Download tài liệu giao thông vận tải (13)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn doanh nghiệp nhà nước sau cph ở bộ giao thông ...

Luận văn Doanh nghiệp Nhà nước sau CPH ở Bộ Giao thông vận tải - Thực trạng và giải pháp phát triển

Luan van
Free
English
4
rating
3.361
Lượt downloads
9
User rating
luận văn xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại công ty ...

LUẬN VĂN: Xây dựng Phần mềm quản lý nhân sự tại công ty Vận tải ôtô số 2- Bộ giao thông vận tải

Luan van
Free
English
3
rating
13.574
Lượt downloads
10
User rating
luận văn tốt nghiệp: “một số giải pháp nhằm nâng cao hi...

Luận văn tốt nghiệp: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208 thuộc tổng giao thông 4 - Bộ Giao Thông Vận tải”

Luan van
Free
English
5
rating
41.905
Lượt downloads
8
User rating
đề án "quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao...

Đề án "Quản lý dự án đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam""

Luan van
Free
English
3
rating
96.272
Lượt downloads
10
User rating
giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở công ty c...

Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Công ty cầu 14 -Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I, Bộ giao thông vận tải.

Luan van
Free
English
7
rating
57.034
Lượt downloads
9
User rating
luận văn tốt nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng giao thô...

Luận văn tốt nghiệp “Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010”

Luan van
Free
English
2
rating
51.097
Lượt downloads
8
User rating
công văn 4662/bgtvt-khđt của bộ giao thông vận tải ...

Công văn 4662/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải

Luan van
Free
English
6
rating
34.606
Lượt downloads
10
User rating
công văn 4525/bgtvt-vpbcđ của bộ giao thông vận tải ...

Công văn 4525/BGTVT-VPBCĐ của Bộ Giao thông Vận tải

Luan van
Free
English
7
rating
80.068
Lượt downloads
9
User rating
thông tư liên tịch của bộ tài chính

Thông tư liên tịch 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước

Luan van
Free
English
4
rating
134.144
Lượt downloads
9
User rating
quyết định 179/qđ-bgtvt của bộ giao thông vận tải ...

Quyết định 179/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Luan van
Free
English
7
rating
10.317
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp