Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối ...

Luận văn Chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam

Free
English
8
rating
27.333
Lượt downloads
8
User rating
luận văn bảo hiểm xã hội ở tỉnh ninh bình hiện nay...

Luận văn Bảo hiểm xã hội ở tỉnh Ninh Bình hiện nay

luan van bao hiem
Free
English
9
rating
27.949
Lượt downloads
10
User rating
luận văn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở tỉnh vĩ...

Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở tỉnh Vĩnh Long

Free
English
10
rating
16.588
Lượt downloads
9
User rating
luận văn một số giải pháp phát triển các khu công nghiệ...

Luận văn Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững về kinh tế

Free
English
2
rating
28.734
Lượt downloads
8
User rating
luận văn đảng bộ học viện quân y lãnh đạo công tác than...

Luận văn Đảng bộ Học viện Quân y lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay

lãnh đạo
Free
English
3
rating
19.566
Lượt downloads
10
User rating
luận văn đào tạo nguồn nhân lực dưới đại học cho phát t...

Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực dưới đại học cho phát triển công nghiệp

Free
English
4
rating
9.157
Lượt downloads
9
User rating
luận văn dịch vụ bưu chính, viễn thông với phát triển k...

Luận văn Dịch vụ bưu chính, viễn thông với phát triển kinh tế xã hội ở Nghệ An

Free
English
5
rating
15.033
Lượt downloads
8
User rating
luận văn hợp tác xã kiểu mới trong quá trình công nghiệ...

Luận văn Hợp tác xã kiểu mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An

Free
English
6
rating
14.563
Lượt downloads
10
User rating
luận văn làng nghề ở thanh hoá trong hội nhập kinh tế q...

Luận văn Làng nghề ở Thanh Hoá trong hội nhập kinh tế quốc tế

Free
English
7
rating
31.962
Lượt downloads
9
User rating
luận văn mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế...

Luận văn Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta hiện nay

Free
English
8
rating
1.705
Lượt downloads
8
User rating
luận văn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động s...

Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong giai đoạn hiện nay

Free
English
9
rating
31.282
Lượt downloads
10
User rating
luận văn sức cạnh tranh của các doanh nghiệp được hình ...

Luận văn Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp được hình thành từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Nghệ An

Free
English
2
rating
4.417
Lượt downloads
8
User rating
luận văn những đặc điểm và xu thế của thời đại ngày nay...

Luận văn Những đặc điểm và xu thế của thời đại ngày nay và tác động của nó đến Việt Nam trong công cuộc đổi mới ở nước ta

Free
English
3
rating
15.515
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tổng quan về công ty in công đoàn

Luận văn Tổng quan về Công ty In Công đoàn

Free
English
4
rating
29.356
Lượt downloads
9
User rating
luận văn vấn đề phát triển kinh tế đối ngoại trong thời...

Luận văn Vấn đề phát triển kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Free
English
5
rating
22.692
Lượt downloads
8
User rating
luận văn việc làm cho thanh niên nông thôn miền tây nam...

Luận văn Việc làm cho thanh niên nông thôn miền Tây Nam bộ

làm ch
Free
English
6
rating
26.710
Lượt downloads
10
User rating
luận văn vốn đầu tư của nhà nước để phát triển kinh tế ...

Luận văn Vốn đầu tư của nhà nước để phát triển kinh tế xó hội ở các huyện miền núi cao ở Nghệ An

Free
English
7
rating
12.870
Lượt downloads
9
User rating
luận án tiến sĩ: nghiên cứu áp dụng phương pháp địa chấ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN NÔNG PHÂN GIẢI CAO ĐỂ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÁC TẦNG NÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO, MAGMA TRẺ Ở VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Free
English
10
rating
427
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nh...

Đề Tài: Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Free
English
9
rating
31.300
Lượt downloads
10
User rating
luận văn định canh, định cư với xoá đói giảm nghèo ở hà...

Luận văn Định canh, định cư với xoá đói giảm nghèo ở Hà Giang

Free
English
2
rating
24.151
Lượt downloads
8
User rating
luận văn định hướng và giải pháp quản lý nhà nước nhằm ...

Luận văn Định hướng và giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Free
English
3
rating
1.998
Lượt downloads
10
User rating
luận văn doanh nghiệp nhà nước sau cph ở bộ giao thông ...

Luận văn Doanh nghiệp Nhà nước sau CPH ở Bộ Giao thông vận tải - Thực trạng và giải pháp phát triển

Free
English
4
rating
3.289
Lượt downloads
9
User rating
luận văn doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở tỉn...

Luận văn Doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở tỉnh Thanh Hóa

Free
English
5
rating
25.593
Lượt downloads
8
User rating
luận văn đổi mới công tác quản lý tiền lương tại công t...

Luận văn Đổi mới công tác quản lý tiền lương tại công ty Chiến Thắng thuộc Tổng cục Kỹ Thuật - Bộ Quốc phòng

Free
English
6
rating
12.862
Lượt downloads
10
User rating
luận văn đổi mới quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ...

Luận văn Đổi mới quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay

Free
English
7
rating
12.083
Lượt downloads
9
User rating
luận văn đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở điện lực...

Luận văn Đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam

Free
English
8
rating
9.883
Lượt downloads
8
User rating
luận văn đổi mới tổ chức, quản lý ở công ty vận tải đa ...

Luận văn Đổi mới tổ chức, quản lý ở Công ty Vận tải đa phương thức theo mô hình Công ty mẹ - công ty con

Free
English
9
rating
1.895
Lượt downloads
10
User rating
luận văn giải pháp tín dụng của chi nhánh ngân hàng đầu...

Luận văn Giải pháp tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng Nam nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Nam

Free
English
2
rating
29.474
Lượt downloads
8
User rating
luận văn giải pháp xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh...

Luận văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh quảng trị trong giai đoạn hiện nay

Free
English
3
rating
27.970
Lượt downloads
10
User rating
luận văn hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ng...

Luận văn Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam

Free
English
4
rating
17.255
Lượt downloads
9
User rating
luận văn hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nướ...

Luận văn Hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Free
English
5
rating
28.138
Lượt downloads
8
User rating
luận văn hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ng...

Luận văn Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam

Free
English
6
rating
6.543
Lượt downloads
10
User rating
luận văn nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại h...

Luận văn Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp

Free
English
7
rating
9.334
Lượt downloads
9
User rating
luận văn những giải pháp hỗ trợ của nhà nước nhằm phát ...

Luận văn Những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Free
English
8
rating
23.312
Lượt downloads
8
User rating
luận văn phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật ở thành p...

Luận văn Phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật ở thành phố Đà Nẵng Thực trạng và giải pháp

Free
English
9
rating
26.650
Lượt downloads
10
User rating
luận văn thực thi quyền sử dụng đất ở huyện hòa vang th...

Luận văn Thực thi quyền sử dụng đất ở Huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

Free
English
10
rating
14.509
Lượt downloads
9
User rating
luận văn thực trạng xóa đói giảm nghèo ở huyện sóc sơn,...

Luận văn Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội - Kinh nghiệm và giải pháp

Free
English
2
rating
20.624
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " a proof of the kepler conjecture "

Đề tài " A proof of the Kepler conjecture "

Free
English
4
rating
24.848
Lượt downloads
9
User rating
đề tài " curve shortening and the topology of closed g...

Đề tài " Curve shortening and the topology of closed geodesics on surfaces "

Free
English
5
rating
30.679
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " bilipschitz maps, analytic capacity, and the c...

Đề tài " Bilipschitz maps, analytic capacity, and the Cauchy integral "

Free
English
6
rating
30.981
Lượt downloads
10
User rating
đề tài " cabling and transverse simplicity "

Đề tài " Cabling and transverse simplicity "

Free
English
7
rating
21.560
Lượt downloads
9
User rating
đề tài " the two possible values of the chromatic numbe...

Đề tài " The two possible values of the chromatic number of a random graph "

Free
English
8
rating
23.629
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " twisted fermat curves over totally real fields...

Đề tài " Twisted Fermat curves over totally real fields "

Free
English
9
rating
15.845
Lượt downloads
10
User rating
đề tài " formation of singularities for a transport equ...

Đề tài " Formation of singularities for a transport equation with nonlocal velocity "

Free
English
10
rating
11.101
Lượt downloads
9
User rating
đề tài " finite and infinite arithmetic progressions i...

Đề tài " Finite and infinite arithmetic progressions in sumsets "

Free
English
2
rating
12.194
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " convergence of the parabolic ginzburg-landau e...

Đề tài " Convergence of the parabolic Ginzburg-Landau equation to motion by mean curvature "

Free
English
3
rating
12.833
Lượt downloads
10
User rating
đề tài " invariant measures and arithmetic quantum uniq...

Đề tài " Invariant measures and arithmetic quantum unique ergodicity "

Free
English
4
rating
6.348
Lượt downloads
9
User rating
đề tài " the parisi formula "

Đề tài " The Parisi formula "

Free
English
5
rating
15.193
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " calder´on’s inverse conductivity problem in th...

Đề tài " Calder´on’s inverse conductivity problem in the plane "

Free
English
6
rating
1.470
Lượt downloads
10
User rating
đề tài " elliptic units for real quadratic fields "

Đề tài " Elliptic units for real quadratic fields "

Free
English
7
rating
21.562
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp