Download tài liệu cải cách hành chính (13)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn: cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực q...

LUẬN VĂN: Cải cách hành chính Nhà nước trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực

Luan van
Free
English
5
rating
21.843
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo đánh giá cải cách hành chính nhà nước...

Báo cáo tổng hợp Đánh giá cải cách hành chính nhà nước

Luan van
Free
English
6
rating
10.390
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo chuyên đề : đánh giá cải cách hành chính nhà nư...

Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu

Luan van
Free
English
7
rating
49.977
Lượt downloads
9
User rating
quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước)

Luan van
Free
English
8
rating
40.724
Lượt downloads
8
User rating
đánh giá cải cách hành chính

Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

Luan van
Free
English
3
rating
46.588
Lượt downloads
10
User rating
50 khuyến nghị về cải cách hành chính nhà nước...

50 khuyến nghị về cải cách hành chính nhà nước

Luan van
Free
English
5
rating
114.065
Lượt downloads
8
User rating
đạo đức công vụ với vấn đề cải cách hành chính nhà nước...

ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ VỚI VẤN ĐỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Luan van
Free
English
6
rating
85.673
Lượt downloads
10
User rating
tìm hiểu chương trình cái cách hành chính

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011- 2020

Luan van
Free
English
6
rating
53.257
Lượt downloads
10
User rating
nghiên cứu những biện pháp gắn kết thực hiện quy chế dâ...

Nghiên cứu những biện pháp gắn kết thực hiện quy chế dân chủ với tiến trình cải cách hành chính

Luan van
Free
English
5
rating
50.043
Lượt downloads
8
User rating
hoàn thiện cơ cấu tổ chức hành chính

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị học viện hành chính Quốc gia theo hướng cải cách hành chính

Luan van
Free
English
4
rating
55.112
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp