Download tài liệu cổ phần hóa (30)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn sức cạnh tranh của các doanh nghiệp được hình ...

Luận văn Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp được hình thành từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Nghệ An

Luan van
Free
English
2
rating
4.417
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận một số biện pháp đẩy mạnh quá trình cổ phần h...

Tiểu luận Một số biện pháp đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa DNNN

Luan van
Free
English
4
rating
7.206
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận cổ phần hóa doanh nghiệp

Tiểu luận Cổ phần hóa doanh nghiệp

Luan van
Free
English
8
rating
26.056
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận cổ phần hóa dnnn

Tiểu luận Cổ phần hóa DNNN

Luan van
Free
English
10
rating
4.003
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: quá trình cổ phần hoá của công ty giấy hải ph...

LUẬN VĂN: Quá trình cổ phần hoá của công ty Giấy Hải Phòng Hapaco (HP_Paper Toinstock Company)

Luan van
Free
English
6
rating
15.651
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: đẩy mạnh cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệ...

LUẬN VĂN: Đẩy mạnh Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Luan van
Free
English
9
rating
2.631
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nướ...

LUẬN VĂN: Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước

Luan van
Free
English
10
rating
28.097
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: quá trình cổ phần hoá của các doanh nghiệp n...

LUẬN VĂN: Quá trình cổ phần hoá của các doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam - Thực trạng và giải pháp

Luan van
Free
English
9
rating
14.963
Lượt downloads
10
User rating
cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ nông nghiệp...

CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VA PTNT ...

Luan van
Free
English
9
rating
75.156
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo của hội đồng quản trị công ty cổ phần hoàng anh...

Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Luan van
Free
English
10
rating
28.443
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp