Download tài liệu công ty thép Việt Nam (5)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
một số giải pháp cải tiến hệ thống thông tin phục vụ qu...

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp cải tiến hệ thống thông tin phục vụ quản lý ở Tổng Công ty Thép Việt Nam

Luan van
Free
English
5
rating
5.676
Lượt downloads
8
User rating
giải pháp tăng cường phát triển của tổng công ty thép v...

TIỂU LUẬN: Định hướng và một số giải pháp tăng cường phát triển của tổng công ty thép Việt Nam

Luan van
Free
English
10
rating
66.472
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo thực tập tại tổng công ty thép

TIỂU LUẬN: Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty Thép Việt Nam (VSC)

Luan van
Free
English
4
rating
127.470
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:hoàn thiện một bước cơ cấu tổ chức bộ máy quả...

TIỂU LUẬN:Hoàn thiện một bước cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Tổng công ty Thép Việt Nam.Lời mở đầuXây dựng và tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp luôn là một công việc thường xuyên và hết sức quan trọng trong bất cứ một doanh ngh

Luan van
Free
English
7
rating
34.527
Lượt downloads
9
User rating
biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng máy móc...

TIỂU LUẬN: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng máy móc thiết bị ở Tổng công ty thép Việt Nam

Luan van
Free
English
5
rating
121.907
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp