tài chính (873 kết quả) - trang 8

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
bài thuyết trình về thực trạng và tiềm năng của thị trư...

Bài thuyết trình về thực trạng và tiềm năng của thị trường thẻ VN

Luan van
Free
English
4
rating
78.686
Lượt downloads
9
User rating
nhà đầu tư thông minh

nhà đầu tư thông minh

Luan van
Free
English
5
rating
133.203
Lượt downloads
8
User rating
business statistics

Business Statistics

Luan van
Free
English
9
rating
99.337
Lượt downloads
10
User rating
nhà đầu tư thành công

Nhà đầu tư thành công

Luan van
Free
English
7
rating
124.861
Lượt downloads
9
User rating
đề tài hoạt động cho vay sửa nhà

ĐỀ TÀI: HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỂ MUA, SỬA CHỬA NHÀ TẠI NHNo&PTNT TỈNH BÌNH THUẬN CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT TỈNH BÌNH THUẬN

Luan van
Free
English
4
rating
35.751
Lượt downloads
9
User rating
tìm hiểu tín dụng cho vay mua nhà

CHƯƠNG 2 TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ, XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN

Luan van
Free
English
5
rating
125.819
Lượt downloads
8
User rating
nguyên nhân của hoạt động cho vay xây nhà

CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT ƯU KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ, XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NHÀ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN.

Luan van
Free
English
6
rating
47.064
Lượt downloads
10
User rating
bài tập thực hành ghi sổ

BÀI TẬP THỰC HÀNH GHI SỔ

Luan van
Free
English
8
rating
97.549
Lượt downloads
8
User rating
thực hành ghi sổ kế toán - ts trần phước

Thực hành ghi sổ kế toán - TS Trần Phước

Luan van
Free
English
9
rating
12.069
Lượt downloads
10
User rating
chuẩn mực kế toán

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

Luan van
Free
English
2
rating
3.877
Lượt downloads
8
User rating
tổng quan thị trường tài chính cơ hội trong khủng hoản...

Tổng quan thị trường tài chính Cơ hội trong khủng hoảng

Luan van
Free
English
4
rating
25.200
Lượt downloads
9
User rating
tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính 2008...

Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính 2008

Luan van
Free
English
5
rating
125.716
Lượt downloads
8
User rating
khủng hoảng và hệ thống tài chính

Khủng hoảng và hệ thống tài chính tín dụng Phân tích ứng dụng với kinh tế Mỹ và Việt Nam

Luan van
Free
English
7
rating
26.746
Lượt downloads
9
User rating
thảo luận kế toán quản trị

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Luan van
Free
English
3
rating
125.329
Lượt downloads
10
User rating
phân tích những yếu tố môi trường

Bài nghiên cứu Phân tích những yếu tố môi trường ảnh hưởng tới hoạt động quản trị của ngân hàng thương mại, trong đó phân tích chính vào yếu tố văn hóa, xã hội

Luan van
Free
English
8
rating
121.450
Lượt downloads
8
User rating
chương 5: công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài...

Chương 5: CÔNG CỤ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ MÔN TCDN

Luan van
Free
English
8
rating
22.100
Lượt downloads
8
User rating
chương 1: vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp...

Chương 1: Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp

Luan van
Free
English
10
rating
34.173
Lượt downloads
9
User rating
chương 2: giá trị thời gian của tiền

Chương 2: GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN

Luan van
Free
English
3
rating
145.397
Lượt downloads
10
User rating
đồ án " phân tích và đầu tư chứng khoán"

ĐỒ ÁN " PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN"

Luan van
Free
English
5
rating
85.241
Lượt downloads
8
User rating
chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu...

Chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu

Luan van
Free
English
6
rating
73.952
Lượt downloads
10
User rating
bài 5: phân tích đầu tư bất động sản thương mại...

Bài 5: Phân tích đầu tư bất động sản thương mại

Luan van
Free
English
2
rating
61.078
Lượt downloads
8
User rating
bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - chương 1: tổng ...

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Luan van
Free
English
10
rating
34.587
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - chương 2: chi p...

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 2: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh nghiệp

Luan van
Free
English
2
rating
85.631
Lượt downloads
8
User rating
bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - chương 3: thời ...

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 3: THỜI GIÁ CỦA TIỀN, TỶ SUẤT SINH LỜI VÀ RỦI RO

Luan van
Free
English
3
rating
106.148
Lượt downloads
10
User rating
bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - chương 4: tài s...

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 4: Tài sản dài hạn của doanh nghiệp

Luan van
Free
English
4
rating
8.938
Lượt downloads
9
User rating
bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - chương 5: tài s...

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 5: Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp

Luan van
Free
English
5
rating
78.607
Lượt downloads
8
User rating
đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 6: ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

Luan van
Free
English
2
rating
10.563
Lượt downloads
8
User rating
chi phí sử dụng vốn

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 7: CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN, ĐÒN BẨY VÀ CƠ CẤU VỐN

Luan van
Free
English
3
rating
30.408
Lượt downloads
10
User rating
bài giảng nguồn tài trợ của doanh nghiệp

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp

Luan van
Free
English
4
rating
13.227
Lượt downloads
9
User rating
chính sách cổ tức của cty cổ phần

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 9: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Luan van
Free
English
5
rating
50.314
Lượt downloads
8
User rating
bài giảng tài chính doanh nghiệp

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 10: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Luan van
Free
English
6
rating
95.437
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình thị trường chứng khoán

Giáo trình thị trường chứng khoán

Luan van
Free
English
8
rating
63.462
Lượt downloads
8
User rating
tỷ giá hối đoái giai đoạn 2000-2011: mức độ sai lệch và...

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI GIAI ĐOẠN 2000-2011: MỨC ĐỘ SAI LỆCH VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU

Luan van
Free
English
10
rating
17.425
Lượt downloads
9
User rating
lịch sử hệ thống ngân hàng việt nam

Lịch sử hệ thống ngân hàng Việt Nam

Luan van
Free
English
5
rating
90.310
Lượt downloads
8
User rating
chứng từ và sổ kế toán

CHƯƠNG 5: CHỨNG TỪ VÀ SỔ KẾ TOÁN - Th.s Nguyễn Chí Hiếu

Luan van
Free
English
8
rating
125.121
Lượt downloads
8
User rating
tổng quan về kế toán

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN - Th.s Nguyễn Chí Hiếu

Luan van
Free
English
9
rating
93.193
Lượt downloads
10
User rating
kế toán-tài khoản và ghi sổ kép

CHƯƠNG 2: Kế toán TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP - Th.s Nguyễn Chí Hiếu

Luan van
Free
English
10
rating
127.998
Lượt downloads
9
User rating
tính giá các đối tượng kế toán

CHƯƠNG 3: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN - ThS. Nguyễn Chí Hiếu

Luan van
Free
English
2
rating
74.471
Lượt downloads
8
User rating
kế toán nghiệp vụ kinh tế

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP - Th.s Nguyễn Chí Hiếu

Luan van
Free
English
3
rating
13.300
Lượt downloads
10
User rating
sổ sách và các hình thức kế toán

CHƯƠNG 7: SỔ SÁCH VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Luan van
Free
English
5
rating
115.700
Lượt downloads
8
User rating
giáo trình nguyên lý kế toán

Giáo trình Nguyên lý kế toán - CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Luan van
Free
English
6
rating
63.360
Lượt downloads
10
User rating
tài khoản kế toán và ghi sổ kép

Giáo trình Nguyên lý kế toán - CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ KÉP

Luan van
Free
English
7
rating
136.574
Lượt downloads
9
User rating
chứng từ kế toán và kiểm kê

Giáo trình Nguyên lý kế toán - CHƯƠNG 4: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ

Luan van
Free
English
8
rating
136.847
Lượt downloads
8
User rating
giáo trình tính giá các đối tượng kế toán

Giáo trình Nguyên lý kế toán - CHƯƠNG 5: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

Luan van
Free
English
9
rating
141.242
Lượt downloads
10
User rating
môn tài chính tiền tệ

Môn Tài chính tiền tệ

Luan van
Free
English
10
rating
97.758
Lượt downloads
9
User rating
chương 3: hệ thống ngân hàng ở việt nam...

CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM

Luan van
Free
English
2
rating
89.950
Lượt downloads
8
User rating
tài chính tiền tệ - chương 2: tài chính doanh nghiệp...

Tài chính tiền tệ - Chương 2: Tài chính doanh nghiệp

Luan van
Free
English
3
rating
46.552
Lượt downloads
10
User rating
tài chính tiền tệ - chương 4: tài chính quốc tế...

Tài chính tiền tệ - Chương 4: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Luan van
Free
English
4
rating
59.700
Lượt downloads
9
User rating
the milionaire next door

The Milionaire next door

Luan van
Free
English
2
rating
73.960
Lượt downloads
8
User rating
ví dụ và bài tập thực hành làm kế toán trên excel...

VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL

Luan van
Free
English
4
rating
122.315
Lượt downloads
9
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp