Download tài liệu Đề án (230) - trang 3

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
đề án " xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình c...

ĐỀ ÁN " XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC"

Luan van
Free
English
3
rating
85.453
Lượt downloads
10
User rating
đề án: " nghiên cứu mô hình kinh tế hợp tác, htx là nhi...

ĐỀ ÁN: " NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC, HTX LÀ NHIỆM VỤ CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI"

Luan van
Free
English
4
rating
107.817
Lượt downloads
9
User rating
đề án :" nghiên cứu vấn đề quan hệ phân phối ở việt nam...

ĐỀ ÁN :" NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI Ở VIỆT NAM "

Luan van
Free
English
5
rating
1.817
Lượt downloads
8
User rating
đề án " mối quan hệ giữa chức năng kiểm toán với trách ...

ĐỀ ÁN " MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN VỚI TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH"

Luan van
Free
English
2
rating
89.740
Lượt downloads
8
User rating
để án: " ứng dụng marketing vào hoạt động tại sở giao d...

ĐỂ ÁN: " ỨNG DỤNG MARKETING VÀO HOẠT ĐỘNG TẠI SỞ GIAO DỊCH i NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM"

Luan van
Free
English
3
rating
50.024
Lượt downloads
10
User rating
đề án " quyết định trong quản trị"

ĐỀ ÁN " QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ"

Luan van
Free
English
4
rating
141.727
Lượt downloads
9
User rating
đề án: " rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa...

ĐỀ ÁN: " RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM"

Luan van
Free
English
9
rating
22.261
Lượt downloads
10
User rating
đề án: “chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực ...

ĐỀ ÁN: “Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động”.

Luan van
Free
English
5
rating
1.764
Lượt downloads
8
User rating
đề án: “kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước...

ĐỀ ÁN: “Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam”

Luan van
Free
English
6
rating
62.620
Lượt downloads
10
User rating
đề án: " xuất khẩu thủy sản sang thị trường trung quốc"...

ĐỀ ÁN: " XUẤT KHẨU THỦY SẢN SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC"

Luan van
Free
English
8
rating
33.004
Lượt downloads
8
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp