Download tài liệu Đề án (230) - trang 4

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
đề án: " ngành dệt may việt nam trên con đường hội nhập...

ĐỀ ÁN: " Ngành dệt may Việt Nam trên con đường hội nhập"

Luan van
Free
English
9
rating
104.840
Lượt downloads
10
User rating
đề án: " tuyển dụng là hoạt động then chốt của quản trị...

ĐỀ ÁN: " Tuyển dụng là hoạt động then chốt của quản trị nguồn nhân lực trong mọi tổ chức"

Luan van
Free
English
10
rating
56.397
Lượt downloads
9
User rating
đề án: " một số vấn đề quản lý nhà chung cư ở hà nội tr...

ĐỀ ÁN: " Một số vấn đề quản lý nhà chung cư ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay"

Luan van
Free
English
2
rating
89.916
Lượt downloads
8
User rating
đề án "một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử...

Đề án "Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định tại Công ty chè Long Phú”."

Luan van
Free
English
4
rating
38.318
Lượt downloads
9
User rating
đề án môn học: luật kinh doanh

Đề án môn học: Luật Kinh doanh

Luan van
Free
English
5
rating
15.844
Lượt downloads
8
User rating
đề án “nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ...

Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay”

Luan van
Free
English
6
rating
141.846
Lượt downloads
10
User rating
đề án: " kinh tế chính trị"

Đề án: " Kinh tế chính trị"

Luan van
Free
English
7
rating
63.354
Lượt downloads
9
User rating
đề án: "cơ sở lý luận chung về vấn đề du lịch môi trườn...

Đề án: "CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ DU LỊCH MÔI TRƯỜNG "

Luan van
Free
English
10
rating
41.178
Lượt downloads
9
User rating
đề án: "chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào ...

Đề án: "Chính sách xoá đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp."

Luan van
Free
English
2
rating
6.386
Lượt downloads
8
User rating
đề án cơ sở lý luận về cạnh tranh doanh nghiệp...

Đề án: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

Luan van
Free
English
6
rating
42.630
Lượt downloads
10
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp