Download tài liệu Công ty nhà nước (8)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn: giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình c...

LUẬN VĂN: Giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình Cô ong ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước ở Việt Nam

Free
English
7
rating
20.221
Lượt downloads
9
User rating
nghị định sô 09/2009/nđ-cp ngày 5/2/2009

NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2009/NĐ-CP NGÀY 5/2/2009 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC

Free
English
10
rating
124.095
Lượt downloads
9
User rating
đề án "giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình công ...

Đề án "Giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình Công ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước ở Việt Nam”

Free
English
8
rating
14.628
Lượt downloads
8
User rating
nghị định số 206/2004/nđ-cp ngày 14 tháng 12 năm 2004 ...

NGHỊ ĐỊNH SỐ 206/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Free
English
4
rating
41.121
Lượt downloads
9
User rating
quyết định số 234/2005/qđ-ttg ngày 26 tháng 9 năm 2005...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 234/2005/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Free
English
2
rating
95.567
Lượt downloads
8
User rating
nghị định số 207/2004/nđ-cp ngày 14 tháng 12 năm 2004 q...

NGHỊ ĐỊNH SỐ 207/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Free
English
3
rating
4.120
Lượt downloads
10
User rating
quyết định số 72/2008/qđ-ttg ngày 30 tháng 5 năm 2008 q...

QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2008/QĐ-TTg NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 quy định chế độ đặc thù với công nhân viên chức một số ngành nghề trong công ty nhà nước

Free
English
6
rating
144.233
Lượt downloads
10
User rating
thông tư số 29/2007/tt-blđtbxh

THÔNG TƯ SỐ 29/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG, MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ

Free
English
4
rating
24.422
Lượt downloads
9
User rating
thông tư số 23/2005/ttlt-blđtbxh-btc

THÔNG TƯ SỐ 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN XẾP HẠNG VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Free
English
6
rating
112.806
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp