Download tài liệu đấu thầu (31)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: các dự...

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu.

Luan van
Free
English
9
rating
87.155
Lượt downloads
10
User rating
sổ tay hướng dẫn quản lý đấu thầu của wb ...

Sổ tay hướng dẫn quản lý đấu thầu của WB

Luan van
Free
English
7
rating
50.235
Lượt downloads
9
User rating
nghị định hướng dẫn luật đấu thầu

Nghị định hướng dẫn Luật Đấu Thầu

Luan van
Free
English
3
rating
46.725
Lượt downloads
10
User rating
phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 111/2006/nđ-cp n...

Phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọ

Luan van
Free
English
2
rating
133.809
Lượt downloads
8
User rating
nghị định 111-2006-nd-cp hướng dẫn luật đấu thầu và luậ...

Nghị định 111-2006-ND-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng

Luan van
Free
English
3
rating
12.925
Lượt downloads
10
User rating
luật đấu thầu

Luật đấu thầu

Luan van
Free
English
4
rating
71.927
Lượt downloads
9
User rating
luật đấu thầu

Luật Đấu thầu

Luan van
Free
English
10
rating
40.098
Lượt downloads
9
User rating
thông tư hướng dẫn lập kế họach đấu thầu...

Thông tư hướng dẫn lập kế họach đấu thầu

Luan van
Free
English
7
rating
26.817
Lượt downloads
9
User rating
quy chế đấu thầu , đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịc...

QUY CHẾ ĐẤU THẦU , ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Luan van
Free
English
8
rating
70.691
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp “một số giải pháp và kiến nghị nhằm...

Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu”

Luan van
Free
English
2
rating
42.221
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp