Download tài liệu enzyme (40)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
enzyme biocatalysis principles and applications

Enzyme Biocatalysis Principles and Applications

Luan van
Free
English
4
rating
4.959
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận:thu nhận và tinh chế enzyme

Tiểu luận:Thu nhận và tinh chế enzyme

Luan van
Free
English
3
rating
2.325
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: conservation of the egg envelope dige...

Báo cáo khoa học: Conservation of the egg envelope digestion mechanism of hatching enzyme in euteleostean fishes

Luan van
Free
English
2
rating
3.191
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: new members of the brachyurins family...

Báo cáo khoa học: New members of the brachyurins family in lobster include a trypsin-like enzyme with amino acid substitutions in the substrate-binding pocket

Luan van
Free
English
4
rating
15.758
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: “phân lập và xác định hoạt tính enzyme ngoại bà...

Đề tài: “Phân lập và xác định hoạt tính enzyme ngoại bào của vi khuẩn ưa nhiệt ứng dụng trong xử lý môi trường”

Luan van
Free
English
5
rating
13.450
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: autocatalytic processing of procathep...

Báo cáo khoa học: Autocatalytic processing of procathepsin B is triggered by proenzyme activity

Luan van
Free
English
5
rating
25.007
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: probing the determinants of coenzyme ...

Báo cáo khoa học: Probing the determinants of coenzyme specificity in Peptostreptococcus asaccharolyticus glutamate dehydrogenase by site-directed mutagenesis

Luan van
Free
English
5
rating
21.507
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: exploring cp12 binding proteins revea...

Báo cáo khoa học: Exploring CP12 binding proteins revealed aldolase as a new partner for the phosphoribulokinase/glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase/CP12 complex – purification and kinetic characterization of this enzyme from Chlamydomonas reinhardtii

Luan van
Free
English
5
rating
18.038
Lượt downloads
8
User rating
tiểu luận khảo sát một số đặc tính của enzyme protease...

TIểu luận: Thu nhận và khảo sát một số đặc tính của enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis

Luan van
Free
English
4
rating
15.650
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học: Enzymes that hydrolyze adenine nucleotides of patients with hypercholesterolemia and inflammatory processes

Luan van
Free
English
9
rating
29.025
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp