văn hóa xã hội (91 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
nghị định về quản lý chất thải rắn

Nghị định về quản lý chất thải rắn

Luan van
Free
English
8
rating
16.927
Lượt downloads
8
User rating
chỉ thị số 01/2013/ct-ubnd

Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND

Luan van
Free
English
9
rating
34.184
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 01/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
10
rating
83.554
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 01/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
2
rating
81.850
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 01/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
3
rating
40.018
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 01/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
4
rating
121.927
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 01/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
5
rating
99.919
Lượt downloads
8
User rating
công điện số 01/cđ-btc

Công điện số 01/CĐ-BTC

Luan van
Free
English
6
rating
29.333
Lượt downloads
10
User rating
chỉ thị số 01/ct-ttg

Chỉ thị số 01/CT-TTg

Luan van
Free
English
7
rating
108.813
Lượt downloads
9
User rating
chỉ thị số 02/2013/ct-ubnd

Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND

Luan van
Free
English
8
rating
6.692
Lượt downloads
8
User rating
nghị định số 02/2013/nđ-cp

Nghị định số 02/2013/NĐ-CP

Luan van
Free
English
9
rating
56.244
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 02/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
10
rating
27.612
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 02/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
2
rating
71.821
Lượt downloads
8
User rating
thông tư số 02/2013/tt-bvhttdl

Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL

Luan van
Free
English
3
rating
59.763
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo số 02/bc-bct

Báo cáo số 02/BC-BCT

Luan van
Free
English
4
rating
54.822
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 03/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
5
rating
94.711
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 03/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
6
rating
135.734
Lượt downloads
10
User rating
thông tư số 03/2013/tt-bvhttdl

Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Luan van
Free
English
7
rating
69.330
Lượt downloads
9
User rating
chỉ thị số 03/ct-ubnd

CHỈ THỊ SỐ 03/CT-UBND

Luan van
Free
English
8
rating
108.986
Lượt downloads
8
User rating
kế hoạch số 03/kh-svhttdl

KẾ HOẠCH SỐ 03/KH-SVHTTDL

Luan van
Free
English
9
rating
111.430
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 04/2013/qđ-ubnd

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
10
rating
35.142
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 04/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
2
rating
126.477
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 04/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
3
rating
30.600
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 04/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
4
rating
5.665
Lượt downloads
9
User rating
kế hoạch số 04/kh-ubnd

KẾ HOẠCH SỐ 04/KH-UBND

Luan van
Free
English
5
rating
136.431
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 05/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
6
rating
95.242
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 05/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
7
rating
119.504
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 06/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
8
rating
11.005
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 07/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
9
rating
34.463
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 07/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
10
rating
4.326
Lượt downloads
9
User rating
nghị định số 09/2013/nđ-cp

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP

Luan van
Free
English
2
rating
134.066
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 09/2013/qđ-ttg

QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2013/QĐ-TTg

Luan van
Free
English
3
rating
120.204
Lượt downloads
10
User rating
công điênh số 10/cđ-ttg

CÔNG ĐIÊNH SỐ 10/CĐ-TTg

Luan van
Free
English
4
rating
32.904
Lượt downloads
9
User rating
thông báo số 11/2013/tb-lpqt

THÔNG BÁO SỐ 11/2013/TB-LPQT

Luan van
Free
English
5
rating
120.932
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 12/2013/qđ-ttg

Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg

Luan van
Free
English
6
rating
28.737
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 14/qđ-ubnd

Quyết định số 14/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
7
rating
28.058
Lượt downloads
9
User rating
chương trình số 22/ctr-ubnd

CHƯƠNG TRÌNH SỐ 22/CTr-UBND

Luan van
Free
English
8
rating
95.787
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 23/qđ-ubnd

Quyết định số 23/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Yên Bái, ngày 10 tháng 01 năm 2013QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠN

Luan van
Free
English
9
rating
129.571
Lượt downloads
10
User rating
thông báo số 24/tb-vpcp

THÔNG BÁO SỐ 24/TB-VPCP

Luan van
Free
English
10
rating
12.820
Lượt downloads
9
User rating
kế hoạch số 26/kh-ubndc

KẾ HOẠCH SỐ 26/KH-UBNDC

Luan van
Free
English
2
rating
39.257
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 32/qđ-ubnd

Quyết định số 32/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
3
rating
130.566
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 32/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
4
rating
32.110
Lượt downloads
9
User rating
thông báo số 33/tb-vpcp

THÔNG BÁO SỐ 33/TB-VPCP

Luan van
Free
English
5
rating
58.727
Lượt downloads
8
User rating
thông báo số 34/tb-vpcp

THÔNG BÁO SỐ 34/TB-VPCP

Luan van
Free
English
6
rating
59.412
Lượt downloads
10
User rating
thông báo số 36/tb-vpcp

THÔNG BÁO SỐ 36/TB-VPCP

Luan van
Free
English
7
rating
136.584
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 41/qđ-bvhttdl

QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/QĐ-BVHTTDL

Luan van
Free
English
8
rating
120.912
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 43/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
9
rating
5.653
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 46/2013/qđ-ubnd

QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2013/QĐ-UBND

Luan van
Free
English
10
rating
101.202
Lượt downloads
9
User rating
thông báo số 51/tb-vpcp

Thông báo số 51/TB-VPCP

Luan van
Free
English
2
rating
119.259
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số 54/qđ-bvhttdl

QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/QĐ-BVHTTDL

Luan van
Free
English
3
rating
133.827
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp