Download tài liệu công nghệ sinh học (22)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
giáo trình: công nghệ sinh học thực vật

Giáo trình: Công nghệ sinh học thực vật

Free
English
5
rating
21.046
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh sản...

TIỂU LUẬN: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh sản

Free
English
10
rating
12.048
Lượt downloads
9
User rating
công nghệ sinh học động vật

Công nghệ sinh học động vật

Free
English
4
rating
27.614
Lượt downloads
9
User rating
tiềm năng và thách thức cho nền công nghệ sinh học việt...

TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC CHO NỀN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT NAM

Free
English
5
rating
4.389
Lượt downloads
8
User rating
chương iii - ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuô...

CHƯƠNG III - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI

Free
English
8
rating
3.253
Lượt downloads
8
User rating
quyết định số: 14/2008/qđ-ttg về việc phê duyệt “kế hoạ...

Quyết định Số: 14/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020”

Free
English
3
rating
12.021
Lượt downloads
10
User rating
nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học

Các công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm giai đoạn 2001-2005

Free
English
4
rating
77.320
Lượt downloads
9
User rating
công nghệ sinh học trong xử lý chất thải

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI

Free
English
5
rating
115.129
Lượt downloads
8
User rating
công nghệ sinh học trong xử lý dầu tràn

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ DẦU TRÀN

Free
English
6
rating
116.656
Lượt downloads
10
User rating
nghiên cứu các giải pháp công nghệ sinh học sản xuất cá...

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ sinh học sản xuất các chế phẩm y sinh học đặc thù để bảo vệ sức khỏe nhân dân từ nguồn tài nguyên sinh vật Việt Nam

Free
English
7
rating
126.868
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp