Download tài liệu dầu khí việt nam (3)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn "thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạ...

Luận văn "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt tại công ty bảo hiểm dầu khí việt Nam (PVI) "

Luan van
Free
English
8
rating
19.504
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: kết quả hoạt động của công ty trong những năm...

LUẬN VĂN: Kết quả hoạt động của công ty trong những năm vừa qua và phương hướng trong thời gian tới công ty bảo hiểm dầu khí Việt nam (PVI)

Luan van
Free
English
5
rating
15.374
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm b...

LUẬN VĂN: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm Bảo hiểm tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam

Luan van
Free
English
8
rating
3.204
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: mô hình định chế tài chính nào là thích hợp ...

LUẬN VĂN: Mô hình định chế tài chính nào là thích hợp và có hiệu quả nhất cho Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

Luan van
Free
English
8
rating
12.116
Lượt downloads
8
User rating
luận văn: phát triển cho vay cá nhân tại tổng công ty ...

LUẬN VĂN: Phát triển cho vay cá nhân tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

Luan van
Free
English
2
rating
861
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá của...

Luận văn tốt nghiệp “Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam”

Luan van
Free
English
3
rating
103.914
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tốt nghiệp về hoạt động đầu tư thăm dò- khai t...

Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng và triển vọng hoạt động đầu tư thăm dò- khai thác dầu khí ở nước ngoài của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam”

Luan van
Free
English
10
rating
64.414
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tài...

TIỂU LUẬN: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tài chính Dầu khí Việt nam

Luan van
Free
English
9
rating
74.010
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp