Download tài liệu bưu điện (8)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn: các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tscđ...

LUẬN VĂN: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện

Free
English
3
rating
21.831
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: tình hình quản lý và sử dụng tscđ tại nhà má...

LUẬN VĂN: Tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ tại nhà máy thiết bị Bưu điện

Free
English
6
rating
21.803
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: quá trình thành lập và cơ cấu tổ chức của cô...

LUẬN VĂN: Quá trình thành lập và cơ cấu tổ chức của Công ty Tài chính Bưu điện

Free
English
10
rating
5.320
Lượt downloads
9
User rating
luận văn lập kế hoạch marketing cho dịch vụ chuyển tiền...

Luận văn Lập kế hoạch Marketing cho dịch vụ chuyển tiền trong nước ở Bưu Điện Thành Phố Cần Thơ giai đoạn 04/2006 – 03/2007

Free
English
5
rating
12.223
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp: mô hình hệ thống quản lý mạng tập ...

Luận văn tốt nghiệp: Mô hình hệ thống quản lý mạng tập trung Mạng viễn thông thế hệ sau Cục Bưu điện Trung ương

Free
English
2
rating
56.347
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp tổ chức lao động

Luận văn tốt nghiệp Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tủa chùa

Free
English
6
rating
9.405
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tốt nghiệp hoàn thiện công tác tổ chức lao độn...

Luận văn tốt nghiệp Các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức lao động tại Bưu điện huyện Tuần Giáo

Free
English
6
rating
73.916
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tốt nghiệp tình hình quản lý và sử dụng tài sả...

Luận văn tốt nghiệp “Phân tích tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần Thiết Bị Bưu Điện”

Free
English
6
rating
61.803
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: đề xuất các bước phát triển dịch vụ điện tho...

TIỂU LUẬN: Đề xuất các bước phát triển dịch vụ điện thoại di động nội vùng tại Bưu điện Thành phố Hải Phòng

Free
English
8
rating
7.021
Lượt downloads
8
User rating
nghiên cứu phát triển và thử nghiệm dịch vụ thanh toán ...

TIỂU LUẬN: Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu phát triển và thử nghiệm dịch vụ thanh toán hộ qua Bưu điện

Free
English
7
rating
40.624
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp