Download tài liệu dệt may (22)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn "thực trạng, định hướng và giải pháp phát triể...

Luận văn "Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam"

Luan van
Free
English
7
rating
28.821
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: giải quyết các tranh chấp trong ngoại thương...

Luận văn: Giải quyết các tranh chấp trong ngoại thương và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Công ty dệt may Hà Nội

Luan van
Free
English
3
rating
3.481
Lượt downloads
10
User rating
luận văn:marketing quốc tế và vấn đề nâng cao khả năng ...

LUẬN VĂN:MARKETING QUỐC TẾ VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG BẮC MỸ

Luan van
Free
English
4
rating
12.009
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: định hướng chiến lược đầu tư phát triển ngành...

Luận văn: Định hướng chiến lược đầu tư phát triển ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2010

Luan van
Free
English
10
rating
31.192
Lượt downloads
9
User rating
luận văn: một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm c...

Luận văn: Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần dệt may Nam Thanh

Luan van
Free
English
9
rating
30.466
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: phát triển thương hiệu tổng công ty cổ phần d...

Luận văn: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Luan van
Free
English
2
rating
16.912
Lượt downloads
8
User rating
quy chế nhập khẩu của mỹ đối với các hàng dệt may khác...

Quy chế nhập khẩu của Mỹ đối với Các hàng dệt may khác

Luan van
Free
English
3
rating
51.147
Lượt downloads
10
User rating
khóa học cao học chuyên ngành kỹ thuật dệt may - viện k...

Khóa học Cao học chuyên ngành Kỹ Thuật Dệt May - Viện Kỹ thuật dệt may - Đại học Kỹ thuật Dresden

Luan van
Free
English
2
rating
17.892
Lượt downloads
8
User rating
đề án: " ngành dệt may việt nam trên con đường hội nhập...

ĐỀ ÁN: " Ngành dệt may Việt Nam trên con đường hội nhập"

Luan van
Free
English
9
rating
104.834
Lượt downloads
10
User rating
đề án “ngành dệt may việt nam trên con đường hội nhập”...

Đề án “Ngành Dệt May Việt Nam trên con đường hội nhập”

Luan van
Free
English
10
rating
128.644
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp