Download tài liệu cơ cấu tổ chức (27)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
báo cáo " nghiên cứu so sánh về cơ cấu tổ chức của viện...

Báo cáo " Nghiên cứu so sánh về Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát giữa Việt Nam và Trung Quốc"

Luan van
Free
English
3
rating
24.550
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Tiểu luận: Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Luan van
Free
English
4
rating
12.589
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại ...

Luận văn: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đa Ngành Hà Nội

Luan van
Free
English
9
rating
7.579
Lượt downloads
10
User rating
quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền...

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau ( số 4/2012/QĐ-UBND)

Luan van
Free
English
10
rating
26.679
Lượt downloads
9
User rating
luận văn:chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

LUẬN VĂN:Chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng cho phù hợp với thời kỳ mới.Phần mở đầu: Giới thiệu chungXây dựng là một ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, nó đóng vai trò chủ chốt ở khâu cuối cùng của quá trình sáng

Luan van
Free
English
9
rating
5.842
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: cơ cấu tổ chức và hoạt động của ngân hàng nô...

LUẬN VĂN: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Luan van
Free
English
7
rating
22.861
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: quá trình thành lập và cơ cấu tổ chức của cô...

LUẬN VĂN: Quá trình thành lập và cơ cấu tổ chức của Công ty Tài chính Bưu điện

Luan van
Free
English
10
rating
5.358
Lượt downloads
9
User rating
luận văn hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại ngân hàng nông n...

LUẬN VĂN: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại Ngân hàng nông nghiệp Và Phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội

Luan van
Free
English
4
rating
17.384
Lượt downloads
9
User rating
chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng...

Chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng

Luan van
Free
English
7
rating
134.577
Lượt downloads
9
User rating
nghị định số 61/2003/nđ-cp

Nghị định số 61/2003/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Luan van
Free
English
7
rating
95.286
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp