Download tài liệu đấu thầu (31)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: các dự...

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá áp dụng cho: Các dự án đầu tư đấu thầu.

Free
English
9
rating
87.075
Lượt downloads
10
User rating
sổ tay hướng dẫn quản lý đấu thầu của wb ...

Sổ tay hướng dẫn quản lý đấu thầu của WB

Free
English
7
rating
50.068
Lượt downloads
9
User rating
nghị định hướng dẫn luật đấu thầu

Nghị định hướng dẫn Luật Đấu Thầu

Free
English
3
rating
46.624
Lượt downloads
10
User rating
phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 111/2006/nđ-cp n...

Phụ lục Ban hành kèm theo Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọ

Free
English
2
rating
133.710
Lượt downloads
8
User rating
nghị định 111-2006-nd-cp hướng dẫn luật đấu thầu và luậ...

Nghị định 111-2006-ND-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng

Free
English
3
rating
12.809
Lượt downloads
10
User rating
luật đấu thầu

Luật đấu thầu

Free
English
4
rating
71.927
Lượt downloads
9
User rating
luật đấu thầu

Luật Đấu thầu

Free
English
10
rating
40.018
Lượt downloads
9
User rating
thông tư hướng dẫn lập kế họach đấu thầu...

Thông tư hướng dẫn lập kế họach đấu thầu

Free
English
7
rating
26.710
Lượt downloads
9
User rating
quy chế đấu thầu , đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịc...

QUY CHẾ ĐẤU THẦU , ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Free
English
8
rating
70.578
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp “một số giải pháp và kiến nghị nhằm...

Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu”

Free
English
2
rating
42.076
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp