Download tài liệu đầu tư nước ngoài (11)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến số dự án có vốn đầu t...

Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến số dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn các tỉnh, thành phố ở Việt Nam năm 2007

Luan van
Free
English
3
rating
30.160
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả ...

LUẬN VĂN: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài

Luan van
Free
English
4
rating
8.083
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: hoạt động quản lí của vụ quản lí dự án đầu t...

LUẬN VĂN: Hoạt động quản lí của Vụ quản lí dự án đầu tư nước ngoài

Luan van
Free
English
8
rating
1.544
Lượt downloads
8
User rating
luận văn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp tỉnh...

Luận văn Quan hệ lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

Luan van
Free
English
10
rating
98.698
Lượt downloads
9
User rating
luật đầu tư nước ngoài tại 'việt nam'

Luật đầu tư nước ngoài tại 'Việt Nam'

Luan van
Free
English
3
rating
50.136
Lượt downloads
10
User rating
luật đầu tư nước ngoài tại việt nam

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luan van
Free
English
10
rating
18.196
Lượt downloads
9
User rating
luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư n...

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM SỐ 18/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2000

Luan van
Free
English
2
rating
107.804
Lượt downloads
8
User rating
nghị định số 111/2008/nđ- cp ngày 10 tháng 10 năm 2008 ...

NGHỊ ĐỊNH số 111/2008/NĐ- Cp ngày 10 tháng 10 năm 2008 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Luan van
Free
English
5
rating
116.989
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào việt...

Luận văn tốt nghiệp Thực trạng và giải pháp thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá

Luan van
Free
English
8
rating
46.455
Lượt downloads
8
User rating
luận văn tốt nghiệp: phương hướng hoàn thiện pháp luật ...

Luận văn tốt nghiệp “Phương hướng hoàn thiện pháp luật đầu tư nước ngoài tiến tới mặt bằng pháp lý chung cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”

Luan van
Free
English
6
rating
17.058
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp