Download tài liệu Di truyền (17)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
một giải thuật di truyền giải bài toán cắt vật tư một c...

MỘT GIẢI THUẬT DI TRUYỀN GIẢI BÀI TOÁN CẮT VẬT TƯ MỘT CHIỀU VỚI NHIỀU KÍCH CỠ VẬT LIỆU THÔ

Luan van
Free
English
9
rating
12.024
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo môn học: công nghệ di truyền

Báo cáo môn học: Công Nghệ Di Truyền

Luan van
Free
English
9
rating
4.402
Lượt downloads
10
User rating
di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi...

Di truyền số lượng và chọn giống vật nuôi

Luan van
Free
English
4
rating
2.589
Lượt downloads
9
User rating
giáo trình cơ sở di truyền

Giáo trình Cơ sở di truyền

Luan van
Free
English
5
rating
23.520
Lượt downloads
8
User rating
đề tài: ứng dụng toán xác suất thống kê vào giải toán d...

Đề tài: Ứng dụng toán xác suất thống kê vào giải toán Di truyền học

Luan van
Free
English
5
rating
13.732
Lượt downloads
8
User rating
di truyền học quần thể

DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Luan van
Free
English
3
rating
30.573
Lượt downloads
10
User rating
trắc nghiệm sinh học di truyền giới tính

Trắc nghiệm sinh học Chuyên đề : Di truyền giới tính và Di truyền liên kế với giới tính

Luan van
Free
English
4
rating
11.909
Lượt downloads
9
User rating
chuyên đề: di truyền học và xác suất

Chuyên đề: DI TRUYỀN HỌC VÀ XÁC SUẤT

Luan van
Free
English
5
rating
31.296
Lượt downloads
8
User rating
câu hỏi ôn tập sinh học đại cương - di truyền học...

Câu hỏi ôn tập sinh học đại cương - di truyền học

Luan van
Free
English
2
rating
71.884
Lượt downloads
8
User rating
nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo giống bằng kỹ thu...

Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo giống bằng kỹ thuật di truyền để sinh tổng hợp

Luan van
Free
English
8
rating
71.290
Lượt downloads
8
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp