Download tài liệu bồi dưỡng cán bộ (4)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
đề án “nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ...

Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay”

Luan van
Free
English
6
rating
141.832
Lượt downloads
10
User rating
đề án cán bộ quản lý kinh tế

Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay”

Luan van
Free
English
3
rating
59.251
Lượt downloads
10
User rating
phương pháp bồi dưỡng cán bộ

Áp dụng phương pháp dạy học tình huống trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cán bộ, công chức Việt Nam

Luan van
Free
English
5
rating
108.323
Lượt downloads
8
User rating
xây dựng phần mềm quản lý thư viện

Xây dựng phần mềm quản lý thư viện cho trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ

Luan van
Free
English
3
rating
106.161
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp