Download tài liệu Hoàn thuế GTGT (13)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn: hoàn thiện công tác hoàn thuế gtgt đối với c...

LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp thuộc khối công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Luan van
Free
English
6
rating
27.233
Lượt downloads
10
User rating
công văn 4171/tct-pccs của tổng cục thuế về việc hoàn t...

Công văn 4171/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

Luan van
Free
English
3
rating
114.420
Lượt downloads
10
User rating
công văn 1082/tct-dnk của tổng cục thuế về việc hoàn th...

Công văn 1082/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

Luan van
Free
English
6
rating
24.509
Lượt downloads
10
User rating
hoàn thuế gtgt đối với dự án oda (trường hợp hoàn trước...

Hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Luan van
Free
English
2
rating
124.649
Lượt downloads
8
User rating
hoàn thuế gtgt đối với trường hợp trong ba tháng liên t...

Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Luan van
Free
English
3
rating
66.864
Lượt downloads
10
User rating
hoàn thuế gtgt đối với đối với hh

Hoàn thuế GTGT đối với đối với HH thực XK chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và trường hợp giải quyết các trường hợp hoàn thuế khác

Luan van
Free
English
3
rating
1.398
Lượt downloads
10
User rating
hoàn thuế gtgt đối với trường hợp trong ba tháng liên ...

Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc...

Luan van
Free
English
3
rating
28.190
Lượt downloads
10
User rating
hoàn thuế gtgt đối với trường hợp trong ba tháng liên ...

Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc f...

Luan van
Free
English
4
rating
6.419
Lượt downloads
9
User rating
hoàn thuế gtgt đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán...

Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Luan van
Free
English
5
rating
59.723
Lượt downloads
8
User rating
hoàn thuế gtgt đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán...

Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Luan van
Free
English
6
rating
107.589
Lượt downloads
10
User rating
  1. 1
  2. 2

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp