vi phạm hành chính (54 kết quả)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
nghị định của chính phủ số: 169/2004/nđ-cp do chính phủ...

Nghị định của chính phủ Số: 169/2004/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Luan van
Free
English
10
rating
13.564
Lượt downloads
9
User rating
nghị định - quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành ch...

Nghị định - Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Luan van
Free
English
5
rating
137.656
Lượt downloads
8
User rating
luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

Luan van
Free
English
7
rating
32.078
Lượt downloads
9
User rating
nghị định số 36/2009/nđ-cp

NGHỊ ĐỊNH Số 36/2009/NĐ-CP

Luan van
Free
English
3
rating
34.640
Lượt downloads
10
User rating
nghị địnhh số 20/2009//nđ-ccp ngày 24 tháng 4 năm 2009 ...

NGHỊ ĐỊNHH số 20/2009//NĐ-CCP ngày 24 tháng 4 năm 2009 V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Luan van
Free
English
7
rating
102.797
Lượt downloads
9
User rating
công văn 4280/vpcp-ktth của văn phòng chính phủ...

Công văn 4280/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Luan van
Free
English
9
rating
1.060
Lượt downloads
10
User rating
nghị định 55/2009/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 55/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
10
rating
17.924
Lượt downloads
9
User rating
nghị định 49/2009/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 49/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
2
rating
63.394
Lượt downloads
8
User rating
nghị định 41/2009/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 41/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
3
rating
44.562
Lượt downloads
10
User rating
công văn 3296/bgdđt-csvctbth của bộ giáo dục và đào tạo...

Công văn 3296/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Luan van
Free
English
4
rating
62.599
Lượt downloads
9
User rating
công văn 2297/vpcp-kntn của văn phòng chính phủ ...

Công văn 2297/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ

Luan van
Free
English
5
rating
107.832
Lượt downloads
8
User rating
nghị định 28/2009/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 28/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
6
rating
36.581
Lượt downloads
10
User rating
thông tư 13/2009/tt-bnn của bộ nông nghiệp và phát triể...

Thông tư 13/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Luan van
Free
English
7
rating
94.078
Lượt downloads
9
User rating
thông tư liên tịch 46/2009/ttlt-btc-bca của bộ tài chín...

Thông tư liên tịch 46/2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính, Bộ Công an

Luan van
Free
English
8
rating
46.471
Lượt downloads
8
User rating
nghị định 23/2009/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
9
rating
131.056
Lượt downloads
10
User rating
nghị định 22/2009/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 22/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
10
rating
144.810
Lượt downloads
9
User rating
nghị định 18/2009/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 18/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
2
rating
51.873
Lượt downloads
8
User rating
quyết định 52/2009/qđ-ubnd của uỷ ban nhân dân thành ph...

Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Luan van
Free
English
3
rating
101.513
Lượt downloads
10
User rating
nghị định 10/2009/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 10/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
4
rating
42.764
Lượt downloads
9
User rating
nghị định 06/2009/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 06/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
5
rating
71.755
Lượt downloads
8
User rating
quyết định 31/2009/qđ-ubnd của uỷ ban nhân dân thành ph...

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Luan van
Free
English
6
rating
40.174
Lượt downloads
10
User rating
nghị định 128/2008/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 128/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
7
rating
82.308
Lượt downloads
9
User rating
nghị định 125/2008/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 125/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
8
rating
9.003
Lượt downloads
8
User rating
thông tư 15/2008/tt-bct của bộ công thương

Thông tư 15/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương

Luan van
Free
English
9
rating
38.417
Lượt downloads
10
User rating
quyết định 2423/qđ-tchq của tổng cục hải quan ...

Quyết định 2423/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Luan van
Free
English
10
rating
31.637
Lượt downloads
9
User rating
chỉ thị 20/2008/ct-ubnd của uỷ ban nhân dân thành phố h...

Chỉ thị 20/2008/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Luan van
Free
English
2
rating
31.585
Lượt downloads
8
User rating
thông báo 314/tb-vpcp của văn phòng chính phủ

Thông báo 314/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Luan van
Free
English
3
rating
72.342
Lượt downloads
10
User rating
thông tư liên tịch của bộ tài chính

Thông tư liên tịch 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước

Luan van
Free
English
4
rating
134.144
Lượt downloads
9
User rating
công văn 7530/vpcp-ktn của văn phòng chính phủ ...

Công văn 7530/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Luan van
Free
English
5
rating
119.013
Lượt downloads
8
User rating
chỉ thị 3246/ct-bnn-pc của bộ nông nghiệp và phát triển...

Chỉ thị 3246/CT-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Luan van
Free
English
6
rating
11.382
Lượt downloads
10
User rating
thông tư 12/2008/tt-bct của bộ công thương

Thông tư 12/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương

Luan van
Free
English
7
rating
123.662
Lượt downloads
9
User rating
quyết định 33/2008/qđ-ubnd của uỷ ban nhân dân thành ph...

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Luan van
Free
English
8
rating
134.140
Lượt downloads
8
User rating
công văn 6801/vpcp-kgvx của văn phòng chính phủ ...

Công văn 6801/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Luan van
Free
English
9
rating
97.310
Lượt downloads
10
User rating
nghị định 107/2008/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 107/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
10
rating
324
Lượt downloads
9
User rating
công văn 2967/btttt-ttra của bộ thông tin và truyền thô...

Công văn 2967/BTTTT-TTra của Bộ Thông tin và Truyền thông

Luan van
Free
English
2
rating
102.332
Lượt downloads
8
User rating
chỉ thị 28/2008/ct-ttg của thủ tướng chính phủ ...

Chỉ thị 28/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Luan van
Free
English
3
rating
105.890
Lượt downloads
10
User rating
công văn 3368/tct-cs của tổng cục thuế

Công văn 3368/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Luan van
Free
English
4
rating
66.019
Lượt downloads
9
User rating
công văn 3314/tct-cs của tổng cục thuế

Công văn 3314/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Luan van
Free
English
5
rating
73.421
Lượt downloads
8
User rating
thông tư 90/2008/tt-bnn của bộ nông nghiệp và phát triể...

Thông tư 90/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Luan van
Free
English
6
rating
22.350
Lượt downloads
10
User rating
quyết định 49/2008/qđ-ubnd thành phố hà nội

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Luan van
Free
English
7
rating
97.710
Lượt downloads
9
User rating
công văn 2685/tct-cs của tổng cục thuế

Công văn 2685/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Luan van
Free
English
8
rating
129.722
Lượt downloads
8
User rating
công văn 2555/tct-cs của tổng cục thuế

Công văn 2555/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Luan van
Free
English
9
rating
54.131
Lượt downloads
10
User rating
công văn 2550/tct-cs của tổng cục thuế

Công văn 2550/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Luan van
Free
English
10
rating
127.352
Lượt downloads
9
User rating
thông tư 59/2008/tt-btc của bộ tài chính

Thông tư 59/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Luan van
Free
English
2
rating
96.409
Lượt downloads
8
User rating
công văn 4355/vpcp-ktth của văn phòng chính phủ ...

Công văn 4355/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Luan van
Free
English
3
rating
87.425
Lượt downloads
10
User rating
công văn 857/ttg-ktn của thủ tướng chính phủ ...

Công văn 857/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Luan van
Free
English
4
rating
29.327
Lượt downloads
9
User rating
nghị định 67/2008/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 67/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
5
rating
116.547
Lượt downloads
8
User rating
thông tư 38/2008/tt-btc của bộ tài chính

Thông tư 38/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Luan van
Free
English
6
rating
134.140
Lượt downloads
10
User rating
nghị định 61/2008/nđ-cp của chính phủ

Nghị định 61/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Luan van
Free
English
7
rating
1.070
Lượt downloads
9
User rating
danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Luan van
Free
English
8
rating
98.681
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp