Download tài liệu fdi (10)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
bảo hiểm tiền gửi việt nam (div)

Đề tài:Bài học cho tổ chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) từ vai trò của Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) trong cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ 2007-2010

Free
English
8
rating
3.822
Lượt downloads
8
User rating
đầu tư trực tiếp nước fdi ngoài

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC FDI NGOÀI

Free
English
8
rating
19.147
Lượt downloads
8
User rating
luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến số dự án có vốn đầu t...

Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến số dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn các tỉnh, thành phố ở Việt Nam năm 2007

Free
English
3
rating
30.081
Lượt downloads
10
User rating
luận văn: một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò tích...

Luận văn: Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò tích cực của FDI vào Việt Nam trong thời gian tới

Free
English
4
rating
6.161
Lượt downloads
9
User rating
đề tài thúc đẩy triển khai dự án fdi

Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN FDI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Free
English
10
rating
845
Lượt downloads
9
User rating
đề án: quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực...

Đề án: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI - FDI

Free
English
10
rating
30.973
Lượt downloads
9
User rating
tiểu luận về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Tiểu luận “Vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam”

Free
English
2
rating
144.689
Lượt downloads
8
User rating
luận văn về giải pháp nhằm thu hút fdi

Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào các KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Free
English
8
rating
101.427
Lượt downloads
8
User rating
luận văn một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút fdi...

Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2003 - 2010

Free
English
9
rating
74.917
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tốt nghiệp "thu hút fdi tại trung quốc"...

Luận văn tốt nghiệp "Thu hút FDI tại Trung Quốc"

Free
English
10
rating
68.972
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp