Download tài liệu đóng tàu (10)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
đề tài: phân tích tính hiệu quả việc sử dụng vốn của nh...

Đề tài: Phân tích tính hiệu quả việc sử dụng vốn của Nhà máy đóng tầu Hạ Long

Luan van
Free
English
3
rating
14.876
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: công tác tiêu thụ bán hàng và chất lượng hang...

LUẬN VĂN: Công tác tiêu thụ bán hàng và chất lượng hang hóa tại Công ty đóng tàu Phà rừng trược thuộc tập đoàn Công nghiệp

Luan van
Free
English
4
rating
22.285
Lượt downloads
9
User rating
luận văn tốt nghiệp: “phân tích tính hiệu quả sử dụng ...

Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích tính hiệu quả sử dụng vốn và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Nhà máy đóng tàu Hạ Long ”

Luan van
Free
English
10
rating
144.403
Lượt downloads
9
User rating
nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy plasma cỡ lớn 9mx20 m ...

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy Plasma cỡ lớn 9mx20 m phục vụ chương trình đóng tàu

Luan van
Free
English
10
rating
16.517
Lượt downloads
9
User rating
luận văn công tác kế toán lương cty

Luận văn:Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH một thành viên đóng tàu Hạ Long

Luan van
Free
English
4
rating
35.675
Lượt downloads
9
User rating
kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doa...

Luận văn:Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng

Luan van
Free
English
5
rating
51.135
Lượt downloads
8
User rating
công tác kế toán nguyên vật liệu

Luận văn:Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng

Luan van
Free
English
6
rating
26.819
Lượt downloads
10
User rating
luận văn kế toán chi phí sản xuất

Luận văn:Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đóng tàu PTS Hải Phòng

Luan van
Free
English
5
rating
93.006
Lượt downloads
8
User rating
công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao...

Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu: Báo cáo chế tạo hệ thống trộn nguyên liệu sản xuất thuốc hàn

Luan van
Free
English
8
rating
72.017
Lượt downloads
8
User rating
hệ thống trộn nguyên liệu thuốc hàn

Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu hàn chất lượng cao dùng cho đóng tàu: Báo cáo chế tạo hệ thống trộn nguyên liệu sản xuất thuốc hàn

Luan van
Free
English
4
rating
2.682
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp