Download tài liệu công nghệ thông tin (28)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
vai trò của công nghệ thông tin với quảng cáo trực tuyế...

Vai trò của công nghệ thông tin với quảng cáo trực tuyến

Free
English
4
rating
2.948
Lượt downloads
9
User rating
chuyên đề : ứng dụng công nghệ thông tin trong môn luy...

CHUYÊN ĐỀ : ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Free
English
3
rating
5.915
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình: ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học...

GIÁO TRÌNH: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN

Free
English
4
rating
16.669
Lượt downloads
9
User rating
ngành công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin

Free
English
5
rating
6.364
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp ...

LUẬN VĂN: Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin

Free
English
8
rating
6.312
Lượt downloads
8
User rating
luật công nghệ thông tin

Luật công nghệ thông tin

Free
English
8
rating
10.323
Lượt downloads
8
User rating
khái niệm chung về công nghệ thông tin

Khái niệm chung về Công nghệ Thông tin

Free
English
6
rating
12.804
Lượt downloads
10
User rating
ứng dụng cntt trong quản lý xét nghiệm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ XÉT NGHIỆM

Free
English
4
rating
15.121
Lượt downloads
9
User rating
công nghệ thông tin trong ngân hàng

MỘT SỐ VẤN ÐỀ ÐẶT RA CHO VIỆC ÐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Free
English
5
rating
36.245
Lượt downloads
8
User rating
tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong xã hội ngà...

Tầm quan trọng của Công nghệ thông tin trong xã hội ngày nay

Free
English
9
rating
77.029
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp