Download tài liệu dệt may (22) - trang 2

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
đề án sản phẩm dệt may

Đề án “Sản phẩm dệt may xét từ góc độ marketing và các giải pháp về sản phẩm trong hoạt động marketing của công ty may Chiến Thắng”

Luan van
Free
English
8
rating
128.688
Lượt downloads
8
User rating
phát triển ngành công nghiệp dệt may

Luận văn tốt nghiệp “Tình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội”

Luan van
Free
English
5
rating
32.883
Lượt downloads
8
User rating
ngành dệt may quay về nội địa với 3 đề án...

Ngành dệt may quay về nội địa với 3 đề án

Luan van
Free
English
8
rating
61.730
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: bước đầu nghiên cứu nhãn sinh thái và áp dụ...

TIỂU LUẬN: Bước đầu nghiên cứu nhãn sinh thái và áp dụng thí điểm cho ngành dệt may Việt Nam

Luan van
Free
English
3
rating
51.839
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: bước đầu nghiên cứu nhãn sinh thái và áp dụ...

TIỂU LUẬN: Bước đầu nghiên cứu nhãn sinh thái và áp dụng thí điểm cho ngành dệt may Việt Nam

Luan van
Free
English
3
rating
121.109
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: phòng ngừa và giải quyết bất bình của người...

TIỂU LUẬN: Phòng ngừa và giải quyết bất bình của người lao động, bài toán khó cho các doanh nghiệp dệt may Hà Nội

Luan van
Free
English
5
rating
121.975
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận: giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may v...

TIỂU LUẬN: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Luan van
Free
English
9
rating
44.191
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản p...

TIỂU LUẬN: Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của ngành dệt may

Luan van
Free
English
10
rating
56.232
Lượt downloads
9
User rating
hệ thống thông tin trong quyết định quản lý doanh nghiệ...

TIỂU LUẬN: HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ Ở CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY

Luan van
Free
English
3
rating
125.320
Lượt downloads
10
User rating
tiểu luận: một số biện pháp về tổ chức nhằm đẩy mạnh h...

TIỂU LUẬN: Một số biện pháp về tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Tổng Công ty Dệt May Hà Nội

Luan van
Free
English
6
rating
13.308
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp