Download tài liệu kế hoạch (132)

Lọc theo chuyên mục

Phần mềm CNTT

Tài liệu giáo dục

Chuyên mục khác

Download miễn phí:
luận văn: thực trạng lập và thực hiện kế hoạch trong c...

LUẬN VĂN: Thực trạng lập và thực hiện kế hoạch trong các doanh nghiệp nhà nước. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập và thực hiện kế hoạch trong doanh nghiệp

Free
English
5
rating
22.423
Lượt downloads
8
User rating
kế hoạch điều tra xã hội học

Chuyên đề: Kế hoạch điều tra xã hội học, phân loại các vấn đề cấp bách, xây dựng kế hoạch thực hiện xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020

Free
English
3
rating
15.316
Lượt downloads
10
User rating
báo cáo " kế hoạch hóa ngôn ngữ trong giáo dục ở malais...

Báo cáo " Kế hoạch hóa ngôn ngữ trong giáo dục ở Malaisia "

Free
English
7
rating
7.124
Lượt downloads
9
User rating
đề tài: kế hoạch marketing cho trà xanh không độ...

Đề tài: Kế hoạch marketing cho trà xanh không độ

Free
English
4
rating
770
Lượt downloads
9
User rating
đề tài " lập kế hoạch kinh doanh cho cơ sở hưng quang g...

ĐỀ TÀI " LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CƠ SỞ HƯNG QUANG GIAI ĐOẠN 2008-2010 "

Free
English
8
rating
23.364
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang ba hạ...

ĐỀ TÀI " KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU KHOAI LANG BA HẠO Ở THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2010 "

Free
English
10
rating
8.751
Lượt downloads
9
User rating
đề tài " kế hoạch phát triển thị trường gạo của công ty...

ĐỀ TÀI " KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG GẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 "

kế hoạch phát triển
Free
English
5
rating
6.253
Lượt downloads
8
User rating
đề tài " xây dựng kế hoạch ứng dụng e-marketing cho ngà...

ĐỀ TÀI " XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG E-MARKETING CHO NGÀNH HÀNG GẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA "

Free
English
10
rating
30.598
Lượt downloads
9
User rating
đề tài " lập kế hoạch kinh doanh cho công ty tnhh huy n...

ĐỀ TÀI " LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH HUY NAM "

Free
English
2
rating
7.206
Lượt downloads
8
User rating
luận văn " lập kế hoạch nguyên liệu gạo nàng nhen cho c...

Luận văn " LẬP KẾ HOẠCH NGUYÊN LIỆU GẠO NÀNG NHEN CHO CÔNG TY ANGIMEX TẠI HUYỆN TỊNH BIÊN GIAI ĐOẠN 2007 - 2012 "

Free
English
10
rating
15.090
Lượt downloads
9
User rating
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12

Đang được quan tâm Đề thi tốt nghiệp THPT

Bạn cần trợ giúp? Vui lòng đặt câu hỏi.

Hỏi đáp