Download tài liệu học viện hành chính quốc gia (2)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
hoàn thiện cơ cấu tổ chức hành chính

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị học viện hành chính Quốc gia theo hướng cải cách hành chính

Luan van
Free
English
4
rating
55.115
Lượt downloads
9
User rating
xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy về quản lý cô...

Xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy về quản lý công tác hành chính tư pháp ở học viện hành chính Quốc gia

Luan van
Free
English
7
rating
91.987
Lượt downloads
9
User rating
  1. 1

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp