Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối ...

Luận văn Chức năng giám đốc của kiểm toán nhà nước đối với sử dụng vốn ngân sách trong đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam

Luan van
Free
English
8
rating
27.457
Lượt downloads
8
User rating
luận văn bảo hiểm xã hội ở tỉnh ninh bình hiện nay...

Luận văn Bảo hiểm xã hội ở tỉnh Ninh Bình hiện nay

Luan van
Free
English
9
rating
28.090
Lượt downloads
10
User rating
luận văn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở tỉnh vĩ...

Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở tỉnh Vĩnh Long

Luan van
Free
English
10
rating
16.671
Lượt downloads
9
User rating
luận văn một số giải pháp phát triển các khu công nghiệ...

Luận văn Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn Hà Nội theo hướng bền vững về kinh tế

Luan van
Free
English
2
rating
28.834
Lượt downloads
8
User rating
luận văn đảng bộ học viện quân y lãnh đạo công tác than...

Luận văn Đảng bộ Học viện Quân y lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Luan van
Free
English
3
rating
19.663
Lượt downloads
10
User rating
luận văn đào tạo nguồn nhân lực dưới đại học cho phát t...

Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực dưới đại học cho phát triển công nghiệp

Luan van
Free
English
4
rating
9.281
Lượt downloads
9
User rating
luận văn dịch vụ bưu chính, viễn thông với phát triển k...

Luận văn Dịch vụ bưu chính, viễn thông với phát triển kinh tế xã hội ở Nghệ An

Luan van
Free
English
5
rating
15.127
Lượt downloads
8
User rating
luận văn hợp tác xã kiểu mới trong quá trình công nghiệ...

Luận văn Hợp tác xã kiểu mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Nghệ An

Luan van
Free
English
6
rating
14.672
Lượt downloads
10
User rating
luận văn làng nghề ở thanh hoá trong hội nhập kinh tế q...

Luận văn Làng nghề ở Thanh Hoá trong hội nhập kinh tế quốc tế

Luan van
Free
English
7
rating
32.066
Lượt downloads
9
User rating
luận văn mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế...

Luận văn Mối quan hệ biện chứng giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta hiện nay

Luan van
Free
English
8
rating
1.809
Lượt downloads
8
User rating
luận văn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động s...

Luận văn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành trong giai đoạn hiện nay

Luan van
Free
English
9
rating
31.412
Lượt downloads
10
User rating
luận văn sức cạnh tranh của các doanh nghiệp được hình ...

Luận văn Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp được hình thành từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Nghệ An

Luan van
Free
English
2
rating
4.521
Lượt downloads
8
User rating
luận văn những đặc điểm và xu thế của thời đại ngày nay...

Luận văn Những đặc điểm và xu thế của thời đại ngày nay và tác động của nó đến Việt Nam trong công cuộc đổi mới ở nước ta

Luan van
Free
English
3
rating
15.603
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tổng quan về công ty in công đoàn

Luận văn Tổng quan về Công ty In Công đoàn

Luan van
Free
English
4
rating
29.465
Lượt downloads
9
User rating
luận văn vấn đề phát triển kinh tế đối ngoại trong thời...

Luận văn Vấn đề phát triển kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Luan van
Free
English
5
rating
22.791
Lượt downloads
8
User rating
luận văn việc làm cho thanh niên nông thôn miền tây nam...

Luận văn Việc làm cho thanh niên nông thôn miền Tây Nam bộ

Luan van
Free
English
6
rating
26.791
Lượt downloads
10
User rating
luận văn vốn đầu tư của nhà nước để phát triển kinh tế ...

Luận văn Vốn đầu tư của nhà nước để phát triển kinh tế xó hội ở các huyện miền núi cao ở Nghệ An

Luan van
Free
English
7
rating
12.976
Lượt downloads
9
User rating
luận án tiến sĩ: nghiên cứu áp dụng phương pháp địa chấ...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤN NÔNG PHÂN GIẢI CAO ĐỂ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÁC TẦNG NÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO, MAGMA TRẺ Ở VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Luan van
Free
English
10
rating
523
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nh...

Đề Tài: Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Luan van
Free
English
9
rating
31.397
Lượt downloads
10
User rating
luận văn định canh, định cư với xoá đói giảm nghèo ở hà...

Luận văn Định canh, định cư với xoá đói giảm nghèo ở Hà Giang

Luan van
Free
English
2
rating
24.241
Lượt downloads
8
User rating
luận văn định hướng và giải pháp quản lý nhà nước nhằm ...

Luận văn Định hướng và giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Luan van
Free
English
3
rating
2.085
Lượt downloads
10
User rating
luận văn doanh nghiệp nhà nước sau cph ở bộ giao thông ...

Luận văn Doanh nghiệp Nhà nước sau CPH ở Bộ Giao thông vận tải - Thực trạng và giải pháp phát triển

Luan van
Free
English
4
rating
3.361
Lượt downloads
9
User rating
luận văn doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở tỉn...

Luận văn Doanh nghiệp tư nhân trong ngành du lịch ở tỉnh Thanh Hóa

Luan van
Free
English
5
rating
25.695
Lượt downloads
8
User rating
luận văn đổi mới công tác quản lý tiền lương tại công t...

Luận văn Đổi mới công tác quản lý tiền lương tại công ty Chiến Thắng thuộc Tổng cục Kỹ Thuật - Bộ Quốc phòng

Luan van
Free
English
6
rating
12.943
Lượt downloads
10
User rating
luận văn đổi mới quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ...

Luận văn Đổi mới quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay

Luan van
Free
English
7
rating
12.207
Lượt downloads
9
User rating
luận văn đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở điện lực...

Luận văn Đổi mới tổ chức, quản lý kinh doanh ở Điện lực Quảng Nam

Luan van
Free
English
8
rating
10.018
Lượt downloads
8
User rating
luận văn đổi mới tổ chức, quản lý ở công ty vận tải đa ...

Luận văn Đổi mới tổ chức, quản lý ở Công ty Vận tải đa phương thức theo mô hình Công ty mẹ - công ty con

Luan van
Free
English
9
rating
1.981
Lượt downloads
10
User rating
luận văn giải pháp tín dụng của chi nhánh ngân hàng đầu...

Luận văn Giải pháp tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng Nam nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Nam

Luan van
Free
English
2
rating
29.566
Lượt downloads
8
User rating
luận văn giải pháp xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh...

Luận văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh quảng trị trong giai đoạn hiện nay

Luan van
Free
English
3
rating
28.053
Lượt downloads
10
User rating
luận văn hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ng...

Luận văn Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam

Luan van
Free
English
4
rating
17.349
Lượt downloads
9
User rating
luận văn hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nướ...

Luận văn Hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Luan van
Free
English
5
rating
28.292
Lượt downloads
8
User rating
luận văn hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ng...

Luận văn Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam

Luan van
Free
English
6
rating
6.641
Lượt downloads
10
User rating
luận văn nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại h...

Luận văn Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp

Luan van
Free
English
7
rating
9.439
Lượt downloads
9
User rating
luận văn những giải pháp hỗ trợ của nhà nước nhằm phát ...

Luận văn Những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Luan van
Free
English
8
rating
23.418
Lượt downloads
8
User rating
luận văn phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật ở thành p...

Luận văn Phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật ở thành phố Đà Nẵng Thực trạng và giải pháp

Luan van
Free
English
9
rating
26.792
Lượt downloads
10
User rating
luận văn thực thi quyền sử dụng đất ở huyện hòa vang th...

Luận văn Thực thi quyền sử dụng đất ở Huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

Luan van
Free
English
10
rating
14.604
Lượt downloads
9
User rating
luận văn thực trạng xóa đói giảm nghèo ở huyện sóc sơn,...

Luận văn Thực trạng xóa đói giảm nghèo ở huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội - Kinh nghiệm và giải pháp

Luan van
Free
English
2
rating
20.712
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " a proof of the kepler conjecture "

Đề tài " A proof of the Kepler conjecture "

Luan van
Free
English
4
rating
24.925
Lượt downloads
9
User rating
đề tài " curve shortening and the topology of closed g...

Đề tài " Curve shortening and the topology of closed geodesics on surfaces "

Luan van
Free
English
5
rating
30.767
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " bilipschitz maps, analytic capacity, and the c...

Đề tài " Bilipschitz maps, analytic capacity, and the Cauchy integral "

Luan van
Free
English
6
rating
31.031
Lượt downloads
10
User rating
đề tài " cabling and transverse simplicity "

Đề tài " Cabling and transverse simplicity "

Luan van
Free
English
7
rating
21.613
Lượt downloads
9
User rating
đề tài " the two possible values of the chromatic numbe...

Đề tài " The two possible values of the chromatic number of a random graph "

Luan van
Free
English
8
rating
23.716
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " twisted fermat curves over totally real fields...

Đề tài " Twisted Fermat curves over totally real fields "

Luan van
Free
English
9
rating
15.898
Lượt downloads
10
User rating
đề tài " formation of singularities for a transport equ...

Đề tài " Formation of singularities for a transport equation with nonlocal velocity "

Luan van
Free
English
10
rating
11.195
Lượt downloads
9
User rating
đề tài " finite and infinite arithmetic progressions i...

Đề tài " Finite and infinite arithmetic progressions in sumsets "

Luan van
Free
English
2
rating
12.246
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " convergence of the parabolic ginzburg-landau e...

Đề tài " Convergence of the parabolic Ginzburg-Landau equation to motion by mean curvature "

Luan van
Free
English
3
rating
12.889
Lượt downloads
10
User rating
đề tài " invariant measures and arithmetic quantum uniq...

Đề tài " Invariant measures and arithmetic quantum unique ergodicity "

Luan van
Free
English
4
rating
6.405
Lượt downloads
9
User rating
đề tài " the parisi formula "

Đề tài " The Parisi formula "

Luan van
Free
English
5
rating
15.245
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " calder´on’s inverse conductivity problem in th...

Đề tài " Calder´on’s inverse conductivity problem in the plane "

Luan van
Free
English
6
rating
1.616
Lượt downloads
10
User rating
đề tài " elliptic units for real quadratic fields "

Đề tài " Elliptic units for real quadratic fields "

Luan van
Free
English
7
rating
21.627
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp