Download tài liệu hóa học (980) - trang 12

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
báo cáo khoa học: engineering of monomeric fk506-bindin...

Báo cáo khoa học: Engineering of monomeric FK506-binding protein 22 with peptidyl prolyl cis-trans isomerase Importance of a V-shaped dimeric structure for binding to protein substrate

Luan van
Free
English
3
rating
24.974
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: structural effects of a dimer interfa...

Báo cáo khoa học: Structural effects of a dimer interface mutation on catalytic activity of triosephosphate isomerase The role of conserved residues and complementary mutations

Luan van
Free
English
4
rating
4.808
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: interaction with calmodulin is import...

Báo cáo khoa học: Interaction with calmodulin is important for the secretion of thimet oligopeptidase following stimulation

Luan van
Free
English
5
rating
4.938
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: the proximity between c-termini of di...

Báo cáo khoa học: The proximity between C-termini of dimeric vacuolar H+-pyrophosphatase determined using atomic force microscopy and a gold nanoparticle technique

Luan van
Free
English
6
rating
13.817
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: structural recognition of an optimize...

Báo cáo khoa học: Structural recognition of an optimized substrate for the ephrin family of receptor tyrosine kinases

Luan van
Free
English
7
rating
18.758
Lượt downloads
9
User rating
báo cáo khoa học: structural insight into the evolution...

Báo cáo khoa học: Structural insight into the evolutionary and pharmacologic homology of glutamate carboxypeptidases II and III

Luan van
Free
English
8
rating
23.663
Lượt downloads
8
User rating
báo cáo khoa học: regulation of cathepsin b activity by...

Báo cáo khoa học: Regulation of cathepsin B activity by 2A2 monoclonal antibody

Luan van
Free
English
9
rating
9.116
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo khoa học: phosphorylation of hormone-sensitive ...

Báo cáo khoa học: Phosphorylation of hormone-sensitive lipase by protein kinase A in vitro promotes an increase in its hydrophobic surface area

Luan van
Free
English
10
rating
21.388
Lượt downloads
9
User rating
nghiên cứu khai thác tiềm năng mạng máy tính phục vụ ch...

Nghiên cứu khai thác tiềm năng mạng máy tính phục vụ cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin khoa học thống kê

Luan van
Free
English
8
rating
2.535
Lượt downloads
8
User rating
ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học

Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học

Luan van
Free
English
8
rating
17.432
Lượt downloads
8
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp