Download tài liệu công nghệ thông tin (28)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
vai trò của công nghệ thông tin với quảng cáo trực tuyế...

Vai trò của công nghệ thông tin với quảng cáo trực tuyến

Luan van
Free
English
4
rating
3.033
Lượt downloads
9
User rating
chuyên đề : ứng dụng công nghệ thông tin trong môn luy...

CHUYÊN ĐỀ : ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Luan van
Free
English
3
rating
6.032
Lượt downloads
10
User rating
giáo trình: ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học...

GIÁO TRÌNH: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN

Luan van
Free
English
4
rating
16.772
Lượt downloads
9
User rating
ngành công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin

Luan van
Free
English
5
rating
6.430
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp ...

LUẬN VĂN: Chính sách ưu đãi thuế đối với Doanh nghiệp sản xuất phần mềm - Thực trạng và giải pháp tại Trung tâm Công nghệ thông tin

Luan van
Free
English
8
rating
6.388
Lượt downloads
8
User rating
luật công nghệ thông tin

Luật công nghệ thông tin

Luan van
Free
English
8
rating
10.446
Lượt downloads
8
User rating
khái niệm chung về công nghệ thông tin

Khái niệm chung về Công nghệ Thông tin

Luan van
Free
English
6
rating
12.866
Lượt downloads
10
User rating
ứng dụng cntt trong quản lý xét nghiệm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ XÉT NGHIỆM

Luan van
Free
English
4
rating
15.205
Lượt downloads
9
User rating
công nghệ thông tin trong ngân hàng

MỘT SỐ VẤN ÐỀ ÐẶT RA CHO VIỆC ÐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

Luan van
Free
English
5
rating
36.352
Lượt downloads
8
User rating
tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong xã hội ngà...

Tầm quan trọng của Công nghệ thông tin trong xã hội ngày nay

Luan van
Free
English
9
rating
77.094
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp