TẢI CHÍNH VÀ TÀI CHÍNH NÂNG CAO

Free
English
6
rating
5.324
Lượt downloads
10
User rating
tài chính doanh nghiêp

TÀI CHÍNH DOANH NGHIÊP

Free
English
7
rating
22.005
Lượt downloads
9
User rating
giá trị theo thời gian của tiền tệ

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ

Free
English
8
rating
20.229
Lượt downloads
8
User rating
tài chính doanh nghiệp

Tài Chính Doanh Nghiệp

Free
English
9
rating
29.043
Lượt downloads
10
User rating
tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Free
English
9
rating
31.848
Lượt downloads
10
User rating
doanh thu và nợ phải thu

Doanh thu và nợ phải thu

Free
English
10
rating
10.851
Lượt downloads
9
User rating
mô hình doanh nghiệp tư nhân

Mô Hình Doanh Nghiệp Tư Nhân

Free
English
2
rating
7.515
Lượt downloads
8
User rating
tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Free
English
5
rating
2.676
Lượt downloads
8
User rating
tài chính quốc tế

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Free
English
8
rating
19.015
Lượt downloads
8
User rating
phân tích các chủ đề đặc biệt

PHÂN TÍCH CÁC CHỦ ĐỀ ĐẶC BIỆT

Free
English
5
rating
25.207
Lượt downloads
8
User rating
phân tích triển vọng

PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG

Free
English
6
rating
30.325
Lượt downloads
10
User rating
tổng cầu và tổng cung

TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG

Free
English
8
rating
8.912
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp